Kontakt - Klienci indywidualni

z dowolnego telefonu:

601 102 601

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zapraszamy
24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu

Dla nowych Klientów -
jeśli jesteś zainteresowany zakupem nowego numeru lub przedłużeniem umowy


601 100 601

Koszt połączenia dla wszystkich Klientów sieci Plus to 20 gr za całe połączenie. Koszt dla abonentów innych sieci, zgodnie z taryfą.

Zapraszamy
od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00- 22:00.

Odwiedź nas

Zobacz, jak blisko Ciebie jesteśmy

Znajdź salon

Autoryzowani Przedstawiciele Telemarketingowi

Chorzów

Liberty Poland S.A. tel: 32 397 01 76 fax: 32 282 90 20 e-mail: dok@liberty.eu

Tomaszów Mazowiecki

Geneo Call Center Sp z o.o. tel: 22 417 60 15 fax: 222 288 450 e-mail: dok@geneo.pl

Warszawa

BANCOM Sp. z o.o. tel: 22 5885563 fax: 22 5885500 e-mail: bancom@bancom.pl

Katowice

MAKSIMUM Sp. z o.o. Holding S.K.A. tel: 607 678 004 fax: 32 788 99 53 e-mail: Info.Plus@Opal2.pl

Dane spółki

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430,
kapitał zakładowy 3.525.300.000,00 zł,

NIP 527-10-37-727,
REGON 011307968.

ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa