Regulaminy

Zmiana formy prawnej

Polkomtel Spółka z o.o. (dawniej Polkomtel S.A.) oświadcza, że w dniu 7 maja 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430. przekształcenie Polkomtel Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stroną umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, począwszy od dnia 7 maja 2012 r., jest Polkomtel Spółka z o.o.

Ilekroć w treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym w innych wzorcach umownych (w szczególności w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, w regulaminach promocji oraz w cenniku), a także we wszelkich innych dokumentach lub informacjach dotyczących praw i obowiązków klientów, wskazuje się "Polkomtel S.A.", postanowienia tych wzorców i innych dokumentach lub informacji dotyczą wprost Polkomtel Spółki z o.o.

Regulaminy mające zastosowanie w ofercie Plus

Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów:

Regulamin obowiązujący od 27 maja 2013 roku , przeczytaj o zmianach w regulaminie

Regulamin obowiązujący od 21 maja 2012 , wersja do druku:

Regulamin obowiązujący od 1 lipca 2009

Regulamin 2006

Regulamin 2001    |   Załącznik nr 1

Regulamin 2003    |   Załącznik nr 1

Regulamin 2005


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Regulamin obowiązujący od 27 maja 2013 , przeczytaj o zmianach w regulaminie

Regulamin obowiązujący od 21 maja 2012

Regulamin 2010


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów Plus Mix

Regulamin obowiązujący od 27 maja 2013 roku: , przeczytaj o zmianach w regulaminie

Regulamin obowiązujący od 21 maja 2012: , wersja do druku:


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów MixPlus

Regulamin obowiązujący od 27 maja 2013: , przeczytaj o zmianach w regulaminie

Regulamin obowiązujący od 20 lipca 2010:


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT) dla Abonentów 36i6:

Regulamin obowiązujący od 27 maja 2013 , przeczytaj o zmianach w regulaminie

Regulamin obowiązujący od 21 maja 2012

Regulamin 2010


Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci ruchomej Polkomtel Sp.z o.o.

Polkomtel Sp.z o.o. wyznaczony został przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. W związku z tym Polkomtel Sp.z o.o., jako operator sieci, w której następuje zakończenia połączenia, ma wynikający z art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązek ogłoszenia informacji o warunkach dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci.

Informacja dla operatorów


Warunki świadczenia usługi "zakańczania połączeń głosowych" w sieci stacjonarnej Polkomtel Sp. z o.o.

Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Polkomtel Sp. z o.o. W związku z tym Polkomtel Sp.z o.o., jako operator sieci stacjonarnej, w której następuje zakończenia połączenia, został zobowiązany do ogłoszenia informacji o warunkach przedmiotowego dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędne do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia przez Polkomtel Sp.z o.o. dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia jego sieci stacjonarnej.

Informacja dla operatorów


Warunki świadczenia usługi "zakańczania krótkich wiadomości tekstowych" w sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o.

Warunki świadczenia usługi "zakańczania krótkich wiadomości tekstowych" w sieci ruchomej Polkomtel Sp. z o.o. Polkomtel Sp. z o.o. wyznaczony został przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako przedsiębiorca zajmujący pozycję znaczącą na rynku świadczenia usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. W związku z tym Polkomtel Sp. z o.o., jako operator sieci, w której następuje zakończenia krótkiej wiadomości tekstowej SMS, ma wynikający z art. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, obowiązek ogłoszenia informacji o warunkach dostępu telekomunikacyjnego. W poniższym dokumencie znajdują się specyfikacje techniczne sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasady i warunki świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także informacje o opłatach, niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanych operatorów wniosków w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci.

Informacja dla operatorów


Regulamin świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G

Regulamin świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G


Pozostałe regulaminy mające zastosowanie w ofercie Plus

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług

Regulamin przenoszenia numeru dla usług przedpłaconych

Oferta referencyjna dotycząca hurtowego dostępu do usług roamingu Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z serwisów internetowych Polkomtel Sp.z o.o. w domenach: < plus.pl >, < simplus.pl >, < plusgsm.pl >, < polkomtel.pl >, < polkomtel.com.pl > oraz < iplus.pl >.

Regulamin Sklepu Internetowego Plus

Regulamin usługi "Bramka SMS"

Regulamin usługi "Bramka SMS do sieci Plus"

Regulamin promocji "TV Mobilna w Plusie" obowiązujący do 31.12.2012r.   |   obowiązujący od 01.01.2013r.

Regulamin promocji "TV Mobilna VAS" obowiązujący do 31.12.2012r.

Regulamin Promocji SMS do Gadu-Gadu

Regulamin promocji "Komutowana transmisja danych"

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktur)

Lista operatorów z którymi Polkomtel Sp. z o.o. zawarte ma umowy/porozumienia w zakresie połączenia sieci oraz z którymi połączenie sieci zostało dokonane na mocy decyzji Prezesa UKE zstępującej umowę o połączeniu sieci.

Promocyjna wymiana kart SIM

Regulamin Promocji "Dzień zniżek w Plusie Mix"

Regulamin usługi Prefiks 1069 dla klientów indywidualnych

Regulamin Promocji "Pakiet 50 Minut Ekstra dla Stałych Klientów" 

Regulamin Promocji "Pakiet 100 Minut Ekstra dla Stałych Klientów" 

Regulamin Promocji "Pakiet 100 SMSów Ekstra dla Stałych Klientów" 

Regulamin promocji "Zyskaj więcej - dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu" 

Regulamin promocji "Zyskaj więcej - dodatkowe korzyści w Plusie Mix dla Klientów Cyfrowego Polsatu" 

Regulamin usługi "Pilot Plus" 

Regulamin usługi Chat Plus w sieci Plus 

Regulaminy Archiwalne

 
Strona Plusa na Google+