Spis Abonentów, Biuro Numerów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Europejskim porządkiem prawnym w każdym kraju UE powinien istnieć ogólnokrajowy spis numerów telefonicznych wszystkich abonentów. Spis taki pozwala na uzyskanie informacji o numerach abonentów wszystkich sieci telefonicznych działających w danym kraju. Zgodnie z tym europejskim wymogiem na mocy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. i rozstrzygnięć Prezesa UKE Polkomtel jak również inni polscy operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej zostali zobowiązani do przekazywania informacji o numerach swoich abonentów (numer telefonu oraz dane adresowe) na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących świadczyć usługi informacji o numerach. 

Telekomunikacja Polska S.A. jako pierwszym w Polsce przedsiębiorca świadczący usługi informacji o numerach wszystkich abonentów i jest pierwszym przedsiębiorcą, któremu Polkomtel przekazuje informacje o numerach swoich abonentów. TP S.A. świadczy usługi ogólnokrajowej informacji o numerach w formie:

  • ogólnokrajowego biura numerów (informacja telefoniczna) OBN
  • ogólnokrajowego spisu abonentów (książka telefoniczna). OSA

W każdej chwili kontaktując się z punktami obsługi Klienta mogą Państwo bezpłatnie dokonać zmiany - swojego oświadczenia woli  (udzielić lub odwołać zgodę) na przekazanie przez Polkomtel Sp. z o.o. Państwa danych.

Abonent Mieszkaniowy Polkomtel - czyli osoba fizyczna - będąca stroną umowy zawartej z Polkomtel w celu zmiany statusu oświadczenia woli może skorzystać z elektronicznej formy złożenia oświadczenia.

Zmiana oświadczenia woli w formie elektronicznej odbywa się kanałem SMS poprzez wysyłanie wiadomości o treści: ZGODA lub  SPRZECIW : (wysłanie SMS jest bezpłatne)

  • na numer 8050 dla zmian w Ogólnokrajowym Biurze Numerów (OBN)
  • na numer 8051 dla zmian w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów (OSA)

Ważne! Prawidłowe złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej wymaga dwukrotnego wysłania prawidłowego komunikatu. 

Z poważaniem
POLKOMTEL Sp. z o.o.