Zapoznaj się z możliwościami zawieszania, przekazywania i blokowania połączeń w Plusie.

Zawieszanie połączeń

Jak to działa?

Plus oferuje bardzo łatwą i prostą w obsłudze funkcję telefonu - Zawieszanie połączeń.

Funkcja ta pozwala na chwilowe wstrzymanie prowadzonej przez Ciebie rozmowy telefonicznej w celu połączenia się z kolejnym rozmówcą, a następnie swobodne przełączanie się z jednej rozmowy na drugą.

Aby uruchomić funkcję Zawieszenie połączeń w Twoim telefonie, powinieneś postąpić według poniższej instrukcji:

 1. Wstrzymać prowadzoną rozmowę, naciskając cyfrę 2, a następnie przycisk .
 2. Wybrać numer żądanego abonenta i nacisnąć .
 3. W celu przełączenia się z jednej rozmowy na drugą, w dowolnym momencie wystarczy nacisnąć klawisz 2, a następnie .

Uwaga! W różnych modelach telefonów usługa może być uruchamiana w odmienny sposób (więcej informacji należy szukać w instrukcji obsługi telefonu)


Zawieszanie połączeń może być aktywowane poprzez kontakt z bezpłatną infolinią 2601 poprzez Plus online lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w autoryzowanym punkcie handlowym.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty, prosimy o kontakt z Konsultantem Działu Obsługi Klienta

W cennikach znajdziesz szczegółowe opłaty za realizację usługi Zawieszanie połączeń w ramach pakietu usług do obsługi telefonu komórkowego w sieci Plus.

Oczekiwanie na połączenie

Jak to działa?

Funkcja Oczekiwanie na połączenie oferowana w pakiecie usług Plus uaktywnia się w trakcie prowadzonej przez Ciebie rozmowy.

Zostaniesz wtedy powiadomiony o tym, że ktoś inny próbuje się z Tobą skontaktować. W takim przypadku w słuchawce Twojego telefonu słyszalny będzie cichy sygnał dźwiękowy.

Obsługa

W celu uruchomienia funkcji Oczekiwanie możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Wstrzymać prowadzoną rozmowę, naciskając cyfrę 2, a następnie przycisk i przyjąć telefon od osoby
  oczekującej.
 • Odmówić przyjęcia telefonu od osoby oczekującej, wybierając cyfrę 0, a następnie (w tym przypadku
  połączenie zostanie automatycznie przełączone do Poczty Głosowej).
 • Zakończyć prowadzoną rozmowę i przyjąć telefon od osoby oczekującej, wybierając cyfrę 1, a następnie.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Twoje rozmowy telefoniczne były zakłócane sygnałem oczekującego połączenia, prosimy, abyś zawiesił na pewien czas funkcję Oczekiwanie za pomocą menu Twojego telefonu komórkowego, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi aparatu.

Aktywacja i opłaty

Oczekiwanie może być aktywowane poprzez kontakt z bezpłatną infolinią 2601 poprzez Plus online lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w autoryzowanym punkcie handlowym.

W razie wystąpienia problemów prosimy o kontakt z Konsultantem Biura Obsługi Klienta.

W cennikach znajdziesz szczegółowe opłaty za realizację usługi Oczekiwanie na połączenie w ramach pakietu usług do obsługi telefonu komórkowego
w sieci Plus.

Blokada połączeń

Jak to działa?

Oferta Plus obejmuje swym zasięgiem również usługę Blokada połączeń.

Zastosowanie funkcji blokady pozwala kontrolować połączenia przychodzące
i wychodzące z Twojego telefonu komórkowego.

Może się to okazać szczególnie przydatne w sytuacji, gdy będziesz korzystać
z telefonu poza granicami kraju lub gdy pożyczysz swój telefon innym osobom.

Warianty

Jeżeli wybrany przez Ciebie zakres usług sieci Plus obejmuje opcję blokady połączeń, możesz wybrać następujące warianty blokowania:

 • wszystkich połączeń wychodzących;
 • wszystkich zagranicznych połączeń wychodzących;
 • wszystkich połączeń wykonywanych w trakcie podróży, z wyjątkiem rozmów lokalnych i kierowanych do Polski;
 • wszystkich połączeń przychodzących;
 • wszystkich połączeń przychodzących w czasie pobytu zagranicznego

Numery dozwolone

Najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologii cyfrowej GSM, pozwoliły Plus zaoferować swoim klientom nową usługę Numery dozwolone, uruchamianą poprzez wybór funkcji Fixed Dialing w aparacie komórkowym. Umożliwia ona stworzenie listy numerów telefonów, które można wybrać korzystając z danej karty SIM. W ten sposób, używając np. służbowego telefonu komórkowego, możesz uzyskiwać połączenia tylko z określonymi numerami.

Aby aktywować usługę Numery dozwolone, powinieneś skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych kodów PIN2 oraz PUK2.

Aktywacja i opłaty

Blokada może być aktywowane poprzez kontakt z infolinią 2601 poprzez EBOK lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w autoryzowanym punkcie handlowym.

Przy uruchamianiu funkcji blokowania prosimy kierować się również szczegółowymi wskazówkami instrukcji obsługi. Można także skorzystać ze standardowych kodów systemu GSM.

W cennikach znajdziesz szczegółowe opłaty za realizację usługi Blokada połączeń w ramach pakietu usług do obsługi Twojego telefonu w sieci Plus.

Transfer Plus

Jak to działa?

Plus proponuje usługę Transfer Plus, zwaną inaczej Telefonicznym Centrum Obsługi.

Funkcja Transfer Plus pozwala odbierać, w tym samym czasie, maksymalnie sześć połączeń przychodzących na numer Infocentrum, dzięki możliwości wielokrotnego (bo do pięciu razy) przekazania połączeń przychodzących na ten numer pod inne numery w Twojej firmie lub na dowolne numery krajowe.

Opłaty

W cennikach znajdziesz szczegółowe opłaty za realizację usługi Transfer Plus
w ramach pakietu usług do obsługi telefonu komórkowego w sieci Plus.

Telekonferencja

Jak to działa?

W ramach pakietu obsługi telefonu komórkowego, Plus oferuje usługę Telekonferencja.

Dzięki tej funkcji możesz prowadzić rozmowę konferencyjną za pomocą telefonu Plus nawet z 5 rozmówcami jednocześnie.

Obsługa

Aby uruchomić funkcję Telekonferencja, należy wykonać następujące czynności:

 • 1. Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia wstrzymać je na chwilę naciskając: 2 i klawisz .
 • 2. Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć: 3 i klawisz , co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej.
 • 3. Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie powinieneś wstrzymać na chwilę rozmowę naciskając: 2 i klawisz. Każdego nowego rozmówcę możesz włączyć do rozmowy konferencyjnej, powtarzając 2. i 3. krok powyższej procedury.
 • 4. Jeżeli chcesz rozłączyć jednego z rozmówców, należy nacisnąć klawisz 1, tj. kolejność, w jakiej dana osoba została włączona do rozmowy, a następnie klawisz. Aby zakończyć rozmowę konferencyjną ze wszystkimi jej uczestnikami wystarczy nacisnąć klawisz .

 

Odpowiednie opcje zawarte w menu Twojego telefonu pozwalają w czasie trwania rozmowy telekonferencyjnej na przekazywanie określonych informacji tylko jednemu z uczestników. Następnie możesz powrócić do rozmowy ze wszystkimi rozmówcami.

Jednakże nie wszystkie aparaty komórkowe posiadają takie funkcje. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Telekonferencja prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi telefonu.

Aktywacja i opłaty

Telekonferencja może być aktywowany poprzez kontakt z infolinią 2601 poprzez Plus online lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w autoryzowanym punkcie handlowym.
Jeśli zaistnieją problemy w czasie aktywacji i korzystania z usługi, należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

W cennikach znajdziesz szczegółowe opłaty za realizację usługi Telekonferencja w ramach pakietu usług do
obsługi telefonu przenośnego w sieci Plus.