Usługi Usługi Premium Rate

Numery Premium Rate to usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie wykorzystywane do świadczenia takich usług jak:

  • Konkursy i loterie SMS, pobieranie kontentu na telefon takiego jak gry, tapety, dzwonki, usługi społecznościowe: czaty, dostęp do elektronicznych wydań prasy w Internecie i inne.
  • Opłaty za korzystanie z usług Premium Rate określają poniższe tabele oraz cenniki świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Sprawdź kto świadczy usługę na numerze Premium Rate.

Wyszukiwarka numerów premium

SMS Premium

Zakresy numerów
SMS Premium
Opłata Zakresy numerów
SMS Premium
Opłata
bez VAT z VAT bez VAT z VAT
8000 - 8099 bezpłatnie 7000 - 7099  70000 - 70999 0,50 0,62
80000 - 80999 bezpłatnie 7100 - 7199  71000 - 71999 1,00 1,23
81000 - 81099 0,10 0,12 7200 - 7299  72000 - 72999 2,00 2,46
81500 - 81599 0,15 0,18 7300 - 7399  73000 - 73999 3,00 3,69
82000 - 82099 0,20 0,24 7400 - 7499  74000 - 74999 4,00 4,92
82500 - 82599 0,25 0,31 7500 - 7599  75000 - 75999 5,00 6,15
83000 - 83099 0,30 0,37 7600 - 7699  76000 - 76999 6,00 7,38
83500 - 83599 0,35 0,43 7700 - 7799  77000 - 77999 7,00 8,61
84000 - 84099 0,40 0,49 7800 - 7899  78000 - 78999 8,00 9,84
84500 - 84599 0,45 0,55 7900 - 7999  79000 - 79999 9,00 11,07
85000 - 85099 0,50 0,62      
 
91000 - 91099 10,00 12,30 91800 - 91899 18,00 22,14
91100 - 91199 11,00 13,53 91900 - 91999 19,00 23,37
91200 - 91299 12,00 14,76 92000 - 92099 20,00 24,60
91300 - 91399 13,00 15,99 92100 - 92199 21,00 25,83
91400 - 91499 14,00 17,22 92200 - 92299 22,00 27,06
91500 - 91599 15,00 18,45 92300 - 92399 23,00 28,29
91600 - 91699 16,00 19,68 92400 - 92499 24,00 29,52
91700 - 91799 17,00 20,91 92500 - 92599 25,00 30,75

MMS Premium

Zakresy numerów
MMS Premium
Opłata Zakresy numerów
MMS Premium
Opłata
bez VAT z VAT bez VAT z VAT
900000 - 900999 0,50 0,62 911000 - 911999 11,00 13,53
901000 - 901999 1,00 1,23 912000 - 912999 12,00 14,76
902000 - 902999 2,00 2,46 913000 - 913999 13,00 15,99
903000 - 903999 3,00 3,69 914000 - 914999 14,00 17,22
904000 - 904999 4,00 4,92 915000 - 915999 15,00 18,45
905000 - 905999 5,00 6,15 916000 - 916999 16,00 19,68
906000 - 906999 6,00 7,38 917000 - 917999 17,00 20,91
907000 - 907999 7,00 8,61 918000 - 918999 18,00 22,14
908000 - 908999 8,00 9,84 919000 - 919999 19,00 23,37
909000 - 909999 9,00 11,07 920000 - 920999 20,00 24,60
910000 - 910999 10,00 12,30      

Głosowe usługi Premium

Zakres numerów Opłata Zakres numerów Opłata
bez VAT z VAT bez VAT z VAT
605 70 5xxx1 1,87 2,30 *73y 3,00 3,69
605 70 6xxx1 2,00 2,46 *74y 4,00 4,92
605 70 7xxx1 2,10 2,58 *75y 5,00 6,15
605 70 8xxx1 3,46 4,25 *76y 6,00 7,38
605 70 9xxx1 4,00 4,92 *77y 7,00 8,61
*70y° 0,50 0,62 *78y 8,00 9,84
*71y 1,00 1,23 *79y 9,00 11,07
*72y 2,00 2,46      

1 numery dostępne wyłącznie w ofercie Polkomtel Sp. z o.o.
°y - dowolny ciąg cyfr z zakresu 0-9


Usługa Zwrotny SMS, MMS WAP Push Premium

Usługa Zwrotny SMS,
MMS WAP Push Premium
Cena bez VAT za dostarczoną
wiadomość w ramach Usługi
Cena z VAT za dostarczoną
wiadomość w ramach Usługi
od 50100 do 50199 0,01 0,01
od 50200 do 50299 0,02 0,02
od 50300 do 50399 0,03 0,04
od 50400 do 50499 0,04 0,05
od 50500 do 50599 0,05 0,06
od 50600 do 50699 0,06 0,07
od 50700 do 50799 0,07 0,09
od 50800 do 50899 0,08 0,10
od 50900 do 50999 0,09 0,11
od 51000 do 51099 0,10 0,12
od 52000 do 52099 0,20 0,24
od 53000 do 53099 0,30 0,37
od 54000 do 54099 0,40 0,49
od 55000 do 55099 0,50 0,62
od 56000 do 56099 0,60 0,74
od 57000 do 57099 0,70 0,86
od 58000 do 58099 0,80 0,99
od 59000 do 59099 0,90 1,11
od 60100 do 60199 1,00 1,23
od 60200 do 60299 2,00 2,46
od 60300 do 60399 3,00 3,69
od 60400 do 60499 4,00 4,92
od 60500 do 60599 5,00 6,15
od 60600 do 60699 6,00 7,38
od 60700 do 60799 7,00 8,61
od 60800 do 60899 8,00 9,84
od 60900 do 60999 9,00 11,07
od 61000 do 61099 10,00 12,30
od 61100 do 61199 11,00 13,53
od 61200 do 61299 12,00 14,76
od 61300 do 61399 13,00 15,99
od 61400 do 61499 14,00 17,22
od 61500 do 61599 15,00 18,45
od 61600 do 61699 16,00 19,68
od 61700 do 61799 17,00 20,91
od 61800 do 61899 18,00 22,14
od 61900 do 61999 19,00 23,37
od 62000 do 62099 20,00 24,60
od 62100 do 62199 21,00 25,83
od 62200 do 62299 22,00 27,06
od 62300 do 62399 23,00 28,29
od 62400 do 62499 24,00 29,52
od 62500 do 62599 25,00 30,75

*opłata za SMSy otrzymane z numeru 50300 dla użytkowników Sami Swoi wynosi 3 gr. brutto

Opłata uiszczana w ramach abonamentu.
Wiadomości SMS w usłudze SMS Premium nie pomniejszają liczby SMS-ów zawartych w abonamencie.
Opłata pobierana w ramach usługi SMS Premium dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach podanego w Cenniku zakresu numerów.

Pamiętaj!

Podane stawki obowiązują przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Opłata za wysłanie jednej wiadomości tekstowej SMS jest jednakowa i niezależna od używanej taryfy.Strona Plusa na Google+