Zasil konto bliskiej osobie!

Abonent sieci Plus może zasilić zdalnie, za pomocą swojego telefonu, dowolny numer w ofercie Plus na Kartę i Plus Mix.

Jak to działa?

Zasilenie można dokonać jednorazowo albo cyklicznie (co miesiąc).
Kwota zasilenia obciąża konto Abonenta i pojawia się na jego fakturze.
Abonent może zlecić zasilenie na kwotę: 10 zł, 30 zł, 40 zł, 50 zł, 60 zł, 80 zł lub 100 zł.

Co można zyskać?

  • Szybkie, zdalne zasilenie - nie trzeba szukać kiosku,
  • Pewność, że konto bliskiej osoby jest aktywne i mamy z nią kontakt,
  • Bonus - osoba, której konto zostaje zasilone otrzymuje dodatkowo do 20% więcej zasilenia.
Wartość zasilenia Dodatkowy bonus dla Użytkownika Plus Mix i Plus na Kartę
10 zł -
30 zł 5 zł
40 zł 8 zł
50 zł 10 zł
60 zł 12 zł
80 zł 16 zł
100 zł 20 zł

Jak aktywować usługę?

Zasileń może dokonać klient posiadający telefon w Plus Abonament:

  • poprzez system samoobsługowy dla Abonentów Plus online
  • poprzez połączenie z numerem 2601 i skorzystanie z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej
  • za pomocą specjalnej komendy SMS

Komendy do zarządzania usługą

Opis Polecenie Numer
Aby ustalić wysokość miesięcznych limitów zasileń

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: LI

LI 2601
Aby aktywować zasilenia cykliczne

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: CY <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma być cyklicznie zasilane> <kwota Zasilenia cyklicznego>

Przykład: osoba której chcesz zasilić konto kwotą 50 zł posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: CY 603123456 50

Abonent po wykonaniu powyższej czynności otrzyma zwrotną wiadomość SMS z jednorazowym kodem o treści:

CYT <jednorazowe hasło> <- odeślij ten SMS na 2601 aby zasilić numer > <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma być cyklicznie zasilane> <kwota Zasilenia cyklicznego>

np. "CYT Hasło - odeślij ten SMS na 2601 aby zasilić numer 609XXXXXX kwota 10 PLN"

SMS-a należy odesłać pod wskazany w wiadomości bezpłatny numer w przeciągu 60 minut od momentu otrzymania kodu. Nieodesłanie kodu potwierdzającego na czas anuluje dyspozycję Zasilenia cyklicznego.

CY <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma być cyklicznie zasilane> <kwota Zasilenia cyklicznego> 2601
Aby aktywować zasilenie jednorazowe

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: ZA <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma zostać zasilone Zasileniem jednorazowym> <Wartość zasilenia w ramach Zasilenia jednorazowego>

Przykład: osoba której chcesz zasilić konto kwotą 50 zł posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: ZA 603123456 50

Abonent po wykonaniu powyższej czynności otrzyma zwrotną wiadomość SMS z jednorazowym kodem o treści:

ZAT <jednorazowe hasło> <- odeślij ten SMS na 2601 aby zasilić numer > <numer telefonu Otrzymującego zasilenie> <kwota Zasilenia>

np. "ZAT hasło - odeślij ten SMS na 2601 aby zasilić numer 609XXXXXX kwota 50 PLN"

SMS-a należy odesłać pod wskazany w wiadomości bezpłatny numer w przeciągu 60 minut od momentu otrzymania kodu. Nieodesłanie kodu potwierdzającego na czas anuluje dyspozycję Zasilenia jednorazowego.

ZA <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma zostać zasilone Zasileniem jednorazowym> <Wartość zasilenia w ramach Zasilenia jednorazowego> 2601
Aby dezaktywować zasilenia cykliczne

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: DE <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto było cyklicznie zasilane>

Przykład: osoba której konto było cyklicznie zasilane posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: DE 603123456

Abonent po wykonaniu powyższej czynności otrzyma zwrotną wiadomość SMS z jednorazowym kodem o treści:

DET <jednorazowe hasło> <- odeślij ten SMS na 2601 aby wyłączyć cykliczne zasilanie numeru > <numer telefonu Otrzymującego zasilenie> <kwota Zasilenia cyklicznego>

np. "DET hasło - odeślij ten SMS na 2601 aby wyłączyć cykliczne zasilanie numeru 603 123 456 10 PLN", którą należy odesłać pod wskazany w wiadomości bezpłatny numer w przeciągu 60 minut od momentu otrzymania kodu. Nieodesłanie kodu potwierdzającego na czas nie anuluje dyspozycji Zasilenia cyklicznego

DE <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto było cyklicznie zasilane> 2601

Komendy do zarządzania usługą dla przedsiębiorstw i posiadających REGON:

Opis Polecenie Numer
Aby ustalić wysokość miesięcznych limitów zasileń

Przykład: Twój PlusKod5 to: 12345 wyślij SMS o treści: LI 12345

PlusKod 5 można otrzymać dzwoniąc pod nr 2601

LI <PlusKod5> 2601
Aby aktywować zasilenia cykliczne

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: CY <PlusKod5> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma być cyklicznie zasilane> <kwota Zasilenia cyklicznego>

Przykład: Twój PlusKod5 to: 12345 a osoba której chcesz zasilić konto kwotą 50 zł posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: CY 12345 603123456 50

CY <PlusKod5> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma być cyklicznie zasilane> <kwota Zasilenia cyklicznego> 2601
Aby aktywować zasilenie jednorazowe

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: ZA <PlusKod5> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma zostać zasilone Zasileniem jednorazowym> <Wartość zasilenia w ramach Zasilenia jednorazowego>

Przykład: Twój PlusKod5 to: 12345 a osoba której chcesz zasilić konto kwotą 50 zł posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: ZA 12345 603123456 50

ZA <PlusKod5> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto ma zostać zasilone Zasileniem jednorazowym> <Wartość zasilenia w ramach Zasilenia jednorazowego> 2601
Aby dezaktywować zasilenia cykliczne

SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: DE <PlusKod> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto było cyklicznie zasilane>

Przykład: Twój PlusKod5 to: 12345 a osoba której chcesz odwołać zasilanie cykliczne konta kwotą 50 zł posiada numer telefonu: 603 123 456 wyślij SMS o treści: DE 12345 603123456

DE <PlusKod> <numer telefonu Otrzymującego zasilenie, którego konto było cyklicznie zasilane> 2601

Abonent może zmienić wartość zasilenia w ramach uruchomionego Zasilenia cyklicznego. Aby dokonać takiej zmiany Abonent musi odwołać Zasilenie cykliczne, a następnie zlecić jeszcze raz Zasilenie cykliczne podając nową wartość zasilenia.