Paszport Korzyści

 

Informujemy, że 30 października 2016 r. Program Paszport Korzyści współorganizowany przez Polkomtel Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., PLUS BANK S.A., Paszport Korzyści Sp. z o.o. został zakończony

Do 31 stycznia 2017 r. Uczestnicy Programu mogli wykorzystywać uzyskane Korzyści.

W sprawach związanych z Programem Paszport Korzyści istnieje możliwość kontaktu:

  • e-mailowo na adres: kontakt@paszportkorzysci.pl
  • pisemnie na adres: Paszport Korzyści Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa