Książka telefoniczna abonentów

Jak to działa?

Usługa Książka Telefoniczna Abonentów Plus umożliwia sprawdzenie numeru telefonu abonenta przy pomocy SMS. Książka jest dostępna w serwisie INFO Plus pod numerem 777.

Jak sprawdzić?

Przykładowo sms o składni:
T Abonent Miasto Ulica
gdzie:
T to polecenie
Abonent to Nazwisko Imię lub Nazwa Firmy
Parametry opcjonalne Miasto oraz Ulica określające adres zamieszkania abonenta lub siedzibę firmy,, precyzują dodatkowo polecenie.
W zapytaniu nie należy używać polskich znaków diakrytycznych, lecz ich odpowiedników: ą - a, ż - z itd.

Biuro numerów

Wyszukaj numer używając poniższego formularza

Przykładowe polecenia

T Abacki Jan - przesyła informacje o numerach abonentów Plus o nazwisku Jan Abacki
T Abacki Jan Warszawa Dobra - przesyła informacje o numerach abonentów o nazwisku Jan Abacki zamieszkałych w Warszawie przy ulicy Dobrej.

Ważne informacje

Ze względu na długość w jednym SMS znajdują się informacje o maksymalnie pięciu abonentach i ich numerach - w przypadku popularnych nazwisk lub nazw firm należy dodatkowo precyzować zapytanie wpisując parametry opcjonalne (miasto, ulica). W przypadku, gdy abonent będzie posiadał więcej niż pięć numerów, z uwagi na ograniczenie długości SMS, w informacji zwrotnej pojawi się komunikat "Nazwa klienta: Informacje pod numerem 601100913".

W Książce Telefonicznej Abonentów nie występują numery zastrzeżone. Zastrzeżenia można dokonać w Dziale Obsługi Klienta pod nr 2601*, zostanie ono dokonane w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Opłata za korzystanie z usługi jest taka sama jak za wysłanie zwykłej wiadomości SMS - zgodna z wybranym planem taryfowym.

Polkomtel S.A. informuje, że zamieszczanie danych abonentów w publicznie dostępnym spisie abonentów udostępnianym za pośrednictwem służb informacyjnych Polkomtel S.A. dokonywane jest w edycjach następujących w okresach kwartalnych.

* Jednorazowa opłata za połączenie z Automatycznym Systemem Informacji Głosowej - 0,78zł (0,95 zł z VAT).
W przypadku połączenia się z Konsultantem Działu Obsługi Klienta opłata za połączenie z Automatycznym Systemem Informacji Głosowej nie będzie naliczana.
Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem - 1,60 zł (1,95 zł z VAT)