Aktywuj polecenie zapłaty, a otrzymasz
60 minut na rozmowy w sieci Plus

Jeżeli zrobisz to poprzez usługę eZgoda zamiast 60 minut otrzymasz 180 minut na rozmowy w sieci Plus.

Polecenie Zapłaty

Polecenie zapłaty

Polecenie Zapłaty - to najwygodniejszy i bezgotówkowy sposób płacenia rachunków telefonicznych. Plus co miesiąc przesyła do Twojego banku informację o kwocie należności, a bank reguluje ją w terminie płatności podanym na fakturze. O uruchomieniu usługi poinformujemy Cię na pierwszej stronie faktury za usługi telekomunikacyjne komunikatem: "Kwotę X pobierzemy poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty."

Dzięki poleceniu zapłaty zyskujesz:

 • Czas - to Plus pilnuje za Ciebie terminów płatności faktur za usługi telekomunikacyjne, nie musisz już tracić czasu w kolejkach na Poczcie lub w banku.
 • Pieniądze - większość banków nie pobiera prowizji od płatności dokonywanych przez polecenie zapłaty (wysokość prowizji lub jej brak zależy od Twojego banku) a środki na Twoim koncie bankowym "pracują" dłużej, ponieważ są do Twoje dyspozycji aż do dnia terminu płatności faktury Plusa.
 • Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy zapewnia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Twój bank oraz bank Plusa.
 • W przypadku, gdy nie zgadzasz się z wysokością obciążenia możesz złożyć w swoim banku dyspozycję zwrotu zrealizowanej transakcji (konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w ciągu 56 dni kalendarzowych od daty realizacji transakcji, pozostali płatnicy w ciągu 5 dni roboczych).
 • Masz kontrolę nad wydatkami - otrzymujesz fakturę papierową na wskazany przez siebie adres lub może ją zweryfikować w Plus online, jeżeli korzystasz z e-rachunku.
 • Dodatkowe punkty - jeśli jesteś uczestnikiem programu 5 Plus, za każdy zapłacony w ten sposób rachunek otrzymasz, co miesiąc dodatkowo 100 punktów. Punkty możesz zamieniać na bezpłatne pakiety minut, sms-ów lub inne nagrody z katalogu 5 Plus.
 1. Jeżeli opłacasz rachunki z własnego konta bankowego, wypełnij i wyślij druk:

  Gdy chcesz anulować zgodę, wypełnij druk:

 2. Jeżeli Twoje rachunki opłaca osoba trzecia (Płatnik), wypełnij i wyślij druk:

  Gdy Płatnik chce anulować zgodę, powinien wypełnić druk:

Wypełniony druk Zgody na obciążanie rachunku (obie części) odeślij na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.
Dział Płatności
ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

Możesz również pozostawić go w jednym z salonów Plusa lub w swoim banku.


Pamiętaj!

 • Druk Zgody na obciążanie rachunku znajdziesz na stronie www.plus.pl, w salonach Plusa, lub u autoryzowanych przedstawicieli sprzedaży.
 • Jeżeli posiadasz konto w Plus online możesz go samodzielnie wypełnić, wydrukować i podpisać (Płatności → Narzędzia i usługi dla płatności).
 • Możesz również telefonicznie zgłosić prośbę o wysłanie druku pod numerem 2601 lub 2607.
 • Dane na druku powinny być wpisane czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, o treści identycznej na obu częściach.
 • Twój podpis złożony na obu częściach Zgody powinien był zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pamiętaj o przystawieniu pieczątki firmowej.
 • Potrzebny Ci będzie Identyfikator Płatności. Znajdziesz go na pierwszej stronie faktury w pozycji Numer konta klienta.
 • Gdy otrzymamy Zgodę jedną jej część zostawimy w naszej firmie, a drugą prześlemy do Twojego banku.
 • Jedna Zgoda dotyczy tylko jednego konta abonenckiego w sieci Plus. Oznacza to, że jeśli posiadasz więcej niż jedno konto abonenckie i chcesz, aby wszystkie płatności były realizowane poleceniem zapłaty, powinieneś udzielić na każde z posiadanych kont odrębnej Zgody.

Więcej informacji o poleceniu zapłaty na http://www.poleceniezaplaty.org.pl/.

Nie czekaj - już dziś dołącz do grona zadowolonych klientów!

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest polecenie zapłaty?
 2. Czym się różni polecenie zapłaty od zlecenia stałego?
 3. Czy każdy bank akceptuje polecenie zapłaty?
 4. Dostałem od Państwa ulotkę dotyczącą polecenia zapłaty. W jaki sposób mogę go uruchomić?
 5. Skąd będę wiedział, czy rachunek zostanie zapłacony poleceniem zapłaty?
 6. Mam zlecenie stałe w moim banku. Czy polecenie zapłaty daje mi również jakieś korzyści?
 7. Gdzie dostanę formularz Zgoda na obciążanie rachunku?
 8. Nie mam wystarczającej ilości środków na rachunku, ale mam umowę o tzw. "saldo debetowe", czy polecenie zapłaty zostanie zrealizowane?
 9. Czy Polecenie zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczające ilości środków na rachunku?
 10. Jak wypełnić papierowy formularz Zgoda na obciążanie rachunku?
 11. Nie chcę się rozliczać za pomocą polecenia zapłaty. Czy mogę wycofać Zgodę na obciążanie rachunku?
 12. Czy rozwiązanie Umowy z Polkomtel Sp. z o.o. jest jednoznaczne z wycofaniem Zgody na obciążanie rachunku dla polecenia zapłaty?
 13. Otworzyłem rachunek w innym banku, czy mogę przenieść polecenie zapłaty z obecnego rachunku na nowy? Czy muszę o tym informować Polkomtel Sp. z o.o.?
 14. Jaką mam gwarancję, że będę mógł złożyć dyspozycję zwrotu płatności zrealizowanej poleceniem zapłaty?
 15. W przypadku złożenia dyspozycji zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty w jakim terminie pieniądze znajdą się na moim rachunku?
 16. Jeżeli nie otrzymam faktury np. z winy Poczty Polskiej, to czy mój rachunek zostanie obciążony kwotą wynikającą z tej faktury?
 17. Czy za pośrednictwem polecenia zapłaty mogę uregulować fakturę korygującą?
 18. Czy zaliczkę na poczet przyszłych rachunków można pobrać za pomocą polecenia zapłaty?
 19. Co się stanie jeżeli we wskazanym na fakturze terminie realizacji płatności, na koncie bankowym płatnika nie ma wystarczających środków pieniężnych?
 20. Jakie są korzyści z regulowania płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty?
 21. Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z polecenia zapłaty?
 22. Czy mogę korzystać z polecenia zapłaty do realizowania transakcji za granicą?
 1. Co to jest polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty to usługa bankowa (z ang. Direct Debit) polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku bankowego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Polkomtel Sp. z o.o., dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił Polkomtel Sp. z o.o. lub swojemu bankowi.

  Stroną aktywną przy poleceniu zapłaty jest Polkomtel Sp. z o.o., jest więc to forma odwrotna do polecenia przelewu.

 2. Czym się różni polecenie zapłaty od zlecenia stałego?
  1. Polecenie zapłaty jest transakcją inicjowaną przez Polkomtel Sp. z o.o. a zlecenie stałe to przelew wykonywany przez bank.
  2. Przy korzystaniu ze zlecenia stałego istnieje ryzyko opóźnienia wykonania przelewu. Natomiast po uruchomieniu polecenia zapłaty, Polkomtel Sp. z o.o. realizuje transakcję w dniu terminu płatności.
  3. W przypadku wykonywania zlecenia stałego, istnieje dodatkowo ryzyko popełnienia błędu podczas ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Polecenie zapłaty pozwala wyeliminować ten problem, gdyż bank płatnika nie ingeruje w dane transakcji przekazane przez Polkomtel Sp. z o.o.
 3. Czy każdy bank akceptuje polecenie zapłaty?

  Z polecenia zapłaty można korzystać w sytuacji, gdy rachunki bankowe Polkomtel Sp. z o.o. i płatnika prowadzone są przez banki, które przystąpiły do Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty.

  Zobacz listę banków realizujących polecenie zapłaty »

 4. Dostałem od Państwa ulotkę dotyczącą polecenia zapłaty. W jaki sposób mogę go uruchomić?

  Wypełniony i podpisany dwuczęściowy formularz Zgoda na obciążanie rachunku płatnik przesyła na adres: Polkomtel Sp. z o.o., ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. Formularz może być również pozostawiony w jednym z salonów Plusa lub w banku płatnika.

  Jeżeli Polkomtel Sp. z o.o. otrzyma papierową Zgodę, jedną jej część odeślemy do banku płatnika, druga część zostanie zarchiwizowana w Polkomtel Sp. z o.o.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A.; Citi Handlowym S.A.; Deutsche Bank PBC S.A.; MultiBanku lub mBanku może aktywować polecenie zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

  eZgoda »

 5. Skąd będę wiedział, czy rachunek zostanie zapłacony poleceniem zapłaty?

  Na pierwszej stronie faktury za usługi telekomunikacyjne będzie wydrukowany komunikat: "Kwotę X pobierzemy poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty."

 6. Mam zlecenie stałe w moim banku. Czy polecenie zapłaty daje mi również jakieś korzyści?

  Tak.

  1. Kwota należności wynikająca z faktury telekomunikacyjnej pobrana z rachunku bankowego płatnika jeszcze tego samego dnia wpływa na rachunek bankowy Polkomtel Sp. z o.o.
  2. Korzystając z polecenia zapłaty, płatnik może w ciągu 56 dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej transakcji. W takim przypadku bank Polkomtel Sp. z o.o. ma obowiązek zwrócić pobraną wcześniej kwotę wraz z należnymi odsetkami.
  3. Płatnik ma możliwość odwołania jeszcze niezrealizowanej transakcji polecenia zapłaty. Wystarczy, że złoży odpowiednie zlecenie w swoim banku.
  4. Abonent otrzymuje całą fakturę na adres korespondencyjny lub jeżeli korzysta z e-rachunku/e-faktury ma jej podgląd w Plus online.
 7. Gdzie dostanę formularz Zgoda na obciążanie rachunku?

  Druk Zgoda na obciążanie rachunku dostępny jest na stronie www.plus.pl, w salonach Plusa, lub u autoryzowanych przedstawicieli sprzedaży.

  Jeżeli posiadasz konto w Plus online możesz go samodzielnie wypełnić i wydrukować ( Płatności → Narzędzia i usługi dla płatności).

  Możesz również telefonicznie pod numerem 2601 lub 2607 zgłosić prośbę o wysłanie druku.

 8. Nie mam wystarczającej ilości środków na rachunku, ale mam umowę o tzw. "saldo debetowe", czy polecenie zapłaty zostanie zrealizowane?

  Tak, jeżeli kwota salda debetowego wystarczy do realizacji transakcji.

 9. Czy polecenie zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczające ilości środków na rachunku?

  Nie ma takiej możliwości, gdyż polecenie zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Bank nie może dokonać zmiany danych zawartych w transakcji. Oznacza to, iż transakcja jest realizowana w całości albo w ogóle.

 10. Jak wypełnić papierowy formularz Zgoda na obciążanie rachunku?

  Formularz powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

  1. Gdy płatnikiem jest Abonent, w polu Nazwa i dokładny adres płatnika należy:
   1. w przypadku osoby fizycznej wpisać imię i nazwisko i adres zameldowania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu; kod pocztowy oraz miasto),
   2. w przypadku podmiotów gospodarczych wpisać pełną nazwę firmy i adres prowadzonej działalności gospodarczej (j.w.).
  2. Gdy płatnikiem jest osoba trzecia, na druku dla Płatnika, w polu Nazwa i adres Abonenta należy wpisać dane Abonenta (imię i nazwisko/nazwa firmy i adres), natomiast w polu Nazwa i adres płatnika dane płatnika (imię i nazwisko/nazwa firmy i adres), zgodnie z danymi podanymi w jego banku.
  3. W polu Numer rachunku bankowego należy wpisać numer rachunku bankowego, z którego mają być realizowane płatności. Numer konta bankowego powinien składać się z 26 cyfr (po jednej cyfrze w każdej kratce, bez kresek).
  4. W polu Numer telefonu należy wpisać jeden z numerów telefonów znajdujących się na koncie Abonenta, dla którego ma być uruchomione polecenie zapłaty.
  5. Podpis posiadacza rachunku bankowego powinien być złożony na obu częściach Zgody i być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów w banku.
  6. W przypadku podmiotów gospodarczych należy pamiętać o przystawieniu na obu częściach pieczątki firmowej, jeśli klient posłużył się pieczątką na karcie wzorów w banku.

  Ważne!
  Jeden formularz Zgoda na obciążanie rachunku dotyczy tylko jednego konta abonenckiego w sieci Plus. Oznacza to, że jeśli Abonent posiada więcej niż jedno konto i chce, aby wszystkie płatności były realizowane poleceniem zapłaty, powinien wypełnić na każde z posiadanych kont osobny druk Zgody.

 11. Nie chcę się rozliczać za pomocą polecenia zapłaty. Czy mogę wycofać Zgodę na obciążanie rachunku?

  Płatnik może zrezygnować z polecenia zapłaty w dowolnym momencie. W tym celu jest zobowiązany do powiadomienia Polkomtel Sp. z o.o. o wycofaniu Zgody na obciążanie rachunku. Do tego celu został przygotowany specjalny druk Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku, który po wypełnieniu i podpisaniu należy odesłać na adres: Polkomtel Sp. z o.o., Dział Płatności, ul. Wołoska 16,02-675 Warszawa, pozostawić w salonie Plusa lub w banku płatnika.

  Płatnik może również powiadomić swój bank o wycofaniu Zgody. Bank płatnika poinformuje Polkomtel Sp. z o.o. o dyspozycji klienta odpowiednim komunikatem zwrotnym przy próbie pobrania środków z rachunku bankowego.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A., Citi Handlowym S.A., Deutsche Bank PBC S.A., MultiBanku lub mBanku można odwołać polecenie zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

 12. Czy rozwiązanie Umowy z Polkomtel Sp. z o.o. jest jednoznaczne z wycofaniem Zgody na obciążanie rachunku dla polecenia zapłaty?

  W momencie rozwiązania umowy, Polkomtel Sp. z o.o. zaprzestaje obciążania płatnika należnościami za usługi telekomunikacyjne poprzez polecenie zapłaty.

 13. Otworzyłem rachunek w innym banku, czy mogę przenieść polecenie zapłaty z obecnego rachunku na nowy? Czy muszę o tym informować Polkomtel Sp. z o.o.?

  W przypadku, gdy płatnik chce zmienić bank, przy pomocy którego będzie się rozliczał poleceniem zapłaty z Polkomtel Sp. z o.o., musi odwołać dotychczasową Zgodę i udzielić nowej Zgody.

  Może to zrobić przesyłając wypełnione i podpisane druki Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku dla starego rachunku bankowego i Zgoda na obciążanie rachunku dla nowego konta bankowego na adres Polkomtel Sp. z o.o., Dział Płatności, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa lub pozostawić je w salonie Plusa lub w swoim banku.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A.; Citi Handlowym S.A.; Deutsche Bank PBC S.A.; MultiBanku lub mBanku można odwołać polecenie zapłaty dla starego konta bankowego i ustanowić nowe polecenie zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

  W przypadku, gdy płatnik przenosi rachunek bankowy lub usługę płatniczą polecenia zapłaty do nowego banku, na życzenie płatnika nowy bank może powiadomić Polkomtel Sp. z o.o. o zmianie numeru rachunku do rozliczania polecenia zapłaty . Nowy bank płatnika powinien przekazać do Polkomtel Sp. z o.o. wypełniony dokument Aktualizacja zgody płatnika na obciążanie rachunku w związku z przeniesieniem rachunku dostępny w banku.

 14. Jaką mam gwarancję, że będę mógł złożyć dyspozycję zwrotu płatności zrealizowanej poleceniem zapłaty?

  Gwarancją możliwości złożenia dyspozycji zwrotu transakcji zrealizowanej poleceniem zapłaty jest Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011. Określa ona termin w jakim czasie może być złożona przez płatnika dyspozycja zwrotu: w ciągu 56 dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm.

 15. W przypadku złożenia dyspozycji zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty w jakim terminie pieniądze znajdą się na moim rachunku?

  Bank płatnika, po przyjęci dyspozycji zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, niezwłocznie a najpóźniej w następnym dniu roboczym uznaje rachunek płatnika kwotą zwracanego polecenia zapłaty, wskazując kwotę należnych płatnikowi odsetek.

 16. Jeżeli nie otrzymam faktury np. z winy Poczty Polskiej, to czy mój rachunek zostanie obciążony kwotą wynikającą z tej faktury?

  Tak.

 17. Czy za pośrednictwem polecenia zapłaty mogę uregulować fakturę korygującą?

  Nie. Abonent musi sam uregulować należność wynikająca z faktury korygującej.

 18. Czy zaliczkę na poczet przyszłych rachunków można pobrać za pomocą polecenia zapłaty?

  Nie. Polecenie zapłaty dotyczy wyłącznie opłat za rachunek bieżący. Jeśli Abonent został poproszony o wpłatę zaliczki musi uregulować ją we własnym zakresie.

 19. Co się stanie jeżeli we wskazanym na fakturze terminie realizacji płatności, na koncie bankowym płatnika nie ma wystarczających środków pieniężnych?

  Płatnik zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia rachunku.

  Jeżeli nastąpi odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na koncie, Polkomtel Sp z o.o. podejmie ponowną próbę pobrania środków w terminie ok. 7 dni od pierwotnego terminu płatności a płatnik/Abonent otrzyma wiadomość SMS z nowym terminem realizacji polecenia zapłaty i z prośbą o zapewnienie środków na rachunku bankowym.

  Jeżeli płatnik/Abonent nie otrzyma wiadomości SMS zobowiązany jest do osobistego uregulowania zaległego rachunku.

 20. Jakie są korzyści z regulowania płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty?
  • wygoda ( to Polkomtel Sp. z o.o. jest stroną aktywną i pilnuje terminów płatności, rola płatnika kończy się na jednorazowym złożeniu Zgody na obciążanie rachunku oraz zapewnianiu środków na rachunku bankowym).
  • oszczędność kosztów (uniknięcie karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań, banki nie pobierają prowizji za polecenie zapłaty lub jest ona niższa od opłat pobieranych za przelew bankowy/przekaz pocztowy)
  • banki odbiorcy i płatnika oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. gwarantują bezpieczeństwo pieniędzy
  • klient ma możliwość złożenia w swoim banku dyspozycję zwrotu już zrealizowanej płatności (56dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm)
  • płatnik ma możliwość złożenia w swoim banku dyspozycji wstrzymania realizacji przyszłej transakcji
  • w każdej chwili płatnik może zrezygnować całkowicie z polecenia zapłaty.
 21. Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z polecenia zapłaty?
  1. Płatnik musi posiadać rachunek w jednym z banków, które realizują polecenie zapłaty jako usługę bankową.
  2. Płatnik udzieli Polkomtel Sp. z o.o. zgody na obciążane swojego rachunku w drodze polecenia zapłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
 22. Czy mogę korzystać z polecenia zapłaty do realizowania transakcji za granicą?

  Polecenie zapłaty jest transakcją przesyłaną przez polską Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. W związku z tym nie ma możliwość stosowania tej operacji do realizowania transakcji zagranicznych.

 

Lista banków

Lista banków

Lista banków realizujących Polecenie Zapłaty.

 • 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych
 • 10200032 PKOBP Departament Produktów
 • 10200045 PKOBP Departament Produktów
 • 10200058 PKOBP Departament Produktów
 • 10200061 PKOBP Departament Produktów
 • 10200074 PKOBP Dep. Produktów Zarządzania
 • 10201013 PKOBP Oddział 1 w Warszawie
 • 10201026 PKOBP Oddział 2 w Warszawie
 • 10201039 PKOBP Oddział 9 w Warszawie
 • 10201042 PKOBP Oddział 4 w Warszawie
 • 10201055 PKOBP Oddział 5 w Warszawie
 • 10201068 PKOBP Oddział 6 w Warszawie
 • 10201071 PKOBP Oddział 18 w Warszawie
 • 10201084 PKOBP Oddział 1 w Warszawie
 • 10201097 PKOBP Oddział 9 w Warszawie
 • 10201101 PKOBP Oddział 1 w Warszawie
 • 10201114 PKOBP Oddział 16 w Warszawie
 • 10201127 PKOBP Oddział 12 w Warszawie
 • 10201130 PKOBP Oddział 6 w Warszawie
 • 10201143 PKOBP Oddział 15 w Warszawie
 • 10201156 PKOBP Oddział 15 w Warszawie
 • 10201169 PKOBP Oddział 16 w Warszawie
 • 10201172 PKOBP Oddział 5 w Warszawie
 • 10201185 PKOBP Oddział 18 w Warszawie
 • 10201202 PKOBP Oddział 5 w Warszawie
 • 10201215 PKOBP Oddział 12 w Warszawie
 • 10201228 PKOBP Oddział 5 w Warszawie
 • 10201231 PKOBP Oddział 4 w Warszawie
 • 10201244 PKOBP Oddział 2 w Warszawie
 • 10201257 PKOBP Oddział 16 w Warszawie
 • 10201260 PKOBP Oddział 1 w Białej Podlaskiej
 • 10201273 PKOBP Oddział 1 w Lubartowie
 • 10201286 PKOBP Oddział 1 w Lubartowie
 • 10201299 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10201303 PKOBP Oddział 1 w Białej Podlaskiej
 • 10201316 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201329 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201332 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201345 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201358 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201361 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201374 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201387 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10201390 PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej
 • 10201404 PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej
 • 10201417 PKOBP Oddział 1 w Chrzanowie
 • 10201433 PKOBP Oddział 1 w Wadowicach
 • 10201446 PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej
 • 10201459 PKOBP Oddział 1 w Wadowicach
 • 10201462 PKOBP Oddział 1 w Bydgoszczy
 • 10201475 PKOBP Oddział 2 w Bydgoszczy
 • 10201491 PKOBP Oddział 1 w Chojnicach
 • 10201505 PKOBP Oddział 1 w Inowrocławiu
 • 10201518 PKOBP Oddział 1 w Bydgoszczy
 • 10201521 PKOBP Oddział 1 w Grudziądzu
 • 10201534 PKOBP Oddział 1 w Inowrocławiu
 • 10201547 PKOBP Oddział 1 w Inowrocławiu
 • 10201550 PKOBP Oddział 1 w Bydgoszczy
 • 10201563 PKOBP Oddział 1 w Chełmie
 • 10201576 PKOBP Oddział 1 w Chełmie
 • 10201589 PKOBP Oddział 1 w Chełmie
 • 10201592 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie
 • 10201606 PKOBP Oddział 1 w Iławie
 • 10201619 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie
 • 10201622 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie
 • 10201635 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie
 • 10201648 PKOBP Oddział 1 w Ciechanowie
 • 10201651 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201664 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201677 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201680 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201693 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10201707 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10201710 PKOBP Oddział 1 w Bełchatowie
 • 10201723 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201736 PKOBP Oddział 2 w Częstochowie
 • 10201749 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10201752 PKOBP Oddział 1 w Elblągu
 • 10201765 PKOBP Oddział 1 w Elblągu
 • 10201778 PKOBP Oddział 1 w Kwidzynie
 • 10201781 PKOBP Oddział 1 w Kwidzynie
 • 10201794 PKOBP Oddział 1 w Kwidzynie
 • 10201808 PKOBP Oddział 1 w Elblągu
 • 10201811 PKOBP Oddział 1 w Gdańsku
 • 10201824 PKOBP Oddział 1 w Gdańsku
 • 10201837 PKOBP Oddział 1 w Gdańsku
 • 10201853 PKOBP Oddział 1 w Gdyni
 • 10201866 PKOBP Oddział 1 w Kartuzach
 • 10201879 PKOBP Oddział 1 w Kościerzynie
 • 10201882 PKOBP Oddział 1 w Gdyni
 • 10201895 PKOBP Oddział 1 w Tczewie
 • 10201909 PKOBP Oddział 1 w Tczewie
 • 10201912 PKOBP Oddział 1 w Wejherowie
 • 10201925 PKOBP Oddział 1 w Tczewie
 • 10201938 PKOBP Oddział 1 w Gdyni
 • 10201941 PKOBP Oddział 1 w Wejherowie
 • 10201954 PKOBP Oddział 1 w Gorzowie
 • 10201967 PKOBP Oddział 2 w Gorzowie
 • 10201983 PKOBP Oddział 1 w Sulęcinie
 • 10201996 PKOBP Oddział 2 w Gorzowie
 • 10202007 PKOBP Oddział 1 w Stargardzie
 • 10202010 PKOBP Oddział 1 w Sulęcinie
 • 10202023 PKOBP Oddział 1 w Nowym Tomyślu
 • 10202036 PKOBP Oddział 1 w Sulęcinie
 • 10202049 PKOBP Oddział 1 w Gorzowie
 • 10202052 PKOBP Oddział 2 w Gorzowie
 • 10202065 PKOBP Oddział 2 w Gorzowie
 • 10202078 PKOBP Oddział 1 w Sulęcinie
 • 10202081 PKOBP Oddział 1 w Gorzowie
 • 10202094 PKOBP Oddział 1 w Sulęcinie
 • 10202124 PKOBP Oddział 1 w Jeleniej Górze
 • 10202137 PKOBP Oddział 1 w Bolesławcu
 • 10202140 PKOBP Oddział 1 w Bolesławcu
 • 10202153 PKOBP Oddział 1 w Bolesławcu
 • 10202166 PKOBP Oddział 1 w Wałbrzychu
 • 10202179 PKOBP Oddział 1 w Jeleniej Górze
 • 10202195 PKOBP Oddział 1 w Jeleniej Górze
 • 10202209 PKOBP Oddział 1 w Jeleniej Górze
 • 10202212 PKOBP Oddział 1 w Kaliszu
 • 10202225 PKOBP Oddział 1 w Kaliszu
 • 10202238 PKOBP Oddział 1 w Kaliszu
 • 10202241 PKOBP Oddział 1 w Kępnie
 • 10202254 PKOBP Oddział 1 w Ostrowie
 • 10202267 PKOBP Oddział 1 w Ostrowie
 • 10202270 PKOBP Oddział 1 w Kaliszu
 • 10202283 PKOBP Oddział 1 w Oleśnicy
 • 10202296 PKOBP Oddział 1 w Wieluniu
 • 10202300 PKOBP Oddział 1 w Ostrowie
 • 10202313 PKOBP Oddział 1 w Katowicach
 • 10202326 PKOBP Oddział 1 w Katowicach
 • 10202339 PKOBP Oddział 1 w Katowicach
 • 10202355 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10202368 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202371 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202384 PKOBP Oddział 1 w Chrzanowie
 • 10202397 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10202401 PKOBP Oddział 1 w Gliwicach
 • 10202414 PKOBP Oddział w Tychach
 • 10202427 PKOBP Oddział w Tychach
 • 10202430 PKOBP Oddział 1 w Olkuszu
 • 10202443 PKOBP Oddział w Tychach
 • 10202456 PKOBP Oddział 1 w Rybniku
 • 10202469 PKOBP Oddział 1 w Gliwicach
 • 10202472 PKOBP Oddział 1 w Rybniku
 • 10202485 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202498 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10202502 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202515 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202528 PKOBP Oddział w Tychach
 • 10202531 PKOBP Oddział 1 w Rybniku
 • 10202544 PKOBP Oddział 1 w Gliwicach
 • 10202557 PKOBP Oddział 1 w Sosnowcu
 • 10202560 PKOBP Oddział 1 w Rybniku
 • 10202573 PKOBP Oddział 1 w Gliwicach
 • 10202586 PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej
 • 10202599 PKOBP Oddział 1 w Gliwicach
 • 10202603 PKOBP Oddział 1 w Bytomiu
 • 10202629 PKOBP Oddział 1 w Kielcach
 • 10202632 PKOBP Oddział 1 w Kielcach
 • 10202645 PKOBP Oddział 1 w Busku-Zdroju
 • 10202658 PKOBP Oddział 1 w Kielcach
 • 10202661 PKOBP Oddział 1 w Krakowie
 • 10202674 PKOBP Oddział 1 w Ostrowcu
 • 10202687 PKOBP Oddział 1 w Busku-Zdroju
 • 10202690 PKOBP Oddział 1 w Kielcach
 • 10202704 PKOBP Oddział 1 w Ostrowcu
 • 10202717 PKOBP Oddział 1 w Busku-Zdroju
 • 10202720 PKOBP Oddział 1 w Jędrzejowie
 • 10202733 PKOBP Oddział 1 w Jędrzejowie
 • 10202746 PKOBP Oddział 1 w Koninie
 • 10202759 PKOBP Oddział 1 w Koninie
 • 10202762 PKOBP Oddział 1 w Kole
 • 10202775 PKOBP Oddział 1 w Kole
 • 10202788 PKOBP Oddział 1 w Koninie
 • 10202791 PKOBP Oddział 1 w Koszalinie
 • 10202805 PKOBP Oddział 1 w Koszalinie
 • 10202818 PKOBP Oddział 1 w Kołobrzegu
 • 10202821 PKOBP Oddział 1 w Kołobrzegu
 • 10202834 PKOBP Oddział 1 w Koszalinie
 • 10202847 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10202850 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10202863 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10202876 PKOBP Oddział 1 w Sławnie
 • 10202889 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10202892 PKOBP Oddział 1 w Krakowie
 • 10202906 PKOBP Oddział 2 w Krakowie
 • 10202919 PKOBP Oddział 2 w Krakowie
 • 10202922 PKOBP Oddział 2 w Krakowie
 • 10202935 PKOBP Oddział 2 w Krakowie
 • 10202951 PKOBP Oddział 1 w Krakowie
 • 10202964 PKOBP Oddział 1 w Krośnie
 • 10202977 PKOBP Oddział 1 w Krośnie
 • 10202980 PKOBP Oddział 1 w Sanoku
 • 10202993 PKOBP Oddział 1 w Sanoku
 • 10203004 PKOBP Oddział 1 w Sanoku
 • 10203017 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203020 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203033 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203046 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203059 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203062 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203075 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203088 PKOBP Oddział 1 w Lesznie
 • 10203091 PKOBP Oddział 1 w Śremie
 • 10203105 PKOBP Oddział 1 w Gostyniu
 • 10203118 PKOBP Oddział 1 w Lesznie
 • 10203121 PKOBP Oddział 1 w Gostyniu
 • 10203134 PKOBP Oddział 1 w Legnicy
 • 10203147 PKOBP Oddział 1 w Lublinie
 • 10203150 PKOBP Oddział 2 w Lublinie
 • 10203163 PKOBP Oddział 2 w Lublinie
 • 10203176 PKOBP Oddział 4 w Lublinie
 • 10203192 PKOBP Oddział 1 w Opolu Lubelskim
 • 10203206 PKOBP Oddział 1 w Lubartowie
 • 10203219 PKOBP Oddział 1 w Puławach
 • 10203222 PKOBP Oddział 4 w Lublinie
 • 10203235 PKOBP Oddział 1 w Opolu Lubelskim
 • 10203248 PKOBP Oddział 1 w Puławach
 • 10203251 PKOBP Oddział 1 w Puławach
 • 10203264 PKOBP Oddział 4 w Lublinie
 • 10203277 PKOBP Oddział 4 w Lublinie
 • 10203280 PKOBP Oddział 1 w Lubartowie
 • 10203293 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10203310 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10203323 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10203336 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10203349 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10203352 PKOBP Oddział 1 w Łodzi
 • 10203365 PKOBP Oddział 6 w Łodzi
 • 10203378 PKOBP Oddział 3 w Łodzi
 • 10203381 PKOBP Oddział 3 w Łodzi
 • 10203394 PKOBP Oddział 6 w Łodzi
 • 10203408 PKOBP Oddział 6 w Łodzi
 • 10203437 PKOBP Oddział 1 w Pabianicach
 • 10203440 PKOBP Oddział 1 w Zgierzu
 • 10203453 PKOBP Oddział 1 w Nowym Sączu
 • 10203466 PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
 • 10203479 PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
 • 10203482 PKOBP Oddział 1 w Nowym Sączu
 • 10203495 PKOBP Oddział 1 w Nowym Sączu
 • 10203509 PKOBP Oddział 1 w Nowym Sączu
 • 10203512 PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
 • 10203525 PKOBP Oddział 1 w Nowym Targu
 • 10203538 PKOBP Oddział 2 w Olsztynie
 • 10203541 PKOBP Oddział 2 w Olsztynie
 • 10203567 PKOBP Oddział 1 w Mrągowie
 • 10203570 PKOBP Oddział 1 w Bartoszycach
 • 10203583 PKOBP Oddział 1 w Iławie
 • 10203596 PKOBP Oddział 1 w Mrągowie
 • 10203600 PKOBP Oddział 1 w Bartoszycach
 • 10203613 PKOBP Oddział 1 w Ostródzie
 • 10203626 PKOBP Oddział 1 w Mrągowie
 • 10203639 PKOBP Oddział 1 w Mrągowie
 • 10203642 PKOBP Oddział 1 w Ostródzie
 • 10203655 PKOBP Oddział 1 w Ostródzie
 • 10203668 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203671 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203684 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203697 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203701 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203714 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203727 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203730 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203743 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203756 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203769 PKOBP Oddział 1 w
 • 10203772 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203785 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203798 PKOBP Oddział 1 w Opolu
 • 10203802 PKOBP Oddział 1 w Ostrołęce
 • 10203815 PKOBP Oddział 1 w Ostrołęce
 • 10203828 PKOBP Oddział 1 w Ostrołęce
 • 10203831 PKOBP Oddział 1 w Ostrołęce
 • 10203844 PKOBP Oddział 1 w Pile
 • 10203857 PKOBP Oddział 1 w Wągrowcu
 • 10203860 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10203873 PKOBP Oddział 1 w Pile
 • 10203886 PKOBP Oddział 1 w Pile
 • 10203899 PKOBP Oddział 1 w Pile
 • 10203903 PKOBP Oddział 1 w Wągrowcu
 • 10203916 PKOBP Oddział 1 w Piotrkowie
 • 10203929 PKOBP Oddział 1 w Piotrkowie
 • 10203932 PKOBP Oddział 1 w Bełchatowie
 • 10203945 PKOBP Oddział 1 w Piotrkowie
 • 10203958 PKOBP Oddział 1 w Bełchatowie
 • 10203961 PKOBP Oddział 2 w Płocku
 • 10203974 PKOBP Oddział 2 w Płocku
 • 10203987 PKOBP Oddział 1 w Zgierzu
 • 10203990 PKOBP Oddział 1 w Zgierzu
 • 10204001 PKOBP Oddział 2 w Płocku
 • 10204014 PKOBP Oddział 2 w Płocku
 • 10204027 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204030 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204043 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204056 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204069 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204072 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204085 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204098 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204115 PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie
 • 10204128 PKOBP Oddział 1 w Szamotułach
 • 10204131 PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie
 • 10204144 PKOBP Oddział 1 w Nowym Tomyślu
 • 10204157 PKOBP Oddział 1 w Śremie
 • 10204160 PKOBP Oddział 1 w Śremie
 • 10204173 PKOBP Oddział 1 w Szamotułach
 • 10204186 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204199 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204203 PKOBP Oddział 1 w Wągrowcu
 • 10204216 PKOBP Oddział 1 w Nowym Tomyślu
 • 10204229 PKOBP Oddział 1 w Szamotułach
 • 10204232 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204245 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204258 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204261 PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
 • 10204274 PKOBP Oddział 1 w Przemyślu
 • 10204287 PKOBP Oddział 1 w Jarosławiu
 • 10204290 PKOBP Oddział 1 w Jarosławiu
 • 10204304 PKOBP Oddział 1 w Jarosławiu
 • 10204317 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204320 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204333 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204346 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204359 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204362 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204375 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204388 PKOBP Oddział 1 w Radomiu
 • 10204391 PKOBP Oddział 1 w Rzeszowie
 • 10204405 PKOBP Oddział 2 w Rzeszowie
 • 10204421 PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
 • 10204434 PKOBP Oddział 1 w Rzeszowie
 • 10204476 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204489 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204492 PKOBP Oddział 1 w Białej Podlaskiej
 • 10204506 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204519 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204522 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204535 PKOBP Oddział 1 w Siedlcach
 • 10204548 PKOBP Oddział 1 w Wieluniu
 • 10204551 PKOBP Oddział 1 w Pabianicach
 • 10204564 PKOBP Oddział 1 w Wieluniu
 • 10204577 PKOBP Oddział 1 w Pabianicach
 • 10204580 PKOBP Oddział 1 w Skierniewicach
 • 10204593 PKOBP Oddział 3 w Łodzi
 • 10204607 PKOBP Oddział 1 w Skierniewicach
 • 10204610 PKOBP Oddział 1 w Skierniewicach
 • 10204623 PKOBP Oddział 18 w Warszawie
 • 10204636 PKOBP Oddział 5 w Warszawie
 • 10204649 PKOBP Oddział 1 w Słupsku
 • 10204652 PKOBP Oddział 1 w Słupsku
 • 10204665 PKOBP Oddział 1 w Człuchowie
 • 10204678 PKOBP Oddział 1 w Słupsku
 • 10204681 PKOBP Oddział 1 w Sławnie
 • 10204694 PKOBP Oddział 1 w Bytowie
 • 10204708 PKOBP Oddział 1 w Bytowie
 • 10204711 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10204724 PKOBP Oddział 1 w Ełku
 • 10204737 PKOBP Oddział 1 w Piszu
 • 10204740 PKOBP Oddział 1 w Ełku
 • 10204753 PKOBP Oddział 1 w Piszu
 • 10204766 PKOBP Oddział 1 w Ełku
 • 10204779 PKOBP Oddział 1 w Piszu
 • 10204782 PKOBP Oddział 1 w Białymstoku
 • 10204795 PKOBP Oddział 1 w Szczecinie
 • 10204809 PKOBP Oddział 1 w Szczecinie
 • 10204812 PKOBP Oddział 3 w Szczecinie
 • 10204838 PKOBP Oddział 3 w Szczecinie
 • 10204841 PKOBP Oddział 1 w Kołobrzegu
 • 10204854 PKOBP Oddział 1 w Stargardzie
 • 10204867 PKOBP Oddział 1 w Stargardzie
 • 10204870 PKOBP Oddział 1 w Świnoujściu
 • 10204883 PKOBP Oddział 3 w Szczecinie
 • 10204896 PKOBP Oddział 3 w Szczecinie
 • 10204900 PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
 • 10204913 PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
 • 10204926 PKOBP Oddział 1 w Sandomierzu
 • 10204939 PKOBP Oddział 1 w Stalowej Woli
 • 10204942 PKOBP Oddział 2 w Tarnowie
 • 10204955 PKOBP Oddział 2 w Tarnowie
 • 10204968 PKOBP Oddział 1 w Brzesku
 • 10204971 PKOBP Oddział 2 w Rzeszowie
 • 10204984 PKOBP Oddział 1 w Brzesku
 • 10204997 PKOBP Oddział 2 w Tarnowie
 • 10205008 PKOBP Oddział 2 w Toruniu
 • 10205011 PKOBP Oddział 2 w Toruniu
 • 10205024 PKOBP Oddział 1 w Brodnicy
 • 10205037 PKOBP Oddział 1 w Grudziądzu
 • 10205040 PKOBP Oddział 1 w Grudziądzu
 • 10205053 PKOBP Oddział 1 w Brodnicy
 • 10205066 PKOBP Oddział 2 w Toruniu
 • 10205079 PKOBP Oddział 1 w Brodnicy
 • 10205082 PKOBP Oddział 1 w Iławie
 • 10205095 PKOBP Oddział 1 w Wałbrzychu
 • 10205109 PKOBP Oddział 1 w Świdnicy
 • 10205112 PKOBP Oddział 1 w Kłodzku
 • 10205125 PKOBP Oddział 1 w Kłodzku
 • 10205138 PKOBP Oddział 1 w Świdnicy
 • 10205141 PKOBP Oddział 1 w Świdnicy
 • 10205154 PKOBP Oddział 1 w Kłodzku
 • 10205167 PKOBP Oddział 1 w Kłodzku
 • 10205170 PKOBP Oddział 1 we Włocławku
 • 10205183 PKOBP Oddział 1 w Ciechocinku
 • 10205196 PKOBP Oddział 1 w Brodnicy
 • 10205200 PKOBP Oddział 1 w Ciechocinku
 • 10205213 PKOBP Oddział 1 we Włocławku
 • 10205226 PKOBP Oddział 1 we Wrocławiu
 • 10205239 PKOBP Oddział 1 we Wrocławiu
 • 10205242 PKOBP Oddział 3 we Wrocławiu
 • 10205255 PKOBP Oddział 3 we Wrocławiu
 • 10205297 PKOBP Oddział 1 w Oleśnicy
 • 10205301 PKOBP Oddział 3 we Wrocławiu
 • 10205314 PKOBP Oddział 1 w Oleśnicy
 • 10205327 PKOBP Oddział 1 w Oleśnicy
 • 10205330 PKOBP Oddział 3 we Wrocławiu
 • 10205343 PKOBP Oddział 3 we Wrocławiu
 • 10205356 PKOBP Oddział 1 w Zamościu
 • 10205369 PKOBP Oddział 1 w Biłgoraju
 • 10205372 PKOBP Oddział 1 w Zamościu
 • 10205385 PKOBP Oddział 1 w Biłgoraju
 • 10205398 PKOBP Oddział 1 w Zamościu
 • 10205402 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205415 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205428 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205431 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205444 PKOBP Oddział 1 w Nowym Tomyślu
 • 10205457 PKOBP Oddział 1 w Żarach
 • 10205460 PKOBP Oddział 1 w Żarach
 • 10205473 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205486 PKOBP Oddział 1 w Żarach
 • 10205499 PKOBP Oddział 1 w Żarach
 • 10205503 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205516 PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze
 • 10205529 PKOBP Oddział 1 w Krakowie
 • 10205558 PKOBP Departament Rozliczeń
 • 10205561 PKOBP Oddział 56 w Warszawie
 • 10205574 PKOBP Departament Sprzedaży
 • 10205587 PKOBP Centrum Bankowości Prywatnej
 • 10205590 PKOBP Centrum Korporacyjne I
 • 10300006 BH Centrala
 • 10300019 BH Sektor Bankowości Detalicznej
 • 10300022 BH Sektor Bankowości Detalicznej
 • 10301016 BH I O. w Warszawie
 • 10301029 BH II O. w Warszawie
 • 10301032 BH III O. w Warszawie
 • 10301045 BH Bankowy Punkt Obsługi Klienta
 • 10301058 BH IV O. w Warszawie
 • 10301061 BH VI O. w Warszawie
 • 10301074 BH O. w Białymstoku
 • 10301087 BH O. w Bielsku-Białej
 • 10301090 BH O. w Bydgoszczy
 • 10301104 BH O. w Częstochowie
 • 10301117 BH O. w Gdańsku
 • 10301120 BH F. w Gdyni
 • 10301133 BH O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 10301146 BH O. w Kaliszu
 • 10301159 BH O. w Katowicach
 • 10301162 BH O. w Kielcach
 • 10301175 BH O. w Koninie
 • 10301188 BH O. w Krakowie
 • 10301191 BH O. w Lublinie
 • 10301205 BH O. w Łodzi
 • 10301218 BH Oddział w Olsztynie
 • 10301221 BH O. w Opolu
 • 10301234 BH O. w Płocku
 • 10301247 BH O. w Poznaniu
 • 10301250 BH O. w Rzeszowie
 • 10301263 BH O. w Słupsku
 • 10301276 BH O. w Szczecinie
 • 10301289 BH O. we Wrocławiu
 • 10301292 BH O. w Zielonej Górze
 • 10301306 BH VII O. w Warszawie
 • 10301319 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301322 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301335 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301348 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301351 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301364 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301377 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301380 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301393 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301407 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301410 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301423 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301436 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301449 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301452 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301465 BH Bankowy Punkt Obsługi Klienta
 • 10301478 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301481 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301494 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301508 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301511 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301524 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301537 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301540 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301553 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301566 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301579 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301582 BH Obsługa Małych i Średnich
 • 10301595 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301609 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301612 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301625 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301638 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301641 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301654 BH Obsługa Małych i Średnich
 • 10301667 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301670 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301683 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301696 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301700 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301713 BH Bankowy Punkt Obsługi Klienta
 • 10301726 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301739 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301742 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301755 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301771 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301814 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301827 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301843 BH Regionalne Centrum Rozliczeń
 • 10301869 BH CITICONNECT WARSZAWA
 • 10500015 ING Departament Księgowości
 • 10500028 ING Departament Obsługi Rozliczeń
 • 10500031 ING Departament Obsługi Rozliczeń
 • 10500057 ING Centrala-Dep. Operacji Rynków
 • 10500060 ING Centrala - Departament
 • 10500073 ING Departament Obsługi Rozliczeń
 • 10500086 ING Centrala - Dep. Obsługi
 • 10500103 ING Centrala - Centrum Obsługi
 • 10500116 ING Departament Obsługi Rozliczeń
 • 10500145 ING Centrala - Departament
 • 10501012 ING O. w Legionowie
 • 10501025 ING Oddział w Warszawie
 • 10501038 ING O. w Warszawie
 • 10501041 ING O. w Warszawie
 • 10501054 ING O. w Warszawie
 • 10501070 ING Oddział w Bielsku-Białej
 • 10501083 ING O. w Cieszynie
 • 10501096 ING O. w Ustroniu
 • 10501100 ING O. w Wadowicach
 • 10501113 ING O. w Kętach
 • 10501139 ING O. w Bydgoszczy
 • 10501142 ING Oddział w Częstochowie
 • 10501155 ING O. w Lublińcu
 • 10501168 ING O. w Myszkowie
 • 10501171 ING O. w Oleśnie
 • 10501201 ING O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 10501214 ING Oddział w Katowicach
 • 10501227 ING O. w Będzinie
 • 10501230 ING Oddział w Bytomiu
 • 10501243 ING O. w Chorzowie
 • 10501256 ING O. w Czechowicach-Dziedzicach
 • 10501269 ING O. w Czeladzi
 • 10501272 ING O. w Dąbrowie Górniczej
 • 10501285 ING O. w Gliwicach
 • 10501298 ING O. w Gliwicach
 • 10501302 ING O. w Jaworznie
 • 10501315 ING O. w Pszczynie
 • 10501328 ING O. w Raciborzu
 • 10501331 ING O. w Rudzie Śląskiej
 • 10501344 ING O. w Rybniku
 • 10501357 ING O. w Siemianowicach Śląskich
 • 10501360 ING Oddział w Sosnowcu
 • 10501373 ING O. w Świętochłowicach
 • 10501386 ING O. w Tarnowskich Górach
 • 10501399 ING O. w Tychach
 • 10501403 ING Oddział w Wodzisławiu Śląskim
 • 10501416 ING Oddział w Kielcach
 • 10501429 ING O. w Pińczowie
 • 10501432 ING O. w Starachowicach
 • 10501445 ING Oddział w Krakowie
 • 10501458 ING O. w Krośnie
 • 10501461 ING Oddział w Łodzi
 • 10501474 ING O. w Zakopanem
 • 10501487 ING O. w Krapkowicach
 • 10501490 ING O. w Nysie
 • 10501504 ING Oddział w Opolu
 • 10501517 ING O. w Kędzierzynie-Koźlu
 • 10501520 ING Oddział w Poznaniu
 • 10501533 ING O. w Tarnowie Podgórnym
 • 10501546 ING O. w Przemyślu
 • 10501559 ING Oddział w Szczecinie
 • 10501562 ING O. w Tarnowie
 • 10501575 ING Oddział we Wrocławiu
 • 10501588 ING O. w Zabrzu
 • 10501591 ING O. w Zawierciu
 • 10501605 ING O. w Jastrzębiu-Zdroju
 • 10501618 ING O. w Olkuszu
 • 10501621 ING O. w Piekarach Śląskich
 • 10501634 ING O. w Mikołowie
 • 10501676 ING O. w Żorach
 • 10501722 ING O. w Nowym Sączu
 • 10501735 ING O. w Koninie
 • 10501748 ING O. w Legnicy
 • 10501751 ING O. w Jeleniej Górze
 • 10501764 ING Oddział w Gdańsku
 • 10501777 ING O. w Warce
 • 10501780 ING O. w Bełchatowie
 • 10501793 ING O. w Radomiu
 • 10501807 ING O. w Olsztynie
 • 10501810 ING O. w Kazimierzy Wielkiej
 • 10501823 ING O. w Białymstoku
 • 10501836 ING O. w Dębicy
 • 10501849 ING O. w Krynicy
 • 10501852 ING O. we Wrześni
 • 10501865 ING Oddział w Łodzi
 • 10501878 ING O. w Oleśnie
 • 10501881 ING O. w Namysłowie
 • 10501894 ING O. w Siedlcach
 • 10501908 ING O. w Wałbrzychu
 • 10501911 ING O. Zielona Góra
 • 10501924 ING O. w Pruszkowie
 • 10501937 ING O. w Bełchatowie
 • 10501940 ING O. w Elblągu
 • 10501953 ING O. w Lublinie
 • 10501966 ING O. w Płocku
 • 10501979 ING O. w Toruniu
 • 10600005 BPHSA Centrala
 • 10600076 BPHSA Centrum Rozliczeniowe
 • 10600089 BPHSA Centrala-Wydz. VII Płatności
 • 10600092 BPHSA Centrala-Wydz. VIII Płatności
 • 10600106 BPHSA Centrala - Wydz. IX Płatności
 • 10600119 BPHSA Centrala - Wydz. X Płatności
 • 10600122 BPHSA Centrala - Wydz. XI Płatności
 • 10600135 BPHSA Centrala-Wydz. XII Płatności
 • 10600148 BPHSA Centrala-Wydz. XIII Płatności
 • 10600151 BPHSA Centrala - Wydz.XIV Płatności
 • 10602777 BPHSA I Wydział Płatności Masowych
 • 10602780 BPHSA II Wydział Płatności Masowych
 • 10701018 PEKAO XVI O. w Warszawie
 • 10701021 PEKAO I O. w Sulejówku
 • 10701034 PEKAO XVII O. w Warszawie
 • 10701047 PEKAO I O. w Błoniu
 • 10701050 PEKAO I O. w Błoniu
 • 10701063 PEKAO I O. w Błoniu
 • 10701076 PEKAO I O. w Białej Podlaskiej
 • 10701089 PEKAO I O. w Radzyniu Podlaskim
 • 10701092 PEKAO I O. w Łosicach
 • 10701119 PEKAO I O. w Siemiatyczach
 • 10701122 PEKAO I O. w Chełmie
 • 10701135 PEKAO I O. w Krasnymstawie
 • 10701148 PEKAO I O. we Włodawie
 • 10701151 PEKAO II O. w Częstochowie
 • 10701164 PEKAO II O. w Elblągu
 • 10701177 PEKAO I O.w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 10701180 PEKAO I O. w Starachowicach
 • 10701193 PEKAO III O. w Krakowie
 • 10701207 PEKAO V O. w Krakowie
 • 10701210 PEKAO I O. w Krośnie
 • 10701223 PEKAO I O. w Brzozowie
 • 10701236 PEKAO I O. w Jaśle
 • 10701249 PEKAO I O. w Sanoku
 • 10701252 PEKAO I O. w Iwoniczu Zdroju
 • 10701265 PEKAO I O. w Ustrzykach Dolnych
 • 10701278 PEKAO I O. w Jedliczu
 • 10701281 PEKAO III O. w Lublinie
 • 10701294 PEKAO I O. w Kraśniku
 • 10701308 PEKAO I O. w Lubartowie
 • 10701311 PEKAO I O. w Puławach
 • 10701324 PEKAO I O. w Rykach
 • 10701337 PEKAO I O. w Bełżycach
 • 10701340 PEKAO I O. w Bychawie
 • 10701353 PEKAO I O. w Świdniku
 • 10701366 PEKAO I O. w Poniatowej
 • 10701379 PEKAO I O. w Lublinie
 • 10701382 PEKAO III O. w Kraśniku
 • 10701395 PEKAO II O. w Lublinie
 • 10701409 PEKAO XII O. w Warszawie
 • 10701412 PEKAO IV O. w Lublinie
 • 10701425 PEKAO II O. w Świdniku
 • 10701438 PEKAO VI O. w Lublinie
 • 10701441 PEKAO VII O. w Łodzi
 • 10701454 PEKAO II O. w Gorlicach
 • 10701467 PEKAO II O. w Ostródzie
 • 10701470 PEKAO I O. w Przemyślu
 • 10701483 PEKAO I O. w Jarosławiu
 • 10701496 PEKAO I O. w Lubaczowie
 • 10701500 PEKAO I O. w Przeworsku
 • 10701513 PEKAO I O. w Radymnie
 • 10701526 PEKAO II O. w Rzeszowie
 • 10701539 PEKAO I O. w Kolbuszowej
 • 10701542 PEKAO I O. w Leżajsku
 • 10701555 PEKAO I O. w Łańcucie
 • 10701568 PEKAO I O. w Mielcu
 • 10701571 PEKAO I O. w Ropczycach
 • 10701584 PEKAO I O. w Strzyżowie
 • 10701597 PEKAO I O. w Siedlcach
 • 10701601 PEKAO I O. w Łukowie
 • 10701614 PEKAO I O. w Mińsku Mazowieckim
 • 10701627 PEKAO I O. w Sokołowie Podlaskim
 • 10701630 PEKAO I O. w Garwolinie
 • 10701643 PEKAO I O. w Węgrowie
 • 10701656 PEKAO I O. w Tarnobrzegu
 • 10701669 PEKAO I O. w Janowie Lubelskim
 • 10701672 PEKAO I O. w Nisku
 • 10701685 PEKAO I O. w Opatowie
 • 10701698 PEKAO I O. w Sandomierzu
 • 10701702 PEKAO I O. w Stalowej Woli
 • 10701715 PEKAO I O. w Staszowie
 • 10701728 PEKAO I O. w Zamościu
 • 10701731 PEKAO I O. w Hrubieszowie
 • 10701744 PEKAO I O. w Tomaszowie Lubelskim
 • 10701757 PEKAO I O. w Biłgoraju
 • 10701760 PEKAO I O. w Dęblinie
 • 10701773 PEKAO I O. w Łaskarzewie
 • 10701786 PEKAO I O. w Opolu Lubelskim
 • 10801011 PEKAO XV O. w Warszawie
 • 10801024 PEKAO II O. w Białymstoku
 • 10801037 PEKAO I O. w Bielsku Podlaskim
 • 10801040 PEKAO I O. w Lidzbarku Welskim
 • 10801053 PEKAO V O. w Gdańsku
 • 10801066 PEKAO V O. w Gdyni
 • 10801079 PEKAO I O. w Kaliszu
 • 10801082 PEKAO II O. w Katowicach
 • 10801095 PEKAO IV O. w Katowicach
 • 10801109 PEKAO III O. w Katowicach
 • 10801112 PEKAO I O. w Sosnowcu
 • 10801125 PEKAO II O. w Gliwicach
 • 10801138 PEKAO IV O. w Krakowie
 • 10801141 PEKAO I O. w Łodzi
 • 10801154 PEKAO II O. w Łodzi
 • 10801167 PEKAO VI O. w Łodzi
 • 10801170 PEKAO I O. w Pabianicach
 • 10801183 PEKAO I O. w Zgierzu
 • 10801196 PEKAO III O. w Łodzi
 • 10801200 PEKAO XI O. w Łodzi
 • 10801213 PEKAO IX O. w Łodzi-Widzewie
 • 10801226 PEKAO XII O. w Warszawie
 • 10801239 PEKAO I O. w Głownie
 • 10801242 PEKAO II O. w Opolu
 • 10801255 PEKAO I O. w Piotrkowie Trybunalski
 • 10801268 PEKAO I O. w Opocznie
 • 10801271 PEKAO I O. w Radomsku
 • 10801284 PEKAO I O. w Tomaszowie Mazowieckim
 • 10801297 PEKAO I O. w Bełchatowie
 • 10801301 PEKAO I O. w Koluszkach
 • 10801314 PEKAO I O. w Płocku
 • 10801327 PEKAO I O. w Gostyninie
 • 10801330 PEKAO I O. w Kutnie
 • 10801343 PEKAO I O. w Sierpcu
 • 10801356 PEKAO I O. w Żurominie
 • 10801369 PEKAO IV O. w Poznaniu
 • 10801372 PEKAO I O. w Swarzędzu
 • 10801385 PEKAO I O. we Wrześni
 • 10801398 PEKAO II O. w Radomiu
 • 10801402 PEKAO I O. w Lipsku
 • 10801415 PEKAO I O. w Sieradzu
 • 10801428 PEKAO I O. w Łasku
 • 10801431 PEKAO I O. w Wieluniu
 • 10801444 PEKAO I O. w Zduńskiej Woli
 • 10801457 PEKAO I O. w Poddębicach
 • 10801460 PEKAO I O. w Skierniewicach
 • 10801473 PEKAO I O. w Brzezinach
 • 10801486 PEKAO I O. w Łowiczu
 • 10801499 PEKAO I O. w Żyrardowie
 • 10801503 PEKAO II O. w Suwałkach
 • 10801516 PEKAO II O. w Ełku
 • 10801529 PEKAO I O. we Włocławku
 • 10801532 PEKAO I O. w Lipnie
 • 10801545 PEKAO I O. w Rypinie
 • 10801558 PEKAO VIII O. w Łodzi
 • 10801561 PEKAO I O. w Konstantynowie
 • 10801574 PEKAO I O. w Rzgowie
 • 10801587 PEKAO III O. w Łodzi
 • 10801590 PEKAO I O. w Zgierzu
 • 10801604 PEKAO VIII O. w Łodzi
 • 10801617 PEKAO X O. w Łodzi
 • 10801620 PEKAO I O. w Tuszynie
 • 10801633 PEKAO III O. we Wrocławiu
 • 10801659 PEKAO I O. w Otwocku
 • 10801662 PEKAO XV O. w Warszawie
 • 10801675 PEKAO I O. w Płońsku
 • 10900004 BZWBK Centrala
 • 10901014 BZWBK 1 O. w Warszawie
 • 10901030 BZWBK 2 O. w Warszawie
 • 10901043 BZWBK 3 O. w Warszawie
 • 10901056 BZWBK 4 O. w Warszawie
 • 10901069 BZWBK 1 O. w Inowrocławiu
 • 10901072 BZWBK 1 O. w Bydgoszczy
 • 10901085 BZWBK 1 O. w Bydgoszczy
 • 10901098 BZWBK 1 O. w Gdańsku
 • 10901102 BZWBK 1 O. w Gdyni
 • 10901115 BZWBK 1 O. w Słubicach
 • 10901128 BZWBK 1 O. w Kaliszu
 • 10901131 BZWBK 1 O. w Jarocinie
 • 10901144 BZWBK 1 O. w Kępnie
 • 10901157 BZWBK 1 O. w Krotoszynie
 • 10901160 BZWBK 1 O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 10901173 BZWBK 1 O. w Ostrzeszowie
 • 10901186 BZWBK 1 O. w Katowicach
 • 10901199 BZWBK 1 O. w Koninie
 • 10901203 BZWBK 1 O. w Kole
 • 10901216 BZWBK 1 O. w Słupcy
 • 10901229 BZWBK 1 O. w Turku
 • 10901232 BZWBK 2 O. w Legnicy
 • 10901245 BZWBK 1 O. w Lesznie
 • 10901258 BZWBK 1 O. w Gostyniu
 • 10901261 BZWBK 1 O. w Górze
 • 10901274 BZWBK 1 O. w Kościanie
 • 10901287 BZWBK 1 O. w Rawiczu
 • 10901290 BZWBK 1 O. we Wschowie
 • 10901304 BZWBK 2 O. w Łodzi
 • 10901317 BZWBK 1 O. w Chodzieży
 • 10901320 BZWBK 1 O. w Pile
 • 10901333 BZWBK 1 O. w Płocku
 • 10901346 BZWBK 2 O. w Poznaniu
 • 10901359 BZWBK 3 O. w Poznaniu
 • 10901362 BZWBK 6 O. w Poznaniu
 • 10901375 BZWBK 1 O. w Gnieźnie
 • 10901388 BZWBK 1 O. w Nowym Tomyślu
 • 10901391 BZWBK 1 O. w Szamotułach
 • 10901405 BZWBK 1 O. w Śremie
 • 10901418 BZWBK 1 O. w Środzie Wielkopolskiej
 • 10901421 BZWBK 1 O. we Wrześni
 • 10901434 BZWBK 1 O. w Grodzisku Wielkopolski
 • 10901447 BZWBK 5 O. w Poznaniu
 • 10901450 BZWBK 1 O. w Swarzędzu
 • 10901463 BZWBK 1 O. w Poznaniu
 • 10901476 BZWBK 4 O. w Poznaniu
 • 10901489 BZWBK CUR Wydział Rozliczeń
 • 10901492 BZWBK 3 O. w Szczecinie
 • 10901506 BZWBK 1 O. w Toruniu
 • 10901519 BZWBK 1 O. we Włocławku
 • 10901522 BZWBK 5 O. we Wrocławiu
 • 10901535 BZWBK 1 O. w Zielonej Górze
 • 10901548 BZWBK 1 O. w Gubinie
 • 10901551 BZWBK 1 O. w Krośnie Odrzańskim
 • 10901564 BZWBK 1 O. w Lubsku
 • 10901577 BZWBK 1 O. w Nowej Soli
 • 10901580 BZWBK 1 O. w Sulechowie
 • 10901593 BZWBK 1 O. w Świebodzinie
 • 10901607 BZWBK 1 O. w Wolsztynie
 • 10901623 BZWBK 2 O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 10901636 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 10901649 BZWBK 3 O. w Opolu
 • 10901652 BZWBK 1 O. w Tychach
 • 10901665 BZWBK 2 O. w Krakowie
 • 10901678 BZWBK 1 O. w Grudziądzu
 • 10901681 BZWBK 1 O. w Świebodzicach
 • 10901694 BZWBK 5 O. w Warszawie
 • 10901708 BZWBK 4 O. Jelenia Góra
 • 10901711 BZWBK 2 O. w Koszalinie
 • 10901737 BZWBK 7 O. w Poznaniu
 • 10901740 BZWBK 1 O. w Bielsku-Białej
 • 10901753 BZWBK 6 O. w Warszawie
 • 10901766 BZWBK 1 O. w Gliwicach
 • 10901779 BZWBK 2 O. w Bytomiu
 • 10901782 BZWBK 1 O. w Cieszynie
 • 10901795 BZWBK 1 O. w Częstochowie
 • 10901809 BZWBK 2 O. w Katowicach
 • 10901812 BZWBK 1 O. w Świętochłowicach
 • 10901825 BZWBK 1 O. w Tarnowskich Górach
 • 10901838 BZWBK 1 O. w Tarnowie
 • 10901841 BZWBK 7 O. w Warszawie
 • 10901854 BZWBK 8 O. w Poznaniu
 • 10901870 BZWBK 8 O. w Warszawie
 • 10901883 BZWBK 9 O. w Warszawie
 • 10901896 BZWBK 3 O. w Bydgoszczy
 • 10901900 BZWBK 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 10901913 BZWBK 1 O. w Słubicach
 • 10901926 BZWBK 1 O. w Jeleniej Górze
 • 10901939 BZWBK 1 O. w Bolesławcu
 • 10901942 BZWBK 1 O. w Kamiennej Górze
 • 10901955 BZWBK 1 O. w Lubaniu
 • 10901968 BZWBK 1 O. w Zgorzelcu
 • 10901971 BZWBK 1 O. w Bogatyni
 • 10901984 BZWBK 1 O. w Szklarskiej-Porębie
 • 10901997 BZWBK 2 O. w Jeleniej Górze
 • 10902008 BZWBK 4 O. w Katowicach
 • 10902011 BZWBK 1 O. w Bytomiu
 • 10902024 BZWBK 1 O. w Chorzowie
 • 10902037 BZWBK 1 O. w Rudzie Śląskiej
 • 10902040 BZWBK 1 O. w Kielcach
 • 10902053 BZWBK 1 O. w Krakowie
 • 10902066 BZWBK 1 O. w Legnicy
 • 10902079 BZWBK 1 O. w Głogowie
 • 10902082 BZWBK 1 O. w Lubinie
 • 10902095 BZWBK 1 O. w Złotoryi
 • 10902109 BZWBK 1 O. w Polkowicach
 • 10902112 BZWBK 2 O. w Głogowie
 • 10902125 BZWBK 2 O. w Lesznie
 • 10902138 BZWBK 1 O. w Opolu
 • 10902141 BZWBK 1 O. w Brzegu
 • 10902154 BZWBK 1 O. w Głubczycach
 • 10902167 BZWBK 1 O. w Głuchołazach
 • 10902170 BZWBK 1 O. w Kluczborku
 • 10902183 BZWBK 1 O. w Kędzierzynie-Koźlu
 • 10902196 BZWBK 1 O. w Namysłowie
 • 10902200 BZWBK 1 O. w Niemodlinie
 • 10902213 BZWBK 1 O. w Paczkowie
 • 10902226 BZWBK 1 O. w Prudniku
 • 10902239 BZWBK 1 O. w Strzelcach Opolskich
 • 10902242 BZWBK 2 O. w Opolu
 • 10902255 BZWBK 9. w Poznaniu
 • 10902268 BZWBK 1 O. w Szczecinie
 • 10902271 BZWBK 1 O. w Wałbrzychu
 • 10902284 BZWBK 1 O. w Bielawie
 • 10902297 BZWBK 1 O. w Bystrzycy Kłodzkiej
 • 10902301 BZWBK 1 O. w Dzierżoniowie
 • 10902314 BZWBK 1 O. w Głuszycy
 • 10902327 BZWBK 1 O. w Kłodzku
 • 10902330 BZWBK 1 O. w Nowej Rudzie
 • 10902343 BZWBK 1 O. w Strzegomiu
 • 10902356 BZWBK 2 O. w Świebodzicach
 • 10902369 BZWBK 1 O. w Świdnicy
 • 10902372 BZWBK 1 O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 10902385 BZWBK 1 O. w Ziębicach
 • 10902398 BZWBK 1 O. we Wrocławiu
 • 10902402 BZWBK 2 O. we Wrocławiu
 • 10902415 BZWBK 1 O. w Oleśnicy
 • 10902428 BZWBK 1 O. w Oławie
 • 10902431 BZWBK 1 O. w Strzelinie
 • 10902444 BZWBK 1 O. w Środzie Śląskiej
 • 10902457 BZWBK 1 O. w Trzebnicy
 • 10902460 BZWBK 1 O. w Wołowie
 • 10902473 BZWBK 3 O. we Wrocławiu
 • 10902486 BZWBK 12 O. we Wrocławiu
 • 10902499 BZWBK 1 O. w Brzegu Dolnym
 • 10902503 BZWBK 4 O. we Wrocławiu
 • 10902516 BZWBK 21 O. we Wrocławiu
 • 10902529 BZWBK 17 O. we Wrocławiu
 • 10902532 BZWBK 3 O. w Zielonej Górze
 • 10902545 BZWBK 1 O. w Szprotawie
 • 10902558 BZWBK 1 O. w Żaganiu
 • 10902561 BZWBK 1 O. w Żarach
 • 10902574 BZWBK 10 O. w Warszawie
 • 10902587 BZWBK 1 O. w Białymstoku
 • 10902590 BZWBK 1 O. w Bielsku Podlaskim
 • 10902604 BZWBK 1 O. w Ciechanowie
 • 10902617 BZWBK 1 O. w Elblągu
 • 10902620 BZWBK 1 O. w Starogardzie Gdańskim
 • 10902633 BZWBK 3 O. w Jeleniej Górze
 • 10902646 BZWBK 1 O. w Koszalinie
 • 10902659 BZWBK 1 O. w Kołobrzegu
 • 10902662 BZWBK 1 O. w Połczynie Zdroju
 • 10902675 BZWBK 1 O. w Chojnowie
 • 10902688 BZWBK 1 O. w Lublinie
 • 10902691 BZWBK 1 O. w Białymstoku
 • 10902705 BZWBK 1 O. w Łodzi
 • 10902718 BZWBK 1 O. w Olsztynie
 • 10902721 BZWBK 2 O. w Chodzieży
 • 10902734 BZWBK 10 O. w Poznaniu
 • 10902747 BZWBK 2 O. w Gnieźnie
 • 10902750 BZWBK 1 O. w Przemyślu
 • 10902763 BZWBK 1 O. w Słupsku
 • 10902776 BZWBK 1 O. w Suwałkach
 • 10902789 BZWBK 1 O. w Augustowie
 • 10902792 BZWBK 1 O. w Ełku
 • 10902806 BZWBK 2 O. w Szczecinie
 • 10902819 BZWBK 2 O. w Świdnicy
 • 10902822 BZWBK CUR Wydział Rozliczeń
 • 10902835 BZWBK Centrum Usług Oddziałowych
 • 10902851 BZWBK 35 O. w Warszawie
 • 11001018 PEKAO I O. w Nowym Dworze Maz.
 • 11001021 PEKAO I O. w Nowym Dworze Maz.
 • 11001034 PEKAO II O. w Bydgoszczy
 • 11001047 PEKAO I O. w Solcu Kujawskim
 • 11001050 PEKAO II O. w Gdyni
 • 11001063 PEKAO III O. w Gdyni
 • 11001076 PEKAO IV O. w Gdyni
 • 11001089 PEKAO VI O. w Gdańsku
 • 11001092 PEKAO I O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 11001106 PEKAO I O. w Dębnie Lubuskim
 • 11001119 PEKAO I O. w Międzychodzie
 • 11001122 PEKAO I O. w Międzyrzeczu
 • 11001135 PEKAO I O. w Myśliborzu
 • 11001148 PEKAO I O. w Skwierzynie
 • 11001151 PEKAO I O. w Słubicach
 • 11001164 PEKAO I O. w Strzelcach Krajeńskich
 • 11001177 PEKAO I O. w Sulęcinie
 • 11001180 PEKAO I O. w Choszcznie
 • 11001193 PEKAO II O. w Gorzowie Wielkopolski
 • 11001207 PEKAO II O. w Koszalinie
 • 11001210 PEKAO I O. w Białogardzie
 • 11001223 PEKAO I O. w Szczecinku
 • 11001236 PEKAO I O. w Świdwinie
 • 11001249 PEKAO I O. w Pile
 • 11001252 PEKAO I O. w Czarnkowie
 • 11001265 PEKAO I O. w Wałczu
 • 11001278 PEKAO I O. w Wągrowcu
 • 11001281 PEKAO I O. w Złotowie
 • 11001294 PEKAO I O. w Trzciance
 • 11001308 PEKAO I O. we Wronkach
 • 11001311 PEKAO V O. w Poznaniu
 • 11001324 PEKAO I O. w Słupsku
 • 11001337 PEKAO I O. w Bytowie
 • 11001340 PEKAO I O. w Człuchowie
 • 11001353 PEKAO I O. w Lęborku
 • 11001366 PEKAO I O. w Szczecinie
 • 11001379 PEKAO III O. w Szczecinie
 • 11001382 PEKAO I O. w Goleniowie
 • 11001395 PEKAO I O. w Gryficach
 • 11001409 PEKAO I O. w Gryfinie
 • 11001412 PEKAO I O. w Kamieniu Pomorskim
 • 11001425 PEKAO I O. w Łobzie
 • 11001438 PEKAO I O. w Nowogardzie
 • 11001441 PEKAO I O. w Pyrzycach
 • 11001454 PEKAO I O. w Stargardzie Szczecin.
 • 11001467 PEKAO I O. w Świnoujściu
 • 11001470 PEKAO II O. w Szczecinie
 • 11001483 PEKAO IV O. w Szczecinie
 • 11001496 PEKAO I O. w Policach
 • 11001500 PEKAO I O. w Chojnie
 • 11001513 PEKAO V O. w Szczecinie
 • 11001526 PEKAO VI O. w Szczecinie
 • 11001539 PEKAO II O. w Szczecinie
 • 11001542 PEKAO I O. w Trzebiatowie
 • 11001555 PEKAO I O. w Grudziądzu
 • 11001568 PEKAO I O. w Toruniu
 • 11001571 PEKAO IV O. we Wrocławiu
 • 11001584 PEKAO II O. we Wrocławiu
 • 11001597 PEKAO II O. w Zielonej Górze
 • 11201014 BZWBK 8 O. w Warszawie
 • 11201027 BZWBK 9 O. w Warszawie
 • 11201030 BZWBK 3 O. w Bydgoszczy
 • 11201043 BZWBK 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 11201056 BZWBK 1 O. w Słubicach
 • 11201069 BZWBK 1 O. w Jeleniej Górze
 • 11201072 BZWBK 1 O. w Bolesławcu
 • 11201085 BZWBK 1 O. w Kamiennej Górze
 • 11201098 BZWBK 1 O. w Lubaniu
 • 11201102 BZWBK 1 O. w Zgorzelcu
 • 11201115 BZWBK 1 O. w Bogatyni
 • 11201128 BZWBK 1 O. w Szklarskiej-Porębie
 • 11201131 BZWBK 2 O. w Jeleniej Górze
 • 11201144 BZWBK 1 O. w Bolesławcu
 • 11201157 BZWBK 1 O. w Jeleniej Górze
 • 11201160 BZWBK 1 O. w Zgorzelcu
 • 11201173 BZWBK 2 O. w Jeleniej Górze
 • 11201186 BZWBK 1 O. w Bolesławcu
 • 11201199 BZWBK 1 O. w Bolesławcu
 • 11201203 BZWBK 4 O. w Katowicach
 • 11201216 BZWBK 1 O. w Bytomiu
 • 11201229 BZWBK 1 O. w Chorzowie
 • 11201232 BZWBK 1 O. w Rudzie Śląskiej
 • 11201245 BZWBK 1 O. w Kielcach
 • 11201258 BZWBK 1 O. w Krakowie
 • 11201261 BZWBK 1 O. w Legnicy
 • 11201274 BZWBK 1 O. w Głogowie
 • 11201287 BZWBK 1 O. w Lubinie
 • 11201290 BZWBK 1 O. w Złotoryi
 • 11201304 BZWBK 1 O. w Polkowicach
 • 11201317 BZWBK 2 O. w Głogowie
 • 11201320 BZWBK 1 O. w Głogowie
 • 11201333 BZWBK 1 O. w Polkowicach
 • 11201346 BZWBK 2 O. w Lesznie
 • 11201359 BZWBK 1 O. w Opolu
 • 11201362 BZWBK 1 O. w Brzegu
 • 11201375 BZWBK 1 O. w Głubczycach
 • 11201388 BZWBK 1 O. w Głuchołazach
 • 11201391 BZWBK 1 O. w Kluczborku
 • 11201405 BZWBK 1 O. w Kędzierzynie-Koźlu
 • 11201418 BZWBK 1 O. w Namysłowie
 • 11201421 BZWBK 1 O. w Niemodlinie
 • 11201434 BZWBK 1 O. w Paczkowie
 • 11201447 BZWBK 1 O. w Prudniku
 • 11201450 BZWBK 1 O. w Strzelcach Opolskich
 • 11201463 BZWBK 2 O. w Opolu
 • 11201476 BZWBK 1 O. w Strzelcach Opolskich
 • 11201489 BZWBK 2 O. w Opolu
 • 11201492 BZWBK 9. w Poznaniu
 • 11201506 BZWBK 1 O. w Szczecinie
 • 11201519 BZWBK 1 O. w Wałbrzychu
 • 11201522 BZWBK 1 O. w Bielawie
 • 11201535 BZWBK 1 O. w Bystrzycy Kłodzkiej
 • 11201548 BZWBK 1 O. w Dzierżoniowie
 • 11201551 BZWBK 1 O. w Głuszycy
 • 11201564 BZWBK 1 O. w Kłodzku
 • 11201577 BZWBK 1 O. w Nowej Rudzie
 • 11201580 BZWBK 1 O. w Strzegomiu
 • 11201593 BZWBK 2 O. w Świebodzicach
 • 11201607 BZWBK 1 O. w Świdnicy
 • 11201610 BZWBK 1 O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 11201623 BZWBK 1 O. w Ziębicach
 • 11201636 BZWBK 1 O. w Wałbrzychu
 • 11201649 BZWBK 1 O. w Kłodzku
 • 11201652 BZWBK 1 O. we Wrocławiu
 • 11201665 BZWBK 2 O. we Wrocławiu
 • 11201678 BZWBK 1 O. w Oleśnicy
 • 11201681 BZWBK 1 O. w Oławie
 • 11201694 BZWBK 1 O. w Strzelinie
 • 11201708 BZWBK 1 O. w Środzie Śląskiej
 • 11201711 BZWBK 1 O. w Trzebnicy
 • 11201724 BZWBK 1 O. w Wołowie
 • 11201737 BZWBK 3 O. we Wrocławiu
 • 11201740 BZWBK 12 O. we Wrocławiu
 • 11201753 BZWBK 3 O. we Wrocławiu
 • 11201766 BZWBK 1 O. w Brzegu Dolnym
 • 11201779 BZWBK 4 O. we Wrocławiu
 • 11201782 BZWBK 21 O. we Wrocławiu
 • 11201795 BZWBK 21 O. we Wrocławiu
 • 11201809 BZWBK 17 O. we Wrocławiu
 • 11201812 BZWBK 3 O. w Zielonej Górze
 • 11201825 BZWBK 1 O. w Szprotawie
 • 11201838 BZWBK 1 O. w Żaganiu
 • 11201841 BZWBK 1 O. w Żarach
 • 11201854 BZWBK 3 O. w Zielonej Górze
 • 11201867 BZWBK 10 O. w Warszawie
 • 11201870 BZWBK 8 O. w Warszawie
 • 11201883 BZWBK 1 O. w Białymstoku
 • 11201896 BZWBK 1 O. w Bielsku Podlaskim
 • 11201900 BZWBK 1 O. w Ciechanowie
 • 11201913 BZWBK 1 O. w Ciechanowie
 • 11201926 BZWBK 1 O. w Elblągu
 • 11201939 BZWBK 1 O. w Starogardzie Gdańskim
 • 11201942 BZWBK 3 O. w Jeleniej Górze
 • 11201955 BZWBK 1 O. w Koszalinie
 • 11201968 BZWBK 1 O. w Kołobrzegu
 • 11201971 BZWBK 1 O. w Połczynie Zdroju
 • 11201997 BZWBK 1 O. w Chojnowie
 • 11202008 BZWBK 1 O. w Lublinie
 • 11202011 BZWBK 1 O. w Lublinie
 • 11202024 BZWBK 1 O. w Białymstoku
 • 11202037 BZWBK 1 O. w Łodzi
 • 11202040 BZWBK 1 O. w Olsztynie
 • 11202053 BZWBK 2 O. w Chodzieży
 • 11202066 BZWBK 10 O. w Poznaniu
 • 11202079 BZWBK 2 O. w Gnieźnie
 • 11202082 BZWBK 1 O. w Przemyślu
 • 11202095 BZWBK 1 O. w Słupsku
 • 11202109 BZWBK 1 O. w Suwałkach
 • 11202112 BZWBK 1 O. w Augustowie
 • 11202125 BZWBK 1 O. w Ełku
 • 11202138 BZWBK 2 O. w Szczecinie
 • 11202141 BZWBK 2 O. w Świdnicy
 • 11202154 BZWBK CUR Wydział Rozliczeń
 • 11300007 BGK Centrala
 • 11300010 BGK Centrala -
 • 11301017 BGK O. w Warszawie
 • 11301020 BGK O. w Warszawie
 • 11301033 BGK O. we Wrocławiu
 • 11301046 BGK O. w Poznaniu
 • 11301059 BGK O. w Białymstoku
 • 11301062 BGK O. w Warszawie
 • 11301075 BGK O. w Toruniu
 • 11301088 BGK O. w Poznaniu
 • 11301091 BGK O. w Katowicach
 • 11301105 BGK O. w Rzeszowie
 • 11301118 BGK O. w Gdańsku
 • 11301121 BGK O. w Gdańsku
 • 11301134 BGK O. w Gdańsku
 • 11301147 BGK O. w Gdańsku
 • 11301150 BGK O. w Krakowie
 • 11301163 BGK O. w Łodzi
 • 11301176 BGK O. w Szczecinie
 • 11301189 BGK O. w Olsztynie
 • 11301192 BGK O. w Kielcach
 • 11301206 BGK O. w Lublinie
 • 11301219 BGK O. w Opolu
 • 11301222 BGK O. w Zielonej Górze
 • 11301235 BGK O. w Krakowie
 • 11401010 BRE O. Korporacyjny Warszawa
 • 11401049 BRE O. Korporacyjny Bielsko-Biała
 • 11401052 BRE O. Korporacyjny Bydgoszcz
 • 11401065 BRE O. Korporacyjny Gdańsk
 • 11401078 BRE O. Korporacyjny Katowice
 • 11401081 BRE O. Korporacyjny Kraków
 • 11401094 BRE O. Korporacyjny Lublin
 • 11401108 BRE O. Korporacyjny Łódź
 • 11401111 BRE O. Korporacyjny Olsztyn
 • 11401124 BRE O. Korporacyjny Poznań
 • 11401137 BRE O. Korporacyjny Szczecin
 • 11401140 BRE O. Korporacyjny Wrocław
 • 11401153 BRE O. Korporacyjny Gdynia
 • 11401179 BRE O. Korporacyjny Rybnik
 • 11401225 BRE O. Korporacyjny Rzeszów
 • 11401254 BRE O. Korporacyjny Katowice
 • 11401267 BRE O. Korporacyjny Katowice
 • 11401443 BRE O. Korporacyjny Gorzów
 • 11401775 BRE O. Korporacyjny Białystok
 • 11401788 BRE O. Korporacyjny Opole
 • 11401850 BRE O. Korporacyjny Zielona Góra
 • 11401889 BRE O. Korporacyjny Częstochowa
 • 11401977 BRE II O. Korporacyjny w Warszawie
 • 11401993 BRE O. Korporacyjny Kalisz
 • 11402004 BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej
 • 11402017 BRE Oddział Bankowości Detalicznej
 • 11402020 BRE O. Korporacyjny Kielce
 • 11402059 BRE F. nr 3 w Łodzi
 • 11402062 BRE III O. Korporacyjny Warszawa
 • 11402075 BRE O. Korporacyjny Nowy Sącz
 • 11402088 BRE O. Korporacyjny Toruń
 • 11402091 BRE O. Korporacyjny Wałbrzych
 • 11402105 BRE IV O. Korporacyjny Warszawa
 • 11402118 BRE O. Korporacyjny Koszalin
 • 11602202 Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 • 12400001 PEKAO Centrala
 • 12400027 PEKAO Centrala - Ośrodek Operacji
 • 12400043 PEKAO Centrala - Operacje Pionu
 • 12400056 PEKAO Centrala-Operacje Powiernicze
 • 12401011 PEKAO XII O. w Warszawie
 • 12401024 PEKAO II O. w Warszawie
 • 12401037 PEKAO I O. w Warszawie
 • 12401040 PEKAO III O. w Warszawie
 • 12401053 PEKAO IV O. w Warszawie
 • 12401066 PEKAO V O. w Warszawie
 • 12401079 PEKAO XIV O. w Warszawie-Jankach
 • 12401082 PEKAO VI O. w Warszawie
 • 12401095 PEKAO X O. w Warszawie
 • 12401109 PEKAO VII O. w Warszawie
 • 12401112 PEKAO VIII O. w Warszawie
 • 12401125 PEKAO IX O. w Warszawie
 • 12401138 PEKAO XI O. w Warszawie
 • 12401141 PEKAO II O. w Białej Podlaskiej
 • 12401154 PEKAO I O. w Białymstoku
 • 12401170 PEKAO I O. w Bielsku-Białej
 • 12401183 PEKAO I O. w Bydgoszczy
 • 12401196 PEKAO I O. w Inowrocławiu
 • 12401200 PEKAO II O. w Chełmie
 • 12401213 PEKAO I O. w Częstochowie
 • 12401226 PEKAO I O. w Elblągu
 • 12401239 PEKAO I O. w Gdyni
 • 12401242 PEKAO I O. w Gdańsku
 • 12401255 PEKAO III O. w Gdańsku
 • 12401268 PEKAO II O. w Gdańsku
 • 12401271 PEKAO IV O. w Gdańsku
 • 12401284 PEKAO III O. w Gorzowie Wlkp.
 • 12401297 PEKAO I O. w Zgorzelcu
 • 12401301 PEKAO I O. w Jeleniej Górze
 • 12401314 PEKAO II O. w Kaliszu
 • 12401327 PEKAO I O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 12401330 PEKAO I O. w Katowicach
 • 12401343 PEKAO I O. w Gliwicach
 • 12401356 PEKAO I O. w Jaworznie
 • 12401369 PEKAO I O. w Rudzie Śląskiej
 • 12401372 PEKAO I O. w Kielcach
 • 12401385 PEKAO II O. w Ostrowcu Świętokrzys.
 • 12401398 PEKAO II O. w Starachowicach
 • 12401402 PEKAO I O. w Skarżysku-Kamiennej
 • 12401415 PEKAO I O. w Koninie
 • 12401428 PEKAO I O. w Koszalinie
 • 12401431 PEKAO I O. w Krakowie
 • 12401444 PEKAO II O. w Krakowie
 • 12401457 PEKAO II O. w Krośnie
 • 12401460 PEKAO II O. w Sanoku
 • 12401473 PEKAO I O. w Legnicy
 • 12401486 PEKAO I O. w Lubinie
 • 12401499 PEKAO I O. w Lesznie
 • 12401503 PEKAO V O. w Lublinie
 • 12401516 PEKAO II O. w Kraśniku
 • 12401529 PEKAO II O. w Puławach
 • 12401532 PEKAO I O. w Łomży
 • 12401545 PEKAO V O. w Łodzi
 • 12401558 PEKAO I O. w Nowym Sączu
 • 12401561 PEKAO I O. w Gorlicach
 • 12401574 PEKAO I O. w Nowym Targu
 • 12401587 PEKAO I O. w Zakopanem
 • 12401590 PEKAO I O. w Olsztynie
 • 12401604 PEKAO I O. w Iławie
 • 12401617 PEKAO I O. w Mrągowie
 • 12401620 PEKAO I O. w Ostródzie
 • 12401633 PEKAO I O. w Opolu
 • 12401646 PEKAO I O. w Brzegu
 • 12401659 PEKAO I O. w Kędzierzynie-Koźlu
 • 12401662 PEKAO I O. w Kluczborku
 • 12401675 PEKAO I O. w Nysie
 • 12401688 PEKAO I O. w Prudniku
 • 12401691 PEKAO I O. w Ostrołęce
 • 12401705 PEKAO II O. w Pile
 • 12401718 PEKAO II O.w Tomaszowie Mazowieckim
 • 12401721 PEKAO II O. w Płocku
 • 12401734 PEKAO II O. w Kutnie
 • 12401747 PEKAO I O. w Poznaniu
 • 12401750 PEKAO III O. w Poznaniu
 • 12401763 PEKAO II O. w Poznaniu
 • 12401776 PEKAO II O. w Przemyślu
 • 12401789 PEKAO I O. w Radomiu
 • 12401792 PEKAO I O. w Rzeszowie
 • 12401806 PEKAO II O. w Mielcu
 • 12401819 PEKAO II O. w Łowiczu
 • 12401822 PEKAO I O. w Sochaczewie
 • 12401835 PEKAO II O. w Słupsku
 • 12401848 PEKAO I O. w Suwałkach
 • 12401851 PEKAO I O. w Ełku
 • 12401864 PEKAO VII O w Szczecinie
 • 12401877 PEKAO II O. w Stargardzie Szczecin.
 • 12401880 PEKAO II O. w Świnoujściu
 • 12401893 PEKAO I O. w Tarnobrzegu
 • 12401907 PEKAO II O. w Stalowej Woli
 • 12401910 PEKAO I O. w Tarnowie
 • 12401923 PEKAO I O. w Dębicy
 • 12401936 PEKAO II O. w Toruniu
 • 12401949 PEKAO II O. w Grudziądzu
 • 12401952 PEKAO I O. w Wałbrzychu
 • 12401965 PEKAO I O. w Kłodzku
 • 12401978 PEKAO I O. w Świdnicy
 • 12401981 PEKAO II O. we Włocławku
 • 12401994 PEKAO I O. we Wrocławiu
 • 12402005 PEKAO II O. w Zamościu
 • 12402018 PEKAO I O. w Zielonej Górze
 • 12402021 PEKAO I O. w Dzierżoniowie
 • 12402034 PEKAO XIII O. w Warszawie
 • 12402063 PEKAO XVIII O. w Warszawie
 • 12402089 PEKAO Oddział XELION
 • 12402092 PEKAO Ośrodek Operacyjno -
 • 12402106 PEKAO Zespół Rozliczeń Kart
 • 12402119 PEKAO I O. w Otwocku
 • 12402122 PEKAO VI O. w Gdańsku
 • 12402135 PEKAO XVI O. w Warszawie
 • 12402148 PEKAO I O. w Sulejówku
 • 12402151 PEKAO XVII O. w Warszawie
 • 12402164 PEKAO I O. w Błoniu
 • 12402177 PEKAO I O. w Białej Podlaskiej
 • 12402180 PEKAO I O. w Radzyniu Podlaskim
 • 12402193 PEKAO I O. w Łosicach
 • 12402210 PEKAO I O. w Siemiatyczach
 • 12402223 PEKAO I O. w Chełmie
 • 12402236 PEKAO I O. w Krasnymstawie
 • 12402249 PEKAO I O. we Włodawie
 • 12402252 PEKAO II O. w Częstochowie
 • 12402265 PEKAO II O. w Elblągu
 • 12402278 PEKAO I O.w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 12402281 PEKAO I O. w Starachowicach
 • 12402294 PEKAO III O. w Krakowie
 • 12402308 PEKAO V O. w Krakowie
 • 12402311 PEKAO I O. w Krośnie
 • 12402324 PEKAO I O. w Brzozowie
 • 12402337 PEKAO I O. w Jaśle
 • 12402340 PEKAO I O. w Sanoku
 • 12402353 PEKAO I O. w Iwoniczu Zdroju
 • 12402366 PEKAO I O. w Ustrzykach Dolnych
 • 12402379 PEKAO I O. w Jedliczu
 • 12402382 PEKAO III O. w Lublinie
 • 12402395 PEKAO I O. w Kraśniku
 • 12402409 PEKAO I O. w Lubartowie
 • 12402412 PEKAO I O. w Puławach
 • 12402425 PEKAO I O. w Rykach
 • 12402438 PEKAO I O. w Bełżycach
 • 12402441 PEKAO I O. w Bychawie
 • 12402454 PEKAO I O. w Świdniku
 • 12402467 PEKAO I O. w Poniatowej
 • 12402470 PEKAO I O. w Lublinie
 • 12402483 PEKAO III O. w Kraśniku
 • 12402496 PEKAO II O. w Lublinie
 • 12402500 PEKAO IV O. w Lublinie
 • 12402513 PEKAO II O. w Świdniku
 • 12402526 PEKAO VI O. w Lublinie
 • 12402539 PEKAO VII O. w Łodzi
 • 12402542 PEKAO II O. w Gorlicach
 • 12402555 PEKAO II O. w Ostródzie
 • 12402568 PEKAO I O. w Przemyślu
 • 12402571 PEKAO I O. w Jarosławiu
 • 12402584 PEKAO I O. w Lubaczowie
 • 12402597 PEKAO I O. w Przeworsku
 • 12402601 PEKAO I O. w Radymnie
 • 12402614 PEKAO II O. w Rzeszowie
 • 12402627 PEKAO I O. w Kolbuszowej
 • 12402630 PEKAO I O. w Leżajsku
 • 12402643 PEKAO I O. w Łańcucie
 • 12402656 PEKAO I O. w Mielcu
 • 12402669 PEKAO I O. w Ropczycach
 • 12402672 PEKAO I O. w Strzyżowie
 • 12402685 PEKAO I O. w Siedlcach
 • 12402698 PEKAO I O. w Łukowie
 • 12402702 PEKAO I O. w Mińsku Mazowieckim
 • 12402715 PEKAO I O. w Sokołowie Podlaskim
 • 12402728 PEKAO I O. w Garwolinie
 • 12402731 PEKAO I O. w Węgrowie
 • 12402744 PEKAO I O. w Tarnobrzegu
 • 12402757 PEKAO I O. w Janowie Lubelskim
 • 12402760 PEKAO I O. w Nisku
 • 12402773 PEKAO I O. w Opatowie
 • 12402786 PEKAO I O. w Sandomierzu
 • 12402799 PEKAO I O. w Stalowej Woli
 • 12402803 PEKAO I O. w Staszowie
 • 12402816 PEKAO I O. w Zamościu
 • 12402829 PEKAO I O. w Hrubieszowie
 • 12402832 PEKAO I O. w Tomaszowie Lubelskim
 • 12402845 PEKAO I O. w Biłgoraju
 • 12402858 PEKAO I O. w Dęblinie
 • 12402861 PEKAO I O. w Łaskarzewie
 • 12402874 PEKAO I O. w Opolu Lubelskim
 • 12402887 PEKAO XV O. w Warszawie
 • 12402890 PEKAO II O. w Białymstoku
 • 12402904 PEKAO I O. w Bielsku Podlaskim
 • 12402917 PEKAO I O. w Lidzbarku Welskim
 • 12402920 PEKAO V O. w Gdańsku
 • 12402933 PEKAO V O. w Gdyni
 • 12402946 PEKAO I O. w Kaliszu
 • 12402959 PEKAO II O. w Katowicach
 • 12402962 PEKAO IV O. w Katowicach
 • 12402975 PEKAO III O. w Katowicach
 • 12402988 PEKAO I O. w Sosnowcu
 • 12402991 PEKAO II O. w Gliwicach
 • 12403002 PEKAO IV O. w Krakowie
 • 12403015 PEKAO I O. w Łodzi
 • 12403028 PEKAO II O. w Łodzi
 • 12403031 PEKAO VI O. w Łodzi
 • 12403044 PEKAO I O. w Pabianicach
 • 12403057 PEKAO I O. w Zgierzu
 • 12403060 PEKAO III O. w Łodzi
 • 12403073 PEKAO XI O. w Łodzi
 • 12403086 PEKAO IX O. w Łodzi-Widzewie
 • 12403099 PEKAO I O. w Głownie
 • 12403103 PEKAO II O. w Opolu
 • 12403116 PEKAO I O. w Piotrkowie Trybunalski
 • 12403129 PEKAO I O. w Opocznie
 • 12403132 PEKAO I O. w Radomsku
 • 12403145 PEKAO I O. w Tomaszowie Mazowieckim
 • 12403158 PEKAO I O. w Bełchatowie
 • 12403161 PEKAO I O. w Koluszkach
 • 12403174 PEKAO I O. w Płocku
 • 12403187 PEKAO I O. w Gostyninie
 • 12403190 PEKAO I O. w Kutnie
 • 12403204 PEKAO I O. w Sierpcu
 • 12403217 PEKAO I O. w Żurominie
 • 12403220 PEKAO IV O. w Poznaniu
 • 12403233 PEKAO I O. w Swarzędzu
 • 12403246 PEKAO I O. we Wrześni
 • 12403259 PEKAO II O. w Radomiu
 • 12403262 PEKAO I O. w Lipsku
 • 12403275 PEKAO I O. w Sieradzu
 • 12403288 PEKAO I O. w Łasku
 • 12403291 PEKAO I O. w Wieluniu
 • 12403305 PEKAO I O. w Zduńskiej Woli
 • 12403318 PEKAO I O. w Poddębicach
 • 12403321 PEKAO I O. w Skierniewicach
 • 12403334 PEKAO I O. w Brzezinach
 • 12403347 PEKAO I O. w Łowiczu
 • 12403350 PEKAO I O. w Żyrardowie
 • 12403363 PEKAO II O. w Suwałkach
 • 12403376 PEKAO II O. w Ełku
 • 12403389 PEKAO I O. we Włocławku
 • 12403392 PEKAO I O. w Lipnie
 • 12403406 PEKAO I O. w Rypinie
 • 12403419 PEKAO VIII O. w Łodzi
 • 12403422 PEKAO I O. w Konstantynowie
 • 12403435 PEKAO I O. w Rzgowie
 • 12403448 PEKAO X O. w Łodzi
 • 12403451 PEKAO I O. w Tuszynie
 • 12403464 PEKAO III O. we Wrocławiu
 • 12403477 PEKAO I O. w Płońsku
 • 12403480 PEKAO I O. w Nowym Dworze Maz.
 • 12403493 PEKAO II O. w Bydgoszczy
 • 12403507 PEKAO I O. w Solcu Kujawskim
 • 12403510 PEKAO II O. w Gdyni
 • 12403523 PEKAO III O. w Gdyni
 • 12403536 PEKAO IV O. w Gdyni
 • 12403549 PEKAO I O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 12403552 PEKAO I O. w Dębnie Lubuskim
 • 12403565 PEKAO I O. w Międzychodzie
 • 12403578 PEKAO I O. w Międzyrzeczu
 • 12403581 PEKAO I O. w Myśliborzu
 • 12403594 PEKAO I O. w Skwierzynie
 • 12403608 PEKAO I O. w Słubicach
 • 12403611 PEKAO I O. w Strzelcach Krajeńskich
 • 12403624 PEKAO I O. w Sulęcinie
 • 12403637 PEKAO I O. w Choszcznie
 • 12403640 PEKAO II O. w Gorzowie Wielkopolski
 • 12403653 PEKAO II O. w Koszalinie
 • 12403666 PEKAO I O. w Białogardzie
 • 12403679 PEKAO I O. w Szczecinku
 • 12403682 PEKAO I O. w Świdwinie
 • 12403695 PEKAO I O. w Pile
 • 12403709 PEKAO I O. w Czarnkowie
 • 12403712 PEKAO I O. w Wałczu
 • 12403725 PEKAO I O. w Wągrowcu
 • 12403738 PEKAO I O. w Złotowie
 • 12403741 PEKAO I O. w Trzciance
 • 12403754 PEKAO I O. we Wronkach
 • 12403767 PEKAO V O. w Poznaniu
 • 12403770 PEKAO I O. w Słupsku
 • 12403783 PEKAO I O. w Bytowie
 • 12403796 PEKAO I O. w Człuchowie
 • 12403800 PEKAO I O. w Lęborku
 • 12403813 PEKAO I O. w Szczecinie
 • 12403826 PEKAO III O. w Szczecinie
 • 12403839 PEKAO I O. w Goleniowie
 • 12403842 PEKAO I O. w Gryficach
 • 12403855 PEKAO I O. w Gryfinie
 • 12403868 PEKAO I O. w Kamieniu Pomorskim
 • 12403871 PEKAO I O. w Łobzie
 • 12403884 PEKAO I O. w Nowogardzie
 • 12403897 PEKAO I O. w Pyrzycach
 • 12403901 PEKAO I O. w Stargardzie Szczecin.
 • 12403914 PEKAO I O. w Świnoujściu
 • 12403927 PEKAO II O. w Szczecinie
 • 12403930 PEKAO IV O. w Szczecinie
 • 12403943 PEKAO I O. w Policach
 • 12403956 PEKAO I O. w Chojnie
 • 12403969 PEKAO V O. w Szczecinie
 • 12403972 PEKAO VI O. w Szczecinie
 • 12403985 PEKAO I O. w Trzebiatowie
 • 12403998 PEKAO I O. w Grudziądzu
 • 12404009 PEKAO I O. w Toruniu
 • 12404012 PEKAO IV O. we Wrocławiu
 • 12404025 PEKAO II O. we Wrocławiu
 • 12404038 PEKAO II O. w Zielonej Górze
 • 12404100 PEKAO O. w Warszawie
 • 12404113 PEKAO O. w Bielsku-Białej
 • 12404126 PEKAO O. w Kozach
 • 12404139 PEKAO O. w Szczyrku
 • 12404142 PEKAO O. w Bielsku-Białej
 • 12404155 PEKAO O. w Oświęcimiu
 • 12404168 PEKAO O. w Oświęcimiu
 • 12404171 PEKAO O. w Oświęcimiu
 • 12404184 PEKAO O. w Chełmku
 • 12404197 PEKAO O. w Wadowicach
 • 12404201 PEKAO O. w Andrychowie
 • 12404214 PEKAO O. w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • 12404227 PEKAO O. w Katowicach
 • 12404230 PEKAO O. w Chrzanowie
 • 12404243 PEKAO O. w Krzeszowicach
 • 12404256 PEKAO O. w Libiążu
 • 12404269 PEKAO O. w Trzebini
 • 12404272 PEKAO O. w Gliwicach
 • 12404285 PEKAO O. w Gliwicach
 • 12404298 PEKAO O. w Gliwicach
 • 12404302 PEKAO O. w Knurowie
 • 12404315 PEKAO O. w Mysłowicach
 • 12404331 PEKAO O. w Tychach
 • 12404344 PEKAO O. w Imielinie
 • 12404357 PEKAO O. w Rybniku
 • 12404360 PEKAO O. w Rybniku
 • 12404373 PEKAO O. w Żorach
 • 12404386 PEKAO O. w Jastrzębiu Zdroju
 • 12404399 PEKAO O. w Jankowicach
 • 12404403 PEKAO O. w Jejkowicach
 • 12404416 PEKAO O. w Kielcach
 • 12404432 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404445 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404458 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404461 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404474 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404487 PEKAO O. w Skawinie
 • 12404504 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404517 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404520 PEKAO O. w Świątnikach Górnych
 • 12404533 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404546 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404559 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404562 PEKAO O. w Kraków
 • 12404575 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404588 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404591 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404605 PEKAO O. w Kraków
 • 12404618 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404621 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404634 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404647 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404650 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404663 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404676 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404689 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404692 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404706 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404719 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404722 PEKAO O. w Krakowie
 • 12404735 PEKAO O. w Balicach
 • 12404748 PEKAO O. w Nowym Sączu
 • 12404751 PEKAO O. w Rzeszowie
 • 12404764 PEKAO O. w Rzeszowie
 • 12404777 PEKAO O. w Rzeszowie
 • 12404793 PEKAO O. w Stalowej Woli
 • 12404807 PEKAO O. w Dębicy
 • 12404810 PEKAO O. w Dębicy
 • 12404823 PEKAO O. w Sosnowcu
 • 12404836 PEKAO O. w Sosnowcu
 • 12404849 PEKAO O. w Zabrzu
 • 12404852 PEKAO O. w Kętach
 • 12404865 PEKAO O. w Kętach
 • 12404878 PEKAO O. w Suchej Beskidzkiej
 • 12404881 PEKAO O. w Żywcu
 • 12404894 PEKAO O. w Żywcu
 • 12404908 PEKAO O. w Dąbrowie Górniczej
 • 12404911 PEKAO O. w Zawierciu
 • 12404924 PEKAO O. w Dąbrowie Górniczej
 • 12404937 PEKAO O. w Zawierciu
 • 12404940 PEKAO O. w Olkuszu
 • 12404953 PEKAO O. w Kluczach
 • 12404966 PEKAO O. w Bukownie
 • 12404979 PEKAO O. w Szczucinie
 • 12404982 PEKAO O. w Jędrzejowie
 • 12404995 PEKAO O. w Sędziszowie
 • 12405006 PEKAO O. w Końskich ul. Zamkowa 12
 • 12405019 PEKAO O. w Stąporkowie
 • 12405035 PEKAO O. w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 12405048 PEKAO O. w Skarżysku-Kamiennej
 • 12405051 PEKAO O. w Myślenicach ul. Rynek 4
 • 12405064 PEKAO O. w Myślenicach
 • 12405077 PEKAO O. w Sułkowicach
 • 12405080 PEKAO O. w Wieliczce
 • 12405093 PEKAO O. w Wieliczce
 • 12405107 PEKAO O. w Niepołomicach
 • 12405110 PEKAO O. w Gorlicach
 • 12405123 PEKAO O. w Limanowej
 • 12405136 PEKAO O. w Nowym Targu
 • 12405149 PEKAO O. w Rabce Zdroju
 • 12405152 PEKAO O. w Mszanie Dolnej
 • 12405165 PEKAO O. w Zakopanem
 • 12405178 PEKAO O. w Opolu pl. Wolności 3
 • 12405181 PEKAO O. w Mielcu
 • 12405194 PEKAO O. w Tarnowie
 • 12405208 PEKAO O. w Bochni
 • 12405211 PEKAO O. w Białymstoku
 • 12405224 PEKAO O. w Kuźnicy Białostockiej
 • 12405237 PEKAO O. w Mońkach
 • 12405240 PEKAO O. w Sokółce
 • 12405253 PEKAO O. w Bielsku Podlaskim
 • 12405266 PEKAO O. w Ciechanowcu
 • 12405279 PEKAO O. w Hajnówce
 • 12405282 PEKAO O. w Ciechanowie
 • 12405295 PEKAO O. w Przasnyszu
 • 12405309 PEKAO O. w Pułtusku
 • 12405312 PEKAO O. w Nasielsku
 • 12405325 PEKAO O. w Makowie Mazowieckim
 • 12405338 PEKAO O. w Działdowie
 • 12405341 PEKAO O. w Nidzicy ul. Wolności 7
 • 12405354 PEKAO O. w Gdyni
 • 12405367 PEKAO O. we Władysławowie
 • 12405370 PEKAO O. w Helu ul. Wiejska 41
 • 12405383 PEKAO O. w Wejherowie
 • 12405396 PEKAO O. w Gdyni ul.Świętojańska 47
 • 12405400 PEKAO O. w Gdańsku ul. Ogarna 116
 • 12405413 PEKAO O. w Gdańsku
 • 12405426 PEKAO O. w Kolbudach
 • 12405439 PEKAO VII O. w Gdańsku
 • 12405442 PEKAO O. w Gdańsku
 • 12405455 PEKAO O. w Gdańsku
 • 12405468 PEKAO O. w Pruszczu Gdańskim
 • 12405471 PEKAO O. w Gdańsku
 • 12405484 PEKAO O. w Gdańsku
 • 12405497 PEKAO O. w Lublinie
 • 12405501 PEKAO O. w Lublinie ul. Żywnego 10
 • 12405514 PEKAO O. w Nałęczowie
 • 12405527 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405530 PEKAO O. w Pabianicach
 • 12405543 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405556 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405569 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405572 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405585 PEKAO O. w Łodzi
 • 12405598 PEKAO O. w Olsztynie
 • 12405602 PEKAO O. w Bartoszycach
 • 12405615 PEKAO O. w Dobrym Mieście
 • 12405628 PEKAO O. w Ostrowi Mazowieckiej
 • 12405631 PEKAO O. w Wyszkowie
 • 12405644 PEKAO O. w Płocku ul. Walecznych 4
 • 12405657 PEKAO O. w Płocku
 • 12405660 PEKAO O. w Grójcu ul. Bankowa 11
 • 12405673 PEKAO O. w Warce
 • 12405686 PEKAO O. w Tarczynie
 • 12405699 PEKAO O. w Nowym Mieście nad Pilicą
 • 12405703 PEKAO O. w Radomiu
 • 12405716 PEKAO O. w Białobrzegach
 • 12405729 PEKAO O. w Przysusze
 • 12405732 PEKAO O. w Szydłowcu
 • 12405745 PEKAO O. w Ełku
 • 12405758 PEKAO O. w Olecku
 • 12405761 PEKAO O. w Szczytnie
 • 12405774 PEKAO O. w Kętrzynie
 • 12405787 PEKAO O. w Giżycku
 • 12405790 PEKAO O. w Słupsku
 • 12405804 PEKAO O. w Lubochni
 • 12405817 PEKAO O. w Czersku
 • 12405820 PEKAO O. w Brusach
 • 12405833 PEKAO O. w Kraśniku
 • 12405846 PEKAO O. w Kolnie
 • 12405859 PEKAO O. w Myszyńcu
 • 12405862 PEKAO O. w Kozienicach
 • 12405875 PEKAO O. w Zwoleniu
 • 12405888 PEKAO O. w Dąbrowie Białostockiej
 • 12405891 PEKAO O. w Suwałkach
 • 12405905 PEKAO O. w Tomaszowie Lubelskim
 • 12405918 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405921 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405934 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405947 PEKAO O. w Gdyni ul. Kartuska 9
 • 12405950 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405963 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405976 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405989 PEKAO O. w Warszawie
 • 12405992 PEKAO XIX O. w Warszawie
 • 12406003 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406016 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406029 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406045 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406058 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406061 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406074 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406087 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406090 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406104 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406117 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406120 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406133 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406146 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406159 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406162 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406175 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406188 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406191 PEKAO XX O. w Warszawie
 • 12406205 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406218 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406221 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406234 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406247 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406250 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406263 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406276 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406289 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406292 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406306 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406319 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406322 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406335 PEKAO O. w Wołominie
 • 12406348 PEKAO O. w Grodzisku Mazowieckim
 • 12406351 PEKAO O. w Piasecznie
 • 12406364 PEKAO I O. w Piasecznie
 • 12406377 PEKAO O. w Górze Kalwarii
 • 12406380 PEKAO O. w Pruszkowie
 • 12406393 PEKAO O. w Błoniu
 • 12406407 PEKAO O. w Piastowie
 • 12406410 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406423 PEKAO O. w Warszawa
 • 12406436 PEKAO O. w Warszawie
 • 12406449 PEKAO O. w Bielsku-Białej
 • 12406452 PEKAO O. w Bydgoszczy
 • 12406465 PEKAO O. w Nakle nad Notecią
 • 12406478 PEKAO O. w Bydgoszczy
 • 12406481 PEKAO O. w Bydgoszczy
 • 12406494 PEKAO O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 12406508 PEKAO O. w Kołobrzegu
 • 12406511 PEKAO O. w Golczewie
 • 12406524 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406537 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406540 PEKAO O. w Przeźmierowie
 • 12406553 PEKAO O. w Nowym Tomyślu
 • 12406566 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406579 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406582 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406595 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406609 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406612 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406625 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406638 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406641 PEKAO O. w Poznaniu
 • 12406654 PEKAO O. w Szczecinie
 • 12406667 PEKAO O. w Szczecinie
 • 12406670 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406683 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406696 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406700 PEKAO O. w Kudowie Zdroju
 • 12406713 PEKAO O. w Polanicy Zdroju
 • 12406726 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406739 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406742 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406755 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406768 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406771 PEKAO O. w Środzie Śląskiej
 • 12406784 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406797 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406801 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406814 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406827 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406830 PEKAO O. we Wrocławiu
 • 12406843 PEKAO O. w Zielonej Górze
 • 12406856 PEKAO O. w Żaganiu
 • 12406869 PEKAO O. w Gubinie
 • 12406872 PEKAO O. w Rogoźnie
 • 12406885 PEKAO O. w Toruniu
 • 12406898 PEKAO O. w Kościanie
 • 12406902 PEKAO O. w Śremie
 • 12406915 PEKAO O. w Kruszwicy
 • 12406928 PEKAO O. w Ostrzeszowie
 • 12406931 PEKAO O. w Legnicy
 • 12406944 PEKAO O. w Złocieńcu
 • 12406957 PEKAO III F. w Szczecinie
 • 12406960 PEKAO IV F. w Szczecinie
 • 12406973 PEKAO O. w Warszawie
 • 12800003 HSBC Centrala
 • 12801013 KBSA O. w Warszawie
 • 12801026 KBSA O. w Bielsku-Białej
 • 12801039 KBSA O. w Gdańsku
 • 12801042 KBSA O. w Tarnowie
 • 12801055 KBSA O. w Krakowie
 • 12801068 KBSA O. w Krakowie
 • 12801071 KBSA O. w Rybniku
 • 12801084 KBSA O. w Warszawie
 • 12801101 KBSA O. w Częstochowie
 • 12801114 KBSA O. we Wrocławiu
 • 12801127 KBSA O. w Białymstoku
 • 12801130 KBSA O. w Bełchatowie
 • 12801143 KBSA O. w Chorzowie
 • 12801156 KBSA O. w Lublinie
 • 12801169 KBSA O. w Bełchatowie
 • 12801172 KBSA O. w Opolu
 • 12801185 KBSA O. w Siedlcach
 • 12801198 KBSA O. w Poznaniu
 • 12801202 KBSA O. w Białej Podlaskiej
 • 12801215 KBSA O. w Lublinie
 • 12801228 KBSA O. w Lublinie
 • 12801244 KBSA O. w Łodzi
 • 13000000 MERIT Centrala
 • 13001010 MERIT F. w Warszawie
 • 13001023 MERIT O. we Wrocławiu
 • 13001036 MERIT O. w Warszawie
 • 13001049 MERIT O. w Poznaniu
 • 13001065 MERIT O. w Katowicach
 • 13001078 MERIT O. w Gdańsku
 • 13200006 BPSA Centrala
 • 13200019 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13200022 BPSA Wydział Operacyjno - Rachunk.
 • 13200035 BPSA Centrala -
 • 13200048 BPSA Wydział Obsługi Masowych
 • 13201016 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201032 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201045 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201058 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201061 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201074 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201104 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201117 BPSA I O. w Bydgoszczy
 • 13201120 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201133 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201146 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201159 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201162 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201175 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201188 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201191 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201205 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201221 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201250 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201263 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201319 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201322 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201335 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201348 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201351 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201364 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201377 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201380 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201393 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201407 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201410 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201423 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201449 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201452 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201465 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201478 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201537 BPSA Centrum Giro
 • 13201540 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201553 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201579 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201582 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201595 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201609 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201612 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201625 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201638 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201641 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201654 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201667 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201670 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201683 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201696 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201700 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201742 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201755 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201768 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201784 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201814 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201830 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201856 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13201885 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201902 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13201999 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202026 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202042 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202068 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202097 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202114 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202130 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202172 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202215 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202231 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202257 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202286 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202316 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202329 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202332 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202345 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202361 BPSA Centrum Rachunków Skonsolid.
 • 13202462 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202475 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202488 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202491 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202505 BPSA Placówka Banku Pocztowego S.A.
 • 13202547 BPSA KOMP Bydgoszcz
 • 13202550 BPSA Komórka Obsługi Masowych
 • 13601018 DNB O. w Kozienicach
 • 13601021 DNB O. w Rybniku
 • 13601034 DNB O. w Gdyni
 • 13601047 DNB O. w Połańcu
 • 13601050 DNB O. w Lublinie
 • 13601063 DNB O. w Mikołowie
 • 13601089 DNB I O. w Radomiu
 • 13601092 DNB O. w Lublinie
 • 13601106 DNB O. w Grójcu
 • 13601122 DNB I O. w Łodzi
 • 13601135 DNB Centrum Obsługi Detal i MSP
 • 13700001 DNB Centrum Rozliczeniowe
 • 13701011 DNB Centrum Obsługi Detal i MSP
 • 13701024 DNB III O. w Warszawie
 • 13701037 DNB III O. w Warszawie
 • 13701040 DNB MONETIA
 • 13701053 DNB O. w Wałbrzychu
 • 13701066 DNB O. w Serocku
 • 13701079 DNB O. w Wałbrzychu
 • 13701082 DNB O. w Bielsku-Białej
 • 13701095 DNB I O. w Łodzi
 • 13701109 DNB Centrum Obsługi Detal i MSP
 • 13701112 DNB I O. w Łodzi
 • 13701138 DNB O. w Grójcu
 • 13701141 DNB O. w Lublinie
 • 13701154 DNB I O. w Radomiu
 • 13701170 DNB O. w Mikołowie
 • 13701183 DNB O. w Lublinie
 • 13701196 DNB O. w Połańcu
 • 13701200 DNB O. w Gdyni
 • 13701213 DNB O. w Rybniku
 • 13701226 DNB O. w Kozienicach
 • 13701242 DNB Centrum Obsługi Detal i MSP
 • 13701255 DNB O. w Broniszach
 • 13701268 DNB V O. w Warszawie
 • 13701271 DNB O. w Toruniu
 • 13701284 DNB O. w Jaworze
 • 13701297 DNB I O. we Wrocławiu
 • 13701301 DNB I O. we Wrocławiu
 • 13701314 DNB O. w Kępnie
 • 13701327 DNB O. w Rawiczu
 • 13701330 DNB III O. we Wrocławiu
 • 13701343 DNB O. w Rawiczu
 • 13701356 DNB III O. we Wrocławiu
 • 13701369 DNB O. w Kępnie
 • 13701372 DNB O. w Krakowie
 • 13701385 DNB O. w Bydgoszczy
 • 13701398 DNB O. w Rzeszowie
 • 13701402 DNB O. w Białymstoku
 • 13901017 BZWBK 1 O. w Gliwicach
 • 13901020 BZWBK 1 O. w Cieszynie
 • 13901033 BZWBK 1 O. w Świętochłowicach
 • 13901046 BZWBK 2 O. w Katowicach
 • 13901059 BZWBK 2 O. w Bytomiu
 • 13901062 BZWBK 1 O. w Gliwicach
 • 13901075 BZWBK 1 O. w Tarnowie
 • 13901088 BZWBK 1 O. w Częstochowie
 • 13901091 BZWBK 1 O. w Tarnowskich Górach
 • 14001011 BGK O. w Poznaniu
 • 14001024 BGK O. w Toruniu
 • 14001037 BGK O. w Warszawie
 • 14001040 BGK O. w Katowicach
 • 14001053 BGK O. w Rzeszowie
 • 14001066 BGK O. w Gdańsku
 • 14001079 BGK O. w Gdańsku
 • 14001082 BGK O. w Gdańsku
 • 14001095 BGK O. w Gdańsku
 • 14101014 NORBP POB III O. w Gdańsku
 • 14101027 NORBP O. w Warszawie
 • 14101030 NORBP O. w Tczewie
 • 14101043 NORBP O. w Żukowie
 • 14101056 NORBP III O. w Gdańsku
 • 14200007 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201017 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201020 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201033 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201046 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201059 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201062 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201075 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201088 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14201091 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 14400003 NORBP Centrala
 • 14401013 NORBP O. w Żukowie
 • 14401026 NORBP O. w Gdyni
 • 14401039 NORBP Centrum Bankowości
 • 14401042 NORBP O. w Szczecinie
 • 14401055 NORBP O. w Rumi
 • 14401068 NORBP O. w Starogardzie Gdańskim
 • 14401071 NORBP Centrum Bankowości
 • 14401084 NORBP II O. w Gdyni
 • 14401097 NORBP POB III O. w Gdańsku
 • 14401101 NORBP O. w Warszawie
 • 14401127 NORBP O. w Krakowie
 • 14401130 NORBP Centrum Bankowości
 • 14401143 NORBP O. w Szczecinie
 • 14401156 NORBP O. we Wrocławiu
 • 14401169 NORBP III O. w Gdańsku
 • 14401172 NORBP O. w Katowicach
 • 14401185 NORBP Oddział Internetowy w Gdańsku
 • 14401198 NORBP O. w Tczewie
 • 14401202 NORBP O. w Żukowie
 • 14401215 NORBP O. w Bydgoszczy
 • 14401228 NORBP O. w Olsztynie
 • 14401231 NORBP O. w Łodzi
 • 14401244 NORBP O. w Pabianicach
 • 14401257 NORBP O. w Bełchatowie
 • 14401273 NORBP O. w Lublinie
 • 14401286 NORBP I O. w Poznaniu
 • 14401299 NORBP II O./Warszawa
 • 14401332 NORBP O. w Szczecinie
 • 14401345 NORBP III O. w Gdańsku
 • 14401358 NORBP Centrum Bankowości
 • 14401374 NORBP II O. w Łodzi
 • 14401387 NORBP Centrum Bankowości
 • 14401390 NORBP Centrum Bankowości
 • 14600009 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601019 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601022 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601035 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601048 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601051 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601064 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601077 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601080 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601093 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601107 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601110 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601123 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601149 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601152 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601165 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601178 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601181 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601194 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601208 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601211 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601224 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601237 GNB Centrum Operacji Bankowych
 • 14601240 GNB INTROBANK - Oddział
 • 14801015 DNB O. w Toruniu
 • 14801028 DNB O. w Jaworze
 • 14801031 DNB I O. we Wrocławiu
 • 14801044 DNB I O. we Wrocławiu
 • 14801057 DNB O. w Kępnie
 • 14801060 DNB O. w Rawiczu
 • 14801086 DNB III O. we Wrocławiu
 • 14801099 DNB O. w Rawiczu
 • 14801103 DNB III O. we Wrocławiu
 • 14801116 DNB O. w Kępnie
 • 15000002 KBSA Centrala
 • 15001012 KBSA O. w Warszawie
 • 15001025 KBSA O. w Gdańsku
 • 15001038 KBSA O. w Łodzi
 • 15001041 KBSA O. w Pile
 • 15001054 KBSA O. w Poznaniu
 • 15001067 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15001070 KBSA O. w Warszawie
 • 15001083 KBSA O. w Białymstoku
 • 15001096 KBSA O. w Koszalinie
 • 15001100 KBSA O. w Rzeszowie
 • 15001113 KBSA O. w Szczecinie
 • 15001126 KBSA O. w Warszawie
 • 15001139 KBSA O. w Katowicach
 • 15001142 KBSA O. w Krakowie
 • 15001155 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15001168 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15001171 KBSA O. w Gdańsku
 • 15001184 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15001197 KBSA O. w Warszawie
 • 15001201 KBSA O. w Poznaniu
 • 15001214 KBSA O. w Rybniku
 • 15001227 KBSA O. w Warszawie
 • 15001230 KBSA O. w Jeleniej Górze
 • 15001243 KBSA O. w Bielsku-Białej
 • 15001256 KBSA O. w Rybniku
 • 15001272 KBSA O. w Warszawie
 • 15001285 KBSA O. w Gdańsku
 • 15001298 KBSA O. w Olsztynie
 • 15001315 KBSA O. w Warszawie
 • 15001331 KBSA O. w Białej Podlaskiej
 • 15001344 KBSA O. w Białymstoku
 • 15001357 KBSA O. w Bielsku-Białej
 • 15001360 KBSA O. w Bydgoszczy
 • 15001373 KBSA O. w Chełmie
 • 15001386 KBSA O. w Ciechanowie
 • 15001399 KBSA O. w Częstochowie
 • 15001403 KBSA O. w Elblągu
 • 15001416 KBSA O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 15001429 KBSA O. w Jeleniej Górze
 • 15001432 KBSA O. w Kaliszu
 • 15001445 KBSA O. w Katowicach
 • 15001458 KBSA O. w Kielcach
 • 15001461 KBSA O. w Koninie
 • 15001474 KBSA O. w Koszalinie
 • 15001487 KBSA O. w Krakowie
 • 15001490 KBSA O. w Krośnie
 • 15001504 KBSA O. w Legnicy
 • 15001517 KBSA O. w Lesznie
 • 15001520 KBSA O. w Lublinie
 • 15001533 KBSA O. w Łomży
 • 15001546 KBSA O. w Łodzi
 • 15001559 KBSA O. w Nowym Sączu
 • 15001562 KBSA O. w Olsztynie
 • 15001575 KBSA O. w Opolu
 • 15001588 KBSA O. w Ostrołęce
 • 15001591 KBSA O. w Pile
 • 15001605 KBSA O. w Piotrkowie Trybunalskim
 • 15001618 KBSA O. w Płocku
 • 15001621 KBSA O. w Poznaniu
 • 15001634 KBSA O. w Przemyślu
 • 15001647 KBSA O. w Radomiu
 • 15001650 KBSA O. w Rzeszowie
 • 15001663 KBSA O. w Siedlcach
 • 15001676 KBSA O. w Sieradzu
 • 15001689 KBSA O. w Skierniewicach
 • 15001692 KBSA O. w Słupsku
 • 15001706 KBSA O. w Sopocie
 • 15001719 KBSA O. w Suwałkach
 • 15001722 KBSA O. w Szczecinie
 • 15001735 KBSA O. w Tarnobrzegu
 • 15001748 KBSA O. w Tarnowie
 • 15001751 KBSA O. w Toruniu
 • 15001764 KBSA O. w Wałbrzychu
 • 15001777 KBSA O. w Warszawie
 • 15001780 KBSA O. we Włocławku
 • 15001793 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15001807 KBSA O. w Zamościu
 • 15001810 KBSA O. w Zielonej Górze
 • 15001865 KBSA O. w Warszawie
 • 15001878 KBSA O. w Warszawie
 • 15001881 KBSA O. w Gdyni
 • 15001894 KBSA O. w Chorzowie
 • 15001908 KBSA O. w Warszawie
 • 15001911 KBSA O. w Warszawie
 • 15001979 KBSA O. w Krakowie
 • 15001982 KBSA O. w Łodzi
 • 15002006 KBSA O. w Bełchatowie
 • 15002019 KBSA O. w Poznaniu
 • 15002022 KBSA O. w Warszawie
 • 15002035 KBSA O. w Bielsku-Białej
 • 15002048 KBSA O. w Częstochowie
 • 15002051 KBSA O. w Gdańsku
 • 15002064 KBSA O. w Krakowie
 • 15002077 KBSA O. w Rybniku
 • 15002080 KBSA O. w Warszawie
 • 15002093 KBSA O. we Wrocławiu
 • 15002110 KBSA O. w Rawiczu
 • 15002152 KBSA O. w Kępnie
 • 15002165 KBSA O. w Busku - Zdroju
 • 15002178 KBSA O. w Nowym Targu
 • 15002181 KBSA O. w Żyrardowie
 • 15002194 KBSA O. w Mińsku Mazowieckim
 • 15002208 KBSA O. w Łukowie
 • 15002211 KBSA O. w Jarosławiu
 • 15002224 KBSA O. w Stalowej Woli
 • 15002237 KBSA O. w Starogardzie Gdańskim
 • 15002240 KBSA O. w Ełku
 • 15002253 KBSA O. w Żorach
 • 15002266 KBSA O. w Otwocku
 • 15002279 KBSA O. w Krakowie
 • 15002282 KBSA O. w Krakowie
 • 15002295 KBSA O. w Łodzi
 • 15002309 KBSA O. w Rzeszowie
 • 15002312 KBSA O. w Pile
 • 15002325 KBSA O. w Stargardzie Szczecińskim
 • 15002338 KBSA O. w Mławie
 • 15002341 KBSA O. w Sokółce
 • 15002354 KBSA O. w Warszawie
 • 15002367 KBSA O. w Warszawie
 • 15002370 KBSA O. w Warszawie
 • 15400004 BOS Centrala
 • 15400017 BOS I O. w Warszawie
 • 15400020 BOS Centrala-Departament Rozliczeń
 • 15401014 BOS O. w Częstochowie
 • 15401027 BOS O. w Bydgoszczy
 • 15401030 BOS O. we Wrocławiu
 • 15401043 BOS O. w Koszalinie
 • 15401056 BOS O. w Poznaniu
 • 15401069 BOS O. Operacyjny we Włocławku
 • 15401072 BOS O. w Olsztynie
 • 15401085 BOS O. w Szczecinie
 • 15401098 BOS O. w Gdańsku
 • 15401102 BOS 11 O. Operacyjny w Warszawie
 • 15401115 BOS O. w Krakowie
 • 15401128 BOS O. w Katowicach
 • 15401131 BOS O. w Rzeszowie
 • 15401144 BOS O. w Lublinie
 • 15401157 BOS II O. w Warszawie
 • 15401160 BOS O. Operacyjny w Obornikach
 • 15401173 BOS O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 15401186 BOS I O. w Warszawie
 • 15401199 BOS O. Operacyjny w Jeleniej Górze
 • 15401203 BOS O. Operacyjny w Tarnowie
 • 15401216 BOS O. w Białymstoku
 • 15401229 BOS O. Operacyjny w Opolu
 • 15401232 BOS O. Operacyjny w Koninie
 • 15401245 BOS O. w Łodzi
 • 15401258 BOS O. Operacyjny w Legnicy
 • 15401261 BOS O. Operacyjny w Bielsku-Białej
 • 15401274 BOS O. Operacyjny w Elblągu
 • 15401287 BOS I O. w Warszawie
 • 15401290 BOS O. Operacyjny w Płocku
 • 15401304 BOS 1 O. Operacyjny w Toruniu
 • 15500007 NORBP Nordea LG w Łodzi
 • 15501017 NORBP O. w Pabianicach
 • 15501020 NORBP O. w Łodzi
 • 15501033 NORBP O. w Bydgoszczy
 • 15501046 NORBP I O. w Poznaniu
 • 15501062 NORBP II O. w Warszawie
 • 15501088 NORBP O. w Olsztynie
 • 15501091 NORBP O. w Bełchatowie
 • 15501105 NORBP III O. w Gdańsku
 • 15501118 NORBP I O. w Krakowie
 • 15501121 NORBP I O. w Katowicach
 • 15501147 NORBP I O. we Wrocławiu
 • 15501150 NORBP I O. w Szczecinie
 • 15501163 NORBP O. w Lublinie
 • 15600000 GNB Centrala
 • 15600013 GNB Centrum Rozliczeniowe
 • 15601010 GNB O. w Będzinie
 • 15601023 GNB O. w Bielsku-Białej
 • 15601049 GNB O. w Bytomiu
 • 15601081 GNB O. w Gliwicach
 • 15601094 GNB O. w Jastrzębiu-Zdroju
 • 15601108 GNB I O. w Katowicach
 • 15601111 GNB II O. w Katowicach
 • 15601137 GNB O. w Krakowie
 • 15601140 GNB O. w Raciborzu
 • 15601153 GNB O. w Raciborzu
 • 15601166 GNB O. w Sosnowcu
 • 15601195 GNB I O. w Lublinie
 • 15800006 MBBP Centrala
 • 15900009 BZWBK 1 O. w Bydgoszczy
 • 16000003 BNPPL Centrala
 • 16000016 BNPPL Centrala - Pion Kredytów
 • 16001013 BNPPL Oddział Kraków
 • 16001039 BNPPL Oddział Kraków
 • 16001042 BNPPL Oddział Zakopane
 • 16001055 BNPPL Oddział Katowice
 • 16001068 BNPPL Oddział Warszawa
 • 16001071 BNPPL F. ds. Obsługi Płatności
 • 16001084 BNPPL Oddział Poznań
 • 16001097 BNPPL Oddział Częstochowa
 • 16001101 BNPPL Oddział Lublin
 • 16001114 BNPPL Oddział Gdynia
 • 16001127 BNPPL Oddział Warszawa
 • 16001143 BNPPL Oddział Łódź
 • 16001156 BNPPL Oddział Wrocław
 • 16001169 BNPPL Oddział Ząbki
 • 16001172 BNPPL Oddział Gliwice
 • 16001185 BNPPL Oddział Bydgoszcz
 • 16001198 BNPPL Oddział Kraków
 • 16001202 BNPPL F. Poznań
 • 16001215 BNPPL F. Warszawa
 • 16001228 BNPPL Oddział Warszawa
 • 16001231 BNPPL F. Katowice
 • 16001244 BNPPL F. Wrocław
 • 16001257 BNPPL F. Łódź
 • 16001260 BNPPL Oddział Szczecin
 • 16001273 BNPPL Oddział Kielce
 • 16001286 BNPPL Oddział Warszawa
 • 16001299 BNPPL Oddział Bielsko-Biała
 • 16001303 BNPPL Oddział Gdańsk
 • 16001316 BNPPL Oddział Olsztyn
 • 16001329 BNPPL Oddział Opole
 • 16001332 BNPPL Oddział Rzeszów
 • 16001345 BNPPL Oddział Toruń
 • 16001358 BNPPL Filia Nowy Targ
 • 16001361 BNPPL Oddział Łódź
 • 16001374 BNPPL Oddział Warszawa
 • 16001387 BNPPL Oddział Szczecin
 • 16001390 BNPPL Oddział Poznań
 • 16001404 BNPPL Oddział Poznań
 • 16001417 BNPPL Oddział Pruszków
 • 16001420 BNPPL Oddział Kraków
 • 16001433 BNPPL Oddział Wrocław
 • 16001446 BNPPL Oddział Lublin
 • 16001459 BNPPL Oddział Gdańsk
 • 16001462 BNPPL Centrum Rozliczeniowe nr 1
 • 16001505 BNPPL Oddział nr 2 ds. Obsługi
 • 16100006 SGB-BANK Centrala
 • 16100019 SGB-BANK Centrum Rozliczeń
 • 16101016 SGB-BANK O. w Brodnicy
 • 16101032 SGB-BANK O. w Ostrowie
 • 16101045 SGB-BANK O. w Lesznie
 • 16101087 SGB-BANK O. we Włocławku
 • 16101090 SGB-BANK O. w Grodzisku
 • 16101120 SGB-BANK O. w Koninie
 • 16101133 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 16101146 SGB-BANK O. w Pile
 • 16101159 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 16101162 SGB-BANK I O. w Koszalinie
 • 16101175 SGB-BANK O. we Wrocławiu
 • 16101188 SGB-BANK Oddział SGB 24 w Poznaniu
 • 16101191 SGB-BANK O. w Malborku
 • 16101205 SGB-BANK O. w Gdyni
 • 16101218 SGB-BANK I O. w Bydgoszczy
 • 16101221 SGB-BANK O. we Włocławku
 • 16101234 SGB-BANK I O. w Bydgoszczy
 • 16101247 SGB-BANK Oddział - Finansowe
 • 16101250 SGB-BANK Oddział - Finansowe
 • 16101263 SGB-BANK O. w Oświęcimiu
 • 16101276 SGB-BANK Oddział - Finansowe
 • 16101289 SGB-BANK O. w Lublinie
 • 16101292 SGB-BANK II O. w Bydgoszczy
 • 16101306 SGB-BANK O. w Łowiczu
 • 16101319 SGB-BANK O. Piotrków Trybunalski
 • 16101322 SGB-BANK O. w Radomiu
 • 16101335 SGB-BANK O. w Płocku
 • 16101348 SGB-BANK O. w Ciechanowie
 • 16101351 SGB-BANK O. w Warszawie
 • 16101364 SGB-BANK I O. w Łodzi
 • 16700004 RBS Centrala
 • 16800007 IBSA Centrala
 • 16801017 IBSA O/Reg. w Katowicach
 • 16801033 IBSA O. w Warszawie
 • 16801046 IBSA O. w Poznaniu
 • 16801059 IBSA O. w Słupsku
 • 16801062 IBSA O. w Krakowie
 • 16801088 IBSA O. w Bydgoszczy
 • 16801091 IBSA O. w Wałbrzychu
 • 16801105 IBSA O. w Rzeszowie
 • 16801118 IBSA O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 16801121 IBSA O. w Pile
 • 16801134 IBSA O. w Gdańsku
 • 16801147 IBSA O. w Kaliszu
 • 16801150 IBSA O. w Białymstoku
 • 16801163 IBSA O/Reg. w Katowicach
 • 16801176 IBSA O. w Olsztynie
 • 16801189 IBSA O. w Lublinie
 • 16801192 IBSA O. w Kielcach
 • 16801206 IBSA O. w Łodzi
 • 16801219 IBSA O. w Opolu
 • 16801222 IBSA O. w Szczecinie
 • 16801235 IBSA O. we Wrocławiu
 • 16801248 IBSA O. w Warszawie
 • 16801251 IBSA O. w Zielonej Górze
 • 16801277 IBSA O. Regionalny w Gdańsku
 • 16801280 IBSA O/Reg. w Katowicach
 • 16801293 IBSA O/Reg. w Katowicach
 • 16900000 FBPL Departament Płatności
 • 16900013 FBPL Departament Płatności
 • 17000004 BPSSA O./Regionalny w Warszawie
 • 17000017 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001014 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 17001027 BPSSA O. w Nowym Sączu
 • 17001030 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 17001043 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001056 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001069 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 17001072 BPSSA O. w Łodzi
 • 17001085 BPSSA O. w Kętrzynie
 • 17001098 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001102 BPSSA O. w Płocku
 • 17001115 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001128 BPSSA I Oddział w Warszawie
 • 17001131 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001144 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001157 BPSSA I Oddział w Warszawie
 • 17001160 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 17001173 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001186 BPSSA O. w Bydgoszczy
 • 17001199 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 17001203 BPSSA O. w Płocku
 • 17001216 BPSSA O. w Płocku
 • 17001229 BPSSA Oddział w Białymstoku
 • 17001232 BPSSA Oddział w Suwałkach
 • 17001245 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 17001258 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 17100007 BPHSA Centrum Rozliczeniowe Gdańsk
 • 17400006 DZPL Centrala
 • 17400019 DZPL Centrum Obsługi Płatności
 • 17500009 RAIFF Centrala
 • 17500012 RAIFF Bankowość Detaliczna
 • 17500025 RAIFF Centrala - Centrum Płatności
 • 17500038 RAIFF Centrala - Księgowość Własna
 • 17501019 RAIFF O. w Poznaniu
 • 17501022 RAIFF O. w Gdyni
 • 17501035 RAIFF O. w Katowicach
 • 17501048 RAIFF O. w Krakowie
 • 17501051 RAIFF O. w Bydgoszczy
 • 17501064 RAIFF O. we Wrocławiu
 • 17501077 RAIFF O. w Szczecinie
 • 17501080 RAIFF O. w Białymstoku
 • 17501093 RAIFF O. w Łodzi
 • 17501107 RAIFF O. w Lublinie
 • 17501110 RAIFF O. w Kielcach
 • 17501123 RAIFF Wydział Rozliczeń Krajowych
 • 17501136 RAIFF O. w Lesznie
 • 17501149 RAIFF O. w Zielonej Górze
 • 17501152 RAIFF O. w Gdańsku
 • 17501165 RAIFF O. w Kaliszu
 • 17501178 RAIFF O. w Bielsku-Białej
 • 17501181 RAIFF O. w Sosnowcu
 • 17501194 RAIFF O. w Opolu
 • 17501208 RAIFF O. w Toruniu
 • 17501211 RAIFF O. w Częstochowie
 • 17501224 RAIFF O. w Rzeszowie
 • 17501237 RAIFF O. w Gliwicach
 • 17501240 RAIFF O. w Nowym Sączu
 • 17501253 RAIFF O. w Radomiu
 • 17501266 RAIFF O. w Jeleniej Górze
 • 17501279 RAIFF O. w Lubinie
 • 17501282 RAIFF O. w Gorzowie Wlkp.
 • 17501295 RAIFF O. w Piotrkowie Trybunalskim
 • 17501309 RAIFF O. w Wałbrzychu
 • 17501312 RAIFF Wydział Rozliczeń Krajowych
 • 17501325 RAIFF O. w Gdańsku
 • 17501338 RAIFF O. w Tarnowie
 • 17501341 RAIFF O. w Stalowej Woli
 • 17501354 RAIFF O. w Olsztynie
 • 17501367 RAIFF O. w Białej Podlaskiej
 • 17501370 RAIFF O. w Sieradzu
 • 17501383 RAIFF O. w Koninie
 • 17501396 RAIFF O. w Koszalinie
 • 17501400 RAIFF O. w Bełchatowie
 • 17501413 RAIFF O. w Krośnie
 • 17501426 RAIFF O. w Zamościu
 • 17501439 RAIFF O. w Kutnie
 • 17501442 RAIFF O. we Włocławku
 • 17501455 RAIFF O. we Włocławku
 • 17501468 RAIFF O. w Puławach
 • 17501471 RAIFF O. w Kielcach
 • 17501484 RAIFF O. w Słupsku
 • 17501497 RAIFF - Biuro Maklerskie
 • 17501501 RAIFF O. w Elblągu
 • 18000005 ING Centrala - Dep. Obsługi
 • 18001015 ING Departament Obsługi Rozliczeń
 • 18400007 SG Centrala
 • 18700006 PBP Centrala
 • 18800009 DBPL Centrala
 • 18900002 HYPO Centrala
 • 19100009 DBPBC Centrala
 • 19101019 DBPBC Centrum Operacji Bankowych
 • 19101048 DBPBC Centrum Operacji Bankowych
 • 19101064 DBPBC Centrum Operacji Bankowych
 • 19101123 DBPBC Centrum Operacji Bankowych
 • 19101136 DBPBC Centrum Operacji Bankowych
 • 19300005 BPSSA Centrala we Wrocławiu
 • 19301015 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 19301028 BPSSA O. w Opolu
 • 19301031 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 19301044 BPSSA O. w Legnicy
 • 19301057 BPSSA Centrala we Wrocławiu
 • 19301060 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 19301073 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 19301086 BPSSA O. w Sieradzu
 • 19301099 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 19301103 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 19301129 BPSSA O. w Częstochowie
 • 19301132 BPSSA I O. w Krakowie
 • 19301145 BPSSA Centrala we Wrocławiu
 • 19301187 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 19301190 BPSSA II O. we Wrocławiu
 • 19301204 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 19301220 BPSSA I O. w Krakowie
 • 19301233 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 19301246 BPSSA F. w Strzelcach Opolskich
 • 19301259 BPSSA O. w Sieradzu
 • 19301262 BPSSA O. w Zgorzelcu
 • 19301275 BPSSA F. w Lubaniu Śląskim
 • 19301288 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 19301291 BPSSA O./Regionalny w Krakowie
 • 19301305 BPSSA F. w Konopnicy
 • 19301318 BPSSA O. w Przemyślu
 • 19301321 BPSSA O. w Częstochowie
 • 19301334 BPSSA F. w Porębie
 • 19301347 BPSSA F. w Zduńskiej Woli
 • 19301350 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 19301363 BPSSA F. w Lubaniu Śląskim
 • 19301376 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 19301389 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 19301392 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 19301406 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 19301419 BPSSA O./Regionalny w Warszawie
 • 19301422 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 19301435 BPSSA O. w Nowym Sączu
 • 19301448 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301451 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 19301464 BPSSA O. w Łodzi
 • 19301477 BPSSA O. w Kętrzynie
 • 19301480 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301493 BPSSA O. w Płocku
 • 19301507 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301510 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301523 BPSSA I Oddział w Warszawie
 • 19301536 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 19301549 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301552 BPSSA O. w Bydgoszczy
 • 19301565 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301578 BPSSA O. w Płocku
 • 19301581 BPSSA Oddział w Białymstoku
 • 19301594 BPSSA Oddział w Suwałkach
 • 19301608 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 19301611 BPSSA O./Regionalny w Olsztynie
 • 19301624 BPSSA Oddział w Białymstoku
 • 19301637 BPSSA O. w Ełku
 • 19301640 BPSSA O. w Łomży
 • 19301653 BPSSA O./Regionalny w Olsztynie
 • 19301666 BPSSA O. w Ostrołęce
 • 19301679 BPSSA Oddział w Suwałkach
 • 19301682 BPSSA O. w Kętrzynie
 • 19301695 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 19301709 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 19301712 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 19301725 BPSSA O. w Chełmie
 • 19301738 BPSSA Oddział w Siedlcach
 • 19301741 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 19301754 BPSSA O. w Zamościu
 • 19301767 BPSSA O./Regionalny w Krakowie
 • 19301770 BPSSA O. w Bielsku-Białej
 • 19301783 BPSSA O. w Częstochowie
 • 19301796 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 19301800 BPSSA O. w Kielcach
 • 19301813 BPSSA O./Regionalny w Krakowie
 • 19301826 BPSSA O. w Nowym Sączu
 • 19301839 BPSSA O. w Tarnowie
 • 19301842 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 19301868 BPSSA O. w Łodzi
 • 19301871 BPSSA Oddział w Radomiu
 • 19301884 BPSSA O. w Sopocie
 • 19301897 BPSSA O. w Płocku
 • 19301901 BPSSA O. w Elblągu
 • 19301914 BPSSA II O. w Warszawie
 • 19301927 BPSSA O. w Poznaniu
 • 19301930 BPSSA O. w Szczecinie
 • 19301943 BPSSA O. w Gdyni
 • 19400008 CABP Centrala
 • 19401018 CABP F. nr 3 we Wrocławiu
 • 19401063 CABP F. nr 1 we Wrocławiu
 • 19401076 CABP O. we Wrocławiu
 • 19401177 CABP F. nr 2 we Wrocławiu
 • 19401180 CABP F. nr 8 we Wrocławiu
 • 19401207 CABP F. nr 10 we Wrocławiu
 • 19500001 IDEA Centrala
 • 19600017 SCBSA Centrala - Departament
 • 19601014 SCBSA Centrala - Departament
 • 19601027 SCBSA Centrala - Departament
 • 19700007 ING Departament Księgowości
 • 19701017 ING O. w Ostrowie Wielkopolskim
 • 19701020 ING O. w Bydgoszczy
 • 19701033 ING O. w Bydgoszczy
 • 19800000 KBSA Centrala
 • 19801010 KBSA O. w Białej Podlaskiej
 • 19801023 KBSA O. w Białymstoku
 • 19801036 KBSA O. w Bielsku-Białej
 • 19801049 KBSA O. we Wrocławiu
 • 19801052 KBSA O. w Bydgoszczy
 • 19801065 KBSA O. w Chełmie
 • 19801078 KBSA O. w Ciechanowie
 • 19801081 KBSA O. w Częstochowie
 • 19801094 KBSA O. w Elblągu
 • 19801108 KBSA O. w Jeleniej Górze
 • 19801111 KBSA O. w Kaliszu
 • 19801124 KBSA O. w Katowicach
 • 19801137 KBSA O. w Kielcach
 • 19801140 KBSA O. w Koninie
 • 19801153 KBSA O. w Koszalinie
 • 19801166 KBSA O. w Krakowie
 • 19801179 KBSA O. w Krośnie
 • 19801182 KBSA O. w Legnicy
 • 19801195 KBSA O. w Lesznie
 • 19801209 KBSA O. w Lublinie
 • 19801212 KBSA O. w Łomży
 • 19801225 KBSA O. w Łodzi
 • 19801238 KBSA O. w Nowym Sączu
 • 19801241 KBSA O. w Olsztynie
 • 19801254 KBSA O. w Opolu
 • 19801267 KBSA O. w Ostrołęce
 • 19801270 KBSA O. w Pile
 • 19801283 KBSA O. w Piotrkowie Trybunalskim
 • 19801296 KBSA O. w Płocku
 • 19801300 KBSA O. w Poznaniu
 • 19801313 KBSA O. w Przemyślu
 • 19801326 KBSA O. w Radomiu
 • 19801339 KBSA O. w Rzeszowie
 • 19801342 KBSA O. w Siedlcach
 • 19801355 KBSA O. w Sieradzu
 • 19801368 KBSA O. w Skierniewicach
 • 19801371 KBSA O. w Słupsku
 • 19801384 KBSA O. w Sopocie
 • 19801397 KBSA O. w Suwałkach
 • 19801401 KBSA O. w Szczecinie
 • 19801414 KBSA O. w Tarnobrzegu
 • 19801427 KBSA O. w Tarnowie
 • 19801430 KBSA O. w Toruniu
 • 19801443 KBSA O. w Wałbrzychu
 • 19801456 KBSA O. w Warszawie
 • 19801469 KBSA O. we Włocławku
 • 19801472 KBSA O. w Zamościu
 • 19801485 KBSA O. w Zielonej Górze
 • 19801502 KBSA O. w Warszawie
 • 19801515 KBSA O. w Gorzowie Wielkopolskim
 • 20000004 RABO Centrala
 • 20000017 RABO Centrala - Rozliczenia
 • 20100007 BPSSA O./Regionalny w Olsztynie
 • 20101017 BPSSA Oddział w Białymstoku
 • 20101020 BPSSA O. w Ełku
 • 20101033 BPSSA O. w Łomży
 • 20101046 BPSSA O./Regionalny w Olsztynie
 • 20101059 BPSSA O. w Ostrołęce
 • 20101062 BPSSA Oddział w Suwałkach
 • 20101075 BPSSA O. w Kętrzynie
 • 20200000 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 20201010 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 20201023 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 20201036 BPSSA O. w Chełmie
 • 20201049 BPSSA Oddział w Siedlcach
 • 20201052 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 20201065 BPSSA O. w Zamościu
 • 20300003 BGŻSA Centrala
 • 20300045 BGŻSA Centrala-Departament Operacji
 • 20300061 BGŻSA Centrala - Dep.Oper.Krajowych
 • 20300074 BGŻSA Centrala-Wydział Bankowości
 • 20302182 BGŻSA Departament Kart Bankowych
 • 20302267 BGŻOptima
 • 20400006 SGB-BANK I O. w Bydgoszczy
 • 20401029 SGB-BANK O. w Malborku
 • 20401032 SGB-BANK O. w Gdyni
 • 20401045 SGB-BANK Centrala
 • 20401058 SGB-BANK O. we Włocławku
 • 20401061 SGB-BANK I O. w Bydgoszczy
 • 20500009 BPSSA O./Regionalny w Krakowie
 • 20501019 BPSSA O. w Bielsku-Białej
 • 20501022 BPSSA O. w Częstochowie
 • 20501035 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 20501048 BPSSA O. w Kielcach
 • 20501051 BPSSA O./Regionalny w Krakowie
 • 20501064 BPSSA O. w Nowym Sączu
 • 20501077 BPSSA O. w Tarnowie
 • 20601012 SGB-BANK O. w Warszawie
 • 20601025 SGB-BANK I O. w Łodzi
 • 20601038 SGB-BANK O. w Ciechanowie
 • 20601041 SGB-BANK O. w Płocku
 • 20601054 SGB-BANK O. w Radomiu
 • 20601067 SGB-BANK O. Piotrków Trybunalski
 • 20601070 SGB-BANK O. w Łowiczu
 • 20601096 SGB-BANK II O. w Bydgoszczy
 • 20601100 SGB-BANK O. w Lublinie
 • 20800008 SGB-BANK I O. w Koszalinie
 • 20801018 SGB-BANK I O. w Koszalinie
 • 20801021 SGB-BANK O. w Pile
 • 21000005 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 21001015 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 21100008 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 21101018 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 21300004 VWBA Centrala
 • 21301014 VWBA O. w Warszawie
 • 21400007 FIAT Centrala
 • 21500000 RHBRE Centrala
 • 21600003 TBPSA Centrala
 • 22100009 BTMP Centrala
 • 22500001 SHBPL Centrala
 • 23200003 NYKPL Centrala
 • 23300006 CACIB Centrala
 • 23500002 BNPW Centrala
 • 23600005 DABA Centrala
 • 23700008 SEB Centrala
 • 24800002 GNB Centrala
 • 24900005 ALIOR Centrala
 • 24901028 ALIOR Centrum Rozliczeniowe
 • 24901044 ALIOR Sync
 • 25300008 FMBNK Centrala
 • 80010005 Bank Spółdzielczy Otwock
 • 80011015 Bank Spółdzielczy Otwock
 • 80011028 Bank Spółdzielczy Otwock
 • 80020004 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80021014 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80021027 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80021030 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80021043 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80021056 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 80030003 Mazovia Bank Spółdzielczy
 • 80040002 Bank Spółdzielczy w Raszynie
 • 80050001 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80060000 Spółdzielczy Bank Rzemiosła
 • 80061010 Spółdzielczy Bank Rzemiosła
 • 80070009 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80071019 SGB-BANK O. w Warszawie
 • 80080008 Bank Spółdzielczy w Tarczynie
 • 80081018 Bank Spółdzielczy w Tarczynie
 • 80090007 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80091017 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80091020 Bank Spółdzielczy Załuski
 • 80091033 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80091046 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80091059 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80091062 Mazowiecki Bank Spółdz. Łomianki
 • 80100009 Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.
 • 80110008 Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.
 • 80111018 Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.
 • 80111021 Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.
 • 80130006 Bank Spółdzielczy Legionowo
 • 80131016 Bank Spółdzielczy Legionowo
 • 80131029 Bank Spółdzielczy Legionowo
 • 80150004 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80151014 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80151027 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80151030 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80151043 Warszawski Bank Spółdzielczy
 • 80160003 Bank Spółdzielczy w Pruszkowie
 • 80161013 Bank Spółdzielczy w Pruszkowie
 • 80170002 Bank Spółdzielczy Nadarzyn
 • 80171012 Bank Spółdzielczy Nadarzyn
 • 80190000 Bank Spółdzielczy Halinów
 • 80191010 Bank Spółdzielczy Halinów
 • 80191036 Bank Spółdzielczy Halinów
 • 80200002 Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Maz.
 • 80210001 Bank Spółdzielczy Biała Rawska
 • 80220000 Bank Spółdzielczy Lesznowola
 • 80230009 Bank Spółdzielczy Karczew
 • 80250007 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80251017 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80251020 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80251033 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80251046 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80251059 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80260006 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80270005 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80280004 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80290003 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80300005 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80310004 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 80320003 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80330002 Bank Spółdzielczy Międzyrzec
 • 80340001 Bank Spółdzielczy Konstantynów
 • 80350000 Bank Spółdzielczy Kornica
 • 80360009 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80370008 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371018 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371021 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371034 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371047 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371050 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80371063 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80380007 Bank Spółdzielczy Łosice
 • 80390006 Bank Spółdzielczy Międzyrzec
 • 80391016 Bank Spółdzielczy Międzyrzec
 • 80391029 Bank Spółdzielczy Międzyrzec
 • 80400008 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80410007 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 80420006 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421016 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421029 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421032 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421045 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421058 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421061 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80421074 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80430005 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80440004 Bank Spółdzielczy Platerów
 • 80450003 Bank Spółdzielczy Wisznice
 • 80460002 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461012 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461025 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461038 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461041 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461054 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461067 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80461070 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80470001 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80480000 Bank Spółdzielczy Sarnaki
 • 80490009 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 80500001 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80510000 Bank Spółdzielczy Wisznice
 • 80520009 Bank Spółdzielczy Łomazy
 • 80530008 Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
 • 80540007 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80550006 Bank Spółdzielczy Wisznice
 • 80551016 Bank Spółdzielczy Wisznice
 • 80551029 Bank Spółdzielczy Wisznice
 • 80560005 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 80570004 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 80580003 Bank Spółdzielczy Międzyrzec
 • 80590002 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 80600004 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601014 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601027 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601030 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601043 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601056 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601069 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601072 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80601085 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80610003 Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski
 • 80620002 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80630001 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80631011 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80631024 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80631037 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80631040 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80660008 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80661018 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80670007 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80680006 Bank Spółdzielczy Siemiatycze
 • 80690005 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80710006 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711016 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711029 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711032 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711045 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711058 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80711061 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80720005 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80730004 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 80740003 BS Juchnowiec Górny
 • 80741013 BS Juchnowiec Górny
 • 80750002 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80751012 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80751025 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80760001 Podlaski Bank Spółdzielczy Knyszyn
 • 80770000 Bank Spółdzielczy Korycin
 • 80780009 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80810009 Bank Spółdzielczy Łapy
 • 80811019 Bank Spółdzielczy Łapy
 • 80811022 Bank Spółdzielczy Łapy
 • 80820008 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80830007 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80840006 Bank Spółdzielczy Siemiatycze
 • 80850005 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 80851015 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 80851028 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 80851031 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 80860004 Bank Spółdzielczy Narew
 • 80880002 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80890001 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80900003 Bank Spółdzielczy Hajnówka
 • 80920001 Bank Spółdzielczy Siemiatycze
 • 80921011 Bank Spółdzielczy Siemiatycze
 • 80921024 Bank Spółdzielczy Siemiatycze
 • 80930000 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80931010 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80931023 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80931036 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80931049 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80940009 Bank Spółdzielczy Suchowola
 • 80950008 Bank Spółdzielczy Sokółka
 • 80960007 BS Juchnowiec Górny
 • 80970006 Bank Spółdzielczy Białystok
 • 80980005 Bank Spółdzielczy Brańsk
 • 80990004 Bank Spółdzielczy Zabłudów
 • 80991014 Bank Spółdzielczy Zabłudów
 • 81090008 BPSSA Oddział w Białymstoku
 • 81100000 ABS Bank Spółdzielczy
 • 81101010 ABS Bank Spółdzielczy
 • 81101023 ABS Bank Spółdzielczy
 • 81110009 Beskidzki Bank Spółdzielczy
 • 81111019 Beskidzki Bank Spółdzielczy
 • 81120008 Bank Spółdzielczy Brzeźnica
 • 81121018 Bank Spółdzielczy Brzeźnica
 • 81130007 Bank Spółdzielczy Cieszyn
 • 81131017 BS Cieszyn
 • 81131020 Bank Spółdzielczy Cieszyn
 • 81140006 Bank Spółdzielczy Cieszyn
 • 81150005 Bank Spółdzielczy Skoczów
 • 81160004 Bank Spółdzielczy Ustroń
 • 81170003 Bank Spółdzielczy Jasienica
 • 81171013 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 81180002 Bank Spółdzielczy Jeleśnia
 • 81200003 Bank Spółdzielczy Kęty
 • 81210002 Bank Spółdzielczy Jordanów
 • 81230000 ABS Bank Spółdzielczy
 • 81240009 Bank Spółdzielczy Porąbka
 • 81250008 Bank Spółdzielczy Rajcza
 • 81251018 Bank Spółdzielczy Rajcza
 • 81260007 Bank Spółdzielczy Skoczów
 • 81261017 Bank Spółdzielczy Skoczów
 • 81261020 Bank Spółdzielczy Skoczów
 • 81261033 Bank Spółdzielczy Skoczów
 • 81280005 Bank Spółdzielczy Sucha Beskidzka
 • 81281015 Bank Spółdzielczy Sucha Beskidzka
 • 81281028 Bank Spółdzielczy Sucha Beskidzka
 • 81290004 Bank Spółdzielczy Ustroń
 • 81291014 Bank Spółdzielczy Ustroń
 • 81300006 Beskidzki Bank Spółdzielczy
 • 81310005 Bank Spółdzielczy Węgierska Górka
 • 81320004 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 81330003 Bank Spółdzielczy Bystra
 • 81340002 Bank Spółdzielczy Wilamowice
 • 81350001 Bank Spółdzielczy Jordanów
 • 81360000 Bank Spółdzielczy Zator
 • 81361010 Bank Spółdzielczy Zator
 • 81370009 Bank Spółdzielczy Żywiec
 • 81400009 Bank Spółdzielczy Radziechowy
 • 81401019 Bank Spółdz. Radziechowy Wieprz
 • 81410008 Bank Spółdzielczy Gilowice
 • 81420007 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81421017 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81421020 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81421033 BS Bydgoszcz
 • 81421046 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81421059 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81421062 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81440005 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441015 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441028 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441031 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441044 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441057 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81441060 Bank Spółdzielczy Koronowo
 • 81450004 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81460003 Bank Spółdzielczy Chojnice
 • 81470002 Bank Spółdzielczy Czersk
 • 81471012 Bank Spółdzielczy Czersk
 • 81480001 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 81490000 Bank Spółdzielczy Inowrocław
 • 81500002 Piastowski Bank Spółdz. Janikowo
 • 81510001 Bank Spółdzielczy Kruszwica
 • 81520000 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81530009 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81540008 Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
 • 81550007 Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski
 • 81560006 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 81570005 Bank Spółdzielczy Strzelno
 • 81580004 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81590003 Bank Spółdzielczy Strzelno
 • 81591013 Bank Spółdzielczy Strzelno
 • 81591026 Bank Spółdzielczy Strzelno
 • 81600005 Piastowski Bank Spółdz. Janikowo
 • 81620003 Bank Spółdzielczy Więcbork
 • 81630002 SGB-BANK O. w Pile
 • 81640001 Bank Spółdzielczy Szubin
 • 81650000 Bank Spółdzielczy Pałuki Żnin
 • 81660009 Bank Spółdzielczy Kcynia
 • 81670008 Bank Spółdzielczy Barcin
 • 81680007 Bank Spółdzielczy w Świeciu
 • 81681017 Bank Spółdzielczy w Świeciu
 • 81690006 Bank Spółdzielczy w Osiu
 • 81691016 Bank Spółdzielczy w Osiu O. Lniano
 • 81691029 Bank Spółdzielczy w Osiu
 • 81700008 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81701018 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81701021 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81701034 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81701047 Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski
 • 81710007 Bank Spółdzielczy Nowe n/Wisłą
 • 81720006 Bank Spółdzielczy w Świeciu
 • 81730005 Bank Spółdzielczy Nowe n/Wisłą
 • 81731015 Bank Spółdzielczy Nowe n/Wisłą
 • 81740004 Bank Spółdzielczy Tuchola
 • 81741014 Bank Spółdzielczy Tuchola
 • 81760002 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 81770001 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 81790009 Bank Spółdzielczy Nakło n/Notecią
 • 81800001 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 81810000 Bank Spółdzielczy Pałuki Żnin
 • 81811010 Bank Spółdzielczy Pałuki Żnin
 • 81811023 Bank Spółdzielczy Pałuki Żnin
 • 81820009 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 81830008 Bank Spółdzielczy Strzelno
 • 81840007 Bank Spółdzielczy Pałuki Żnin
 • 81850006 Piastowski Bank Spółdz. Janikowo
 • 81851016 Piastowski Bank Spółdz. Janikowo
 • 81851029 Piastowski Bank Spółdz. Janikowo
 • 81870004 Wschodni Bank Spółdzielczy
 • 81871043 Wschodni Bank Spółdzielczy
 • 81871056 Wschodni Bank Spółdzielczy
 • 81880003 Bank Spółdzielczy Wojsławice
 • 81890002 Wschodni Bank Spółdzielczy
 • 81900004 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81910003 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911013 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911026 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911039 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911042 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911055 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911068 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81911071 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 81920002 Bank Spółdzielczy Sawin
 • 81930001 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81940000 BPSSA O. w Chełmie
 • 81950009 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81951019 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81951022 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81951035 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81951048 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81960008 Wschodni Bank Spółdzielczy
 • 81970007 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 81980006 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 81990005 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82000008 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82001018 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82001021 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82001034 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82001047 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82001050 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 82010007 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 82040004 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 82050003 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 82060002 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 82061012 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 82070001 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 82071011 Bank Spółdzielczy Parczew
 • 82080000 Bank Spółdzielczy Leśniowice
 • 82100001 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 82120009 Bank Spółdzielczy Bieżuń
 • 82130008 Polski Bank Spółdzielczy
 • 82131018 Polski Bank Spółdzielczy
 • 82140007 SGB-BANK O. w Ciechanowie
 • 82150006 Bank Spółdzielczy Działdowo
 • 82151016 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82151029 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82151032 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82160005 Bank Spółdzielczy Płońsk
 • 82180003 Bank Spółdzielczy Gąsocin
 • 82190002 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82200004 Bank Spółdzielczy Grudusk
 • 82210003 BPSSA O. w Płocku
 • 82220002 Bank Spółdzielczy Żuromin
 • 82230001 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82240000 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82250009 Bank Spółdzielczy Mława
 • 82251019 Bank Spółdzielczy Mława
 • 82251022 Bank Spółdzielczy Mława
 • 82260008 Bank Spółdzielczy Nasielsk
 • 82261018 Bank Spółdzielczy Nasielsk
 • 82261021 Bank Spółdzielczy Nasielsk
 • 82270007 Bank Spółdzielczy Płońsk
 • 82280006 Bank Spółdzielczy Glinojeck
 • 82290005 Bank Spółdzielczy Glinojeck
 • 82291015 Bank Spółdzielczy Glinojeck
 • 82300007 Bank Spółdzielczy Płońsk
 • 82301017 Bank Spółdzielczy Płońsk
 • 82320005 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321015 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321028 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321031 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321044 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321057 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82321060 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82330004 Bank Spółdzielczy Raciąż
 • 82331014 Bank Spółdzielczy Raciąż
 • 82340003 BPSSA O. w Płocku
 • 82360001 BS Działdowo z s. w Lidzbarku
 • 82370000 Bank Spółdzielczy Załuski
 • 82380009 Bank Spółdzielczy Strzegowo
 • 82390008 Bank Spółdzielczy Raciąż
 • 82410009 Bank Spółdzielczy Załuski
 • 82411019 Bank Spółdzielczy Załuski
 • 82420008 Bank Spółdzielczy Żuromin
 • 82421018 Bank Spółdzielczy Żuromin
 • 82421021 Bank Spółdzielczy Żuromin
 • 82430007 BPSSA O. w Płocku
 • 82440006 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 82460004 Bank Spółdzielczy Żuromin
 • 82470003 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82480002 Bank Spółdzielczy Kłobuck
 • 82481012 Bank Spółdzielczy Kłobuck
 • 82500003 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82501013 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82501026 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82501039 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82510002 Bank Spółdzielczy Popów z s. Zawady
 • 82520001 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82540009 Bank Spółdzielczy Poczesna
 • 82550008 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82560007 Bank Spółdzielczy Mstów
 • 82580005 Bank Spółdzielczy Mykanów
 • 82590004 Bank Spółdzielczy Popów
 • 82591014 Bank Spółdzielczy Popów z s. Zawady
 • 82600006 Bank Spółdzielczy Poczesna
 • 82601016 Bank Spółdzielczy Poczesna
 • 82610005 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82630003 Bank Spółdzielczy Żytno
 • 82640002 Bank Spółdzielczy Kłomnice
 • 82650001 Bank Spółdzielczy Pajęczno
 • 82670009 Bank Spółdzielczy Żytno
 • 82671019 Bank Spółdzielczy Żytno
 • 82671022 Bank Spółdzielczy Żytno
 • 82690007 Bank Spółdzielczy Praszka
 • 82691017 Bank Spółdzielczy Praszka
 • 82700009 Bank Spółdzielczy Praszka
 • 82710008 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 82720007 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 82730006 Bank Spółdzielczy Konopiska
 • 82740005 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82770002 Bank Spółdzielczy Szczekociny
 • 82771025 Bank Spółdzielczy Szczekociny
 • 82790000 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
 • 82791010 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
 • 82791023 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
 • 82791036 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
 • 82800002 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w
 • 82810001 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811011 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811024 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811037 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811040 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811053 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82811066 Jurajski Bank Spółdzielczy Niegowa
 • 82820000 BPSSA O. w Częstochowie
 • 82830009 BPSSA O. w Częstochowie
 • 82831019 BPSSA F. w Porębie
 • 82850007 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 82870005 BPSSA O. w Opolu
 • 82880004 Bank Spółdzielczy Koszęcin
 • 82881014 Bank Spółdzielczy Koszęcin
 • 82890003 Bank Spółdzielczy w Leśnicy
 • 82900005 Bank Spółdzielczy Koszęcin
 • 82920003 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 82930002 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 82940001 Bank Spółdzielczy Krzepice
 • 82950000 Bank Spółdzielczy Kłobuck
 • 82970008 Spółdzielczy Bank Ludowy Elbląg
 • 82980007 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 82981017 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 82990006 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 82991016 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 83000009 Powislański Bank Spółdz. Kwidzyn
 • 83001019 Powislański Bank Spółdz. Kwidzyn
 • 83001022 Powislański Bank Spółdz. Kwidzyn
 • 83001035 Powislański Bank Spółdz. Kwidzyn
 • 83001048 Powislański Bank Spółdz. Kwidzyn
 • 83010008 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 83020007 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 83030006 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 83031029 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 83040005 Bank Spółdzielczy Nowy Staw
 • 83060003 Żuławski Bank Spółdzielczy
 • 83080001 Bank Spółdzielczy Stegna
 • 83090000 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091010 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091023 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091036 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091049 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091052 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091065 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091078 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83091081 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83100002 Bank Spółdzielczy Dzierzgoń
 • 83110001 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 83120000 Bank Spółdzielczy Susz
 • 83130009 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdz.
 • 83131019 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdz.
 • 83140008 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 83141018 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 83141021 Bank Spółdzielczy Malbork
 • 83180004 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdz.
 • 83190003 Bank Spółdzielczy Prabuty
 • 83200005 Bank Spółdzielczy Susz
 • 83201015 Bank Spółdzielczy Susz
 • 83210004 Bank Spółdzielczy Susz
 • 83220003 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83221013 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83221026 Bank Spółdzielczy Sztum
 • 83230002 Bank Spółdzielczy Sierakowice
 • 83240001 Bank Spółdzielczy Sierakowice
 • 83241011 Bank Spółdzielczy Sierakowice
 • 83241024 Bank Spółdzielczy Sierakowice
 • 83250000 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83260009 Bank Spółdzielczy Sierakowice
 • 83270008 Bank Spółdzielczy Tczew
 • 83280007 Bank Spółdzielczy Kościerzyna
 • 83290006 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83300008 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83310007 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83320006 Bank Spółdzielczy Czersk
 • 83330005 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83350003 Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
 • 83351013 Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
 • 83351026 Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
 • 83351039 Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
 • 83370001 Bank Spółdzielczy Pszczółki
 • 83400001 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83401011 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83401024 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83401037 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański
 • 83410000 Bank Spółdzielczy Lubichowo
 • 83420009 Bank Spółdzielczy Skórcz
 • 83421019 Bank Spółdzielczy Skórcz
 • 83421022 Bank Spółdzielczy Skórcz
 • 83430008 Bank Spółdzielczy w Smętowie
 • 83440007 Bank Spółdzielczy Skórcz
 • 83450006 Bank Spółdzielczy Tczew
 • 83451016 SGB-BANK O. w Gdyni
 • 83451029 Bank Spółdzielczy Tczew
 • 83460005 Bank Spółdzielczy Gniew
 • 83470004 Bank Spółdzielczy Skórcz
 • 83480003 Bank Spółdzielczy Puck
 • 83481013 Bank Spółdzielczy Puck
 • 83490002 Bank Spółdzielczy w Krokowej
 • 83491012 Bank Spółdzielczy w Krokowej
 • 83491025 Bank Spółdzielczy w Krokowej
 • 83500004 Kaszubski Bank Spółdzielczy
 • 83501014 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83501027 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83501030 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83501043 Kaszubski Bank Spółdz. Wejherowo
 • 83510003 Bank Rumia Spółdzielczy
 • 83511013 Bank Rumia Spółdzielczy
 • 83520002 Bank Rumia Spółdzielczy
 • 83530001 Bank Spółdzielczy w Krokowej
 • 83540000 BGK O. w Gdańsku
 • 83541010 BGK O. w Gdańsku
 • 83541023 BGK O. w Gdańsku
 • 83541036 BGK O. w Gdańsku
 • 83550009 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551019 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551022 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551035 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551048 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551051 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551064 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551077 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551080 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83551093 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83560008 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83570007 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83590005 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83591015 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83591028 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83591031 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83620005 Lubusko - Wielkopolski Bank
 • 83621015 Lubusko - Wielkopolski Bank
 • 83621028 Lubusko - Wielkopolski Bank
 • 83621031 Lubusko - Wielkopolski Bank
 • 83621044 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdz.
 • 83630004 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83631014 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83631027 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83631030 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83660001 BS Pojezierza Międzychodzko-
 • 83670000 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83671010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83671023 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83671036 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83680009 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83690008 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie
 • 83691018 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie
 • 83691021 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie
 • 83691034 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie
 • 83700000 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83710009 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 83711019 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 83711022 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 83720008 Bank Spółdzielczy Santok
 • 83721018 Bank Spółdzielczy Santok
 • 83770003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83780002 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83781012 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 83790001 BPSSA O. w Legnicy
 • 83800003 Powiatowy Bank Spółdz. Złotoryja
 • 83810002 BPSSA O. w Zgorzelcu
 • 83820001 Bank Spółdzielczy Pieńsk
 • 83821011 Bank Spółdzielczy Pieńsk
 • 83830000 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83840009 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
 • 83841019 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
 • 83841022 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
 • 83850008 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
 • 83870006 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski
 • 83920004 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83921014 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83921027 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83921030 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83921043 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
 • 83930003 BPSSA F. w Lubaniu Śląskim
 • 83940002 BPSSA O. w Legnicy
 • 83950001 Bank Spółdzielczy Kamienna Góra
 • 83951011 Bank Spółdzielczy Kamienna Góra
 • 84020008 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84030007 SGB-BANK O. w Ostrowie
 • 84040006 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84041016 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84041029 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84041032 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84041045 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84041058 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej
 • 84050005 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84060004 SGB-BANK O. w Ostrowie
 • 84070003 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84071013 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84071026 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84071039 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84071042 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84071055 Bank Spółdzielczy Pleszew
 • 84090001 Bank Spółdzielczy Dobrzyca
 • 84091011 Bank Spółdzielczy Dobrzyca
 • 84091024 Bank Spółdzielczy Dobrzyca
 • 84100003 Bank Spółdzielczy Krotoszyn
 • 84101013 Bank Spółdzielczy Krotoszyn
 • 84101026 Bank Spółdzielczy Krotoszyn
 • 84101039 Bank Spółdzielczy Krotoszyn
 • 84110002 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84120001 Bank Spółdzielczy Dobrzyca
 • 84130000 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131010 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131023 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131036 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131049 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131052 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131065 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131078 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131081 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131094 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131108 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84131111 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84140009 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84141019 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84150008 Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno
 • 84160007 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 84170006 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 84171016 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 84171029 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 84210005 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 84220004 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 84221014 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 84250001 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84270009 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84271019 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84271022 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84271035 Bank Spółdzielczy Jarocin
 • 84280008 Bank Spółdzielczy Dobrzyca
 • 84300009 Bank Spółdzielczy Raszków
 • 84310008 Spółdzielczy Bank Ludowy
 • 84340005 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84341015 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84341028 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84341031 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84341044 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84341057 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84350004 Bank Spółdzielczy Tychy
 • 84360003 Mikołowski Bank Spółdzielczy
 • 84370002 Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA
 • 84371012 Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA
 • 84371025 Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA
 • 84380001 Bank Spółdzielczy w Będzinie
 • 84381011 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84381024 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84390000 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84400002 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84410001 Bank Spółdzielczy Siewierz
 • 84420000 Bank Spółdzielczy Zawiercie
 • 84421010 Bank Spółdzielczy Zawiercie
 • 84430009 Bank Spółdzielczy Mierzęcice
 • 84440008 Bank Spółdzielczy Chrzanów
 • 84450007 Bank Spółdzielczy Jaworzno
 • 84460006 Bank Spółdzielczy Miedźna
 • 84461016 Bank Spółdzielczy Miedźna
 • 84470005 Bank Spółdzielczy Pawłowice
 • 84480004 Bank Spółdzielczy Pszczyna
 • 84500005 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84501015 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84501028 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84501031 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84501044 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84510004 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84530002 Bank Spółdzielczy Czechowice-
 • 84540001 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541011 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84541024 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541037 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541040 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541053 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541066 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541079 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541082 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84541095 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
 • 84550000 Bank Spółdzielczy Rybnik
 • 84560009 Bank Spółdzielczy Żory
 • 84561019 BS Żory
 • 84570008 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571018 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571021 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571034 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571047 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571050 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84571063 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84590006 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84591016 Bank Spółdzielczy Gliwice
 • 84600008 Bank Spółdzielczy Sośnicowice
 • 84601018 Bank Spółdzielczy Sośnicowice
 • 84610007 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84620006 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84630005 Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry
 • 84631015 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84640004 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84650003 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84660002 Bank Spółdzielczy Tworóg
 • 84670001 Bank Spółdzielczy Świerklaniec
 • 84680000 Bank Spółdzielczy Wodzisław Śląski
 • 84690009 Bank Spółdzielczy Gorzyce
 • 84700001 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
 • 84710000 Bank Spółdzielczy Bytom
 • 84720009 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84730008 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84740007 Bank Spółdzielczy Krzyżanowice
 • 84750006 Bank Spółdzielczy Racibórz
 • 84751016 Bank Spółdzielczy Racibórz
 • 84751029 Bank Spółdzielczy Racibórz
 • 84751032 Bank Spółdzielczy Racibórz
 • 84751045 Bank Spółdzielczy Racibórz
 • 84760005 BPSSA O./Woj. w Katowicach
 • 84780003 BPSSA O. w Kielcach
 • 84790002 BPSSA O. w Kielcach
 • 84800004 Bank Spółdzielczy Busko Zdrój
 • 84801014 Bank Spółdzielczy Busko Zdrój
 • 84810003 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 84830001 Bank Spółdzielczy Chmielnik
 • 84850009 Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno
 • 84851019 Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno
 • 84851022 Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno
 • 84880006 BPSSA O. w Kielcach
 • 84881016 BPSSA O. w Kielcach
 • 84890005 Bank Spółdzielczy Jędrzejów
 • 84900007 Bank Spółdzielczy Jędrzejów
 • 84901017 Bank Spółdzielczy Jędrzejów
 • 84920005 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84930004 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931014 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931027 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931030 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931043 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931056 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931069 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931072 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931085 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931098 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931102 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931115 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931128 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931131 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931144 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84931157 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 84940003 Bank Spółdzielczy Końskie
 • 84990008 Bank Spółdzielczy Łopuszno
 • 84991018 Bank Spółdzielczy Łopuszno
 • 84991021 Bank Spółdzielczy Łopuszno
 • 85000001 BPSSA O. w Kielcach
 • 85020009 BPSSA O. w Kielcach
 • 85030008 BPSSA O. w Kielcach
 • 85040007 BPSSA O. w Kielcach
 • 85060005 BPSSA O. w Kielcach
 • 85070004 Bank Spółdzielczy Ostrowiec Św.
 • 85080003 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85090002 Bank Spółdzielczy Pińczów
 • 85091012 Bank Spółdzielczy Pińczów
 • 85100004 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85130001 Bank Spółdzielczy Sędziszów
 • 85140000 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85160008 BPSSA O. w Kielcach
 • 85170007 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171017 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171020 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171033 BPSSA O. w Kielcach
 • 85171046 BPSSA O. w Kielcach
 • 85171059 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171062 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171075 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171088 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85171091 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 85180006 Bank Spółdzielczy Starachowice
 • 85200007 Bank Spółdzielczy Suchedniów
 • 85230004 Bank Spółdzielczy Wąchock
 • 85250002 Bank Spółdzielczy Włoszczowa
 • 85251012 Bank Spółdzielczy Włoszczowa
 • 85251025 Bank Spółdzielczy Włoszczowa
 • 85251038 Bank Spółdzielczy Włoszczowa
 • 85270000 Bank Spółdzielczy Pińczów
 • 85290008 Bank Spółdzielczy w Słupcy
 • 85300000 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85301049 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85301052 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85301065 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85301078 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85320008 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85340006 Bank Spółdzielczy Ślesin
 • 85341016 Bank Spółdzielczy Ślesin
 • 85341029 Bank Spółdzielczy Ślesin
 • 85360004 Bank Spółdzielczy Ślesin
 • 85380002 Bank Spółdzielczy w Witkowie
 • 85381012 Bank Spółdzielczy Witkowo
 • 85381025 Bank Spółdzielczy Witkowo
 • 85390001 Bank Spółdzielczy Grabów
 • 85410002 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85420001 Bank Spółdzielczy w Słupcy
 • 85430000 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85431010 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85431023 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85431036 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85431049 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85440009 Bank Spółdzielczy Zagórów
 • 85450008 Bank Spółdzielczy Kłodawa
 • 85460007 Bank Spółdzielczy Ślesin
 • 85470006 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85480005 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85500006 Bank Spółdzielczy Witkowo
 • 85510005 Bank Spółdzielczy Witkowo
 • 85520004 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85530003 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85540002 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85550001 Bank Spółdzielczy Konin
 • 85570009 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85571019 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85571022 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85571035 Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów
 • 85580008 Bank Spółdzielczy Wierzbinek
 • 85590007 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 85600009 Ludowy Bank Spółdzielczy
 • 85610008 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85611018 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85620007 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85621017 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85621020 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85621033 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85621046 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85621059 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85630006 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85640005 Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo
 • 85650004 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85660003 Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo
 • 85661013 Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo
 • 85661026 Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo
 • 85661039 Bałtycki Bank Spółdzielczy
 • 85661042 Bałtycki Bank Spółdzielczy
 • 85670002 Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój
 • 85680001 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85690000 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85700002 Bank Spółdzielczy Kalisz Pomorski
 • 85701012 Bank Spółdzielczy Kalisz Pomorski
 • 85720000 SGB-BANK I O. w Koszalinie
 • 85740008 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 85760006 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 85770005 Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój
 • 85771015 Bank Spółdzielczy Połczyn Zdrój
 • 85780004 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85800005 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85810004 Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin
 • 85811014 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85811027 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85811030 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85811043 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85811056 Pomorski Bank Spółdzielczy
 • 85820003 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85830002 Bank Spółdzielczy Kalisz Pomorski
 • 85840001 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 85841011 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 85850000 Bank Spółdzielczy Białogard
 • 85880007 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85890006 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891016 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891029 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891032 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891045 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891058 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891061 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891074 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891087 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891090 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891104 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891117 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891120 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891133 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891146 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891159 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891162 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891175 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891188 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891191 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891205 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891218 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891221 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891234 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85891247 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85900008 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85910007 Krakowski Bank Spółdzielczy Kraków
 • 85930005 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 85950003 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 85960002 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85970001 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85971011 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85971024 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85971037 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85971040 Bank Spółdzielczy Proszowice
 • 85980000 Bank Spółdzielczy Słomniki
 • 86000002 Bank Spółdzielczy Skawina
 • 86001012 Bank Spółdzielczy Skawina
 • 86010001 Bank Spółdzielczy Skawina
 • 86020000 Bank Spółdzielczy Dobczyce
 • 86021010 BPSSA I O. w Krakowie
 • 86021023 BPSSA I O. w Krakowie
 • 86080004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 86100005 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86120003 Bank Spółdzielczy Krzeszowice
 • 86140001 Bank Spółdzielczy Słomniki
 • 86141011 Bank Spółdzielczy Słomniki
 • 86141024 Bank Spółdzielczy Słomniki
 • 86150000 Bank Spółdzielczy Wolbrom
 • 86170008 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 86190006 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86191016 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86191029 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86191032 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86191045 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86191058 Małopolski Bank Spółdzielczy
 • 86200008 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86210007 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy
 • 86240004 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86250003 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86260002 Bank Spółdzielczy Kołaczyce
 • 86270001 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86271011 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86271024 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86271037 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86271040 Bank Spółdzielczy Biecz
 • 86280000 Bank Spółdzielczy Lipinki
 • 86290009 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86300001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86310000 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86330008 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 86340007 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86341017 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86341020 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86360005 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86361015 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86361028 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86361031 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86361044 Bank Spółdzielczy w Rymanowie
 • 86370004 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86380003 BPSSA O./Regionalny w Rzeszowie
 • 86390002 Bank Spółdzielczy Rymanów
 • 86400004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86410003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86420002 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86420015 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421012 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421025 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421038 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421041 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421054 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421067 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421070 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421083 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421096 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421100 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421113 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421126 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421139 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421142 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421155 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421168 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421171 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421184 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421197 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86421201 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • 86430001 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86440000 Bank Spółdzielczy Chojnów
 • 86441010 Bank Spółdzielczy Chojnów
 • 86450009 BPSSA O. w Legnicy
 • 86451019 BPSSA O. w Legnicy
 • 86451022 BPSSA O. w Legnicy
 • 86460008 Bank Spółdzielczy Głogów
 • 86461018 Bank Spółdzielczy Głogów
 • 86470007 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86471017 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86471020 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86471033 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86471046 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86471059 Bank Spółdzielczy Jawor
 • 86480006 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86490005 Bank Spółdzielczy Legnica
 • 86491015 Bank Spółdzielczy Legnica
 • 86491028 Bank Spółdzielczy Legnica
 • 86491031 Bank Spółdzielczy Legnica
 • 86491044 BS Legnica /F. Żukowice/
 • 86491057 BS Legnica
 • 86491060 Bank Spółdzielczy Legnica
 • 86500007 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86501017 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86501020 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86501033 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86501046 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86510006 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86520005 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86521015 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86521028 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86521031 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86521044 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86530004 Bank Spółdzielczy Przemków
 • 86540003 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86550002 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 86560001 Powiatowy Bank Spółdz. Złotoryja
 • 86570000 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86571010 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86580009 Powiatowy Bank Spółdz. Złotoryja
 • 86581019 Powiatowy Bank Spółdz. Złotoryja
 • 86581022 Powiatowy Bank Spółdz. Złotoryja
 • 86590008 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86600000 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 86610009 Bank Spółdzielczy Włoszakowice
 • 86620008 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 86630007 Bank Spółdzielczy Góra
 • 86650005 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86660004 Bank Spółdzielczy Kościan
 • 86661014 Bank Spółdzielczy Kościan
 • 86661027 Bank Spółdzielczy Kościan
 • 86670003 Bank Spółdzielczy Śmigiel
 • 86690001 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691011 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691024 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691037 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691040 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691053 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691066 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86691079 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86700003 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86710002 Bank Spółdzielczy Krotoszyn
 • 86720001 Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń
 • 86740009 Bank Spółdzielczy Jutrosin
 • 86741019 Bank Spółdzielczy Jutrosin
 • 86750008 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86760007 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86780005 Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń
 • 86781015 Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń
 • 86781028 Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń
 • 86790004 SGB-BANK O. w Lesznie
 • 86810005 Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń
 • 86820004 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 86821014 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 86821027 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 86821030 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 86830003 SGB-BANK O. w Lesznie
 • 86840002 Bank Spółdzielczy Wschowa
 • 86850001 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86851011 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86851024 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86851037 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86851040 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86860000 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86870009 Bank Spółdzielczy Niedrzwica Duża
 • 86880008 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86890007 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86891017 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86891020 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86891033 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86891046 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 86900009 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 86910008 Bank Spółdzielczy Poniatowa
 • 86930006 Bank Spółdzielczy Łęczna
 • 86940005 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86950004 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86960003 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 86970002 Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa
 • 86980001 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 86990000 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 87000003 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 87010002 Bank Spółdzielczy Niemce
 • 87020001 Bank Spółdzielczy Niemce
 • 87021011 Bank Spółdzielczy Niemce
 • 87021024 Bank Spółdzielczy Niemce
 • 87030000 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87040009 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87050008 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87060007 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87070006 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87071016 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87071029 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87071032 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87071045 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87080005 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 87090004 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 87110005 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 87120004 Bank Spółdzielczy w Lubartowie
 • 87130003 Bank Spółdzielczy Niemce
 • 87140002 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 87150001 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 87160000 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 87170009 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171019 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171022 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171035 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171048 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171051 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171064 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171077 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171080 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87171093 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 87171107 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 87171110 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 87171123 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 87180008 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87190007 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87200009 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 87210008 Bank Spółdzielczy Kock
 • 87220007 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 87230006 Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski
 • 87240005 Bank Spółdzielczy Ryki
 • 87241015 Bank Spółdzielczy Ryki
 • 87241028 Bank Spółdzielczy Ryki
 • 87250004 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 87260003 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87270002 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87280001 Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
 • 87290000 Bank Spółdzielczy w Józefowie
 • 87300002 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87310001 Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
 • 87311011 Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
 • 87311024 Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
 • 87320000 Bank Spółdzielczy Kurów
 • 87330009 Bank Spółdzielczy Nałęczów
 • 87340008 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87341018 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87341021 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87341034 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87350007 Bank Spółdzielczy Poniatowa
 • 87351017 Bank Spółdzielczy Poniatowa
 • 87360006 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87361016 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87361029 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87361032 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 87380004 Bank Spółdzielczy Kazimierz Dolny
 • 87390003 Bank Spółdzielczy w Cycowie
 • 87400005 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 87410004 Bank Spółdzielczy Końskowola
 • 87420003 Powiatowy Bank Spół.Opole Lubelskie
 • 87430002 Bank Spółdzielczy Ryki
 • 87440001 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 87450000 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87460009 Bank Spółdzielczy Czyżew
 • 87470008 Bank Spółdzielczy Czyżew
 • 87471018 Bank Spółdzielczy Czyżew
 • 87480007 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 87490006 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87491016 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87491029 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87491032 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87500008 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87510007 Bank Spółdzielczy Szczuczyn
 • 87520006 Bank Spółdzielczy Jedwabne
 • 87521016 Bank Spółdzielczy Jedwabne
 • 87530005 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87540004 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87541014 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87541027 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87541030 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87550003 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87560002 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec
 • 87570001 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87571011 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87571024 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87571037 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87600001 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87610000 Spółdzielczy Bank Rozwoju
 • 87620009 Hexa Bank Spółdzielczy
 • 87621019 Hexa Bank Spółdzielczy
 • 87621022 Hexa Bank Spółdzielczy
 • 87630008 Bank Spółdzielczy Jedwabne
 • 87640007 Bank Spółdzielczy Rajgród
 • 87650006 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87660005 Bank Spółdzielczy Sokoły
 • 87670004 Hexa Bank Spółdzielczy
 • 87680003 Bank Spółdzielczy Szczuczyn
 • 87681013 Bank Spółdzielczy Szczuczyn
 • 87690002 Spółdzielczy Bank Rozwoju
 • 87691012 Spółdzielczy Bank Rozwoju
 • 87700004 Bank Spółdzielczy Szumowo
 • 87710003 Bank Spółdzielczy Łomża
 • 87720002 Bank Spółdzielczy Kolno
 • 87740000 Bank Spółdzielczy Wysokie
 • 87750009 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87751019 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87751022 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87751035 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87751048 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87760008 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 87770007 Bank Spółdzielczy Zambrów
 • 87790005 Bank Spółdzielczy Mońki
 • 87800007 Bank Spółdzielczy Aleksandrów
 • 87801017 Bank Spółdzielczy Aleksandrów
 • 87810006 Bank Spółdzielczy Andrespol
 • 87811016 Bank Spółdzielczy Andrespol
 • 87811029 Bank Spółdzielczy Andrespol
 • 87811032 Bank Spółdzielczy Andrespol
 • 87811045 Bank Spółdzielczy Andrespol
 • 87830004 Bank Spółdzielczy Zgierz
 • 87831014 Bank Spółdzielczy Zgierz
 • 87840003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Łódź
 • 87841013 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Łódź
 • 87850002 Bank Spółdzielczy Stryków
 • 87860001 Bank Spółdzielczy Ozorków
 • 87870000 Bank Spółdzielczy Głowno
 • 87880009 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87881019 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87881022 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87881035 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87881048 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87881051 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 87900000 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 87910009 Tatrzański Bank Spółdzielczy
 • 87920008 Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec
 • 87940006 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 87950005 Bank Spółdzielczy Gorlice
 • 87951015 Bank Spółdzielczy Gorlice
 • 87970003 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 87971013 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 87971026 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 87971039 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 87980002 Bank Spółdzielczy Jabłonka
 • 87990001 Bank Spółdzielczy Jordanów
 • 87991011 Bank Spółdzielczy Jordanów
 • 87991024 Bank Spółdzielczy Jordanów
 • 88000004 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88010003 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 88020002 Bank Spółdzielczy w Krynicy Zdrój
 • 88030001 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88040000 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88041010 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88041023 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88041036 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88050009 Łącki Bank Spółdzielczy
 • 88060008 Bank Spółdzielczy Limanowa
 • 88080006 Bank Spółdzielczy Mszana Dolna
 • 88081016 Bank Spółdzielczy Mszana Dolna
 • 88081029 Bank Spółdzielczy Mszana Dolna
 • 88090005 Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica
 • 88100007 Bank Spółdzielczy Nawojowa
 • 88110006 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
 • 88120005 Bank Spółdzielczy Nowy Targ
 • 88121015 Bank Spółdzielczy Nowy Targ
 • 88130004 Bank Spółdzielczy Piwniczna Zdrój
 • 88140003 Bank Spółdzielczy Podegrodzie
 • 88150002 Bank Spółdzielczy Raba Wyżna
 • 88160001 Bank Spółdzielczy Stary Sącz
 • 88170000 Bank Spółdzielczy Krościenko
 • 88171010 Bank Spółdzielczy Krościenko
 • 88180009 Bank Spółdzielczy Łososina Dolna
 • 88190008 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 88191018 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 88200000 Bank Spółdzielczy Grybów
 • 88210009 Podhalański Bank Spółdzielczy
 • 88211019 Podhalański Bank Spółdzielczy
 • 88220008 Bank Spółdzielczy Nowy Targ
 • 88230007 Bank Spółdzielczy Olsztynek
 • 88231017 Bank Spółdzielczy Olsztynek
 • 88240006 Mazurski Bank Spółdzielczy Giżycko
 • 88250005 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88260004 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88261014 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88270003 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88280002 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88290001 Spółdzielczy Bank Ludowy
 • 88300003 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88310002 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88311012 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88311025 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88311038 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88320001 Bank Spółdzielczy Lubawa
 • 88340009 Bank Spółdzielczy Nidzica
 • 88341019 BS Nidzica
 • 88341022 Bank Spółdzielczy Nidzica
 • 88341035 Bank Spółdzielczy Nidzica
 • 88370006 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88380005 Bank Spółdzielczy w Szczytnie
 • 88381015 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88381028 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88381031 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88381044 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88381057 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88381060 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88390004 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88400006 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88410005 Bank Spółdzielczy Szczytno
 • 88420004 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88440002 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88441012 Bank Spółdzielczy Iława
 • 88450001 Bank Spółdzielczy Olsztynek
 • 88460000 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88480008 Bank Spółdzielczy Mrągowo
 • 88490007 Warmińsko - Mazurski
 • 88500009 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88510008 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88511018 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88511021 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88511034 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88520007 Bank Spółdzielczy Reszel
 • 88530006 BPSSA O. w Kętrzynie
 • 88540005 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88550004 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88551014 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88551027 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88551030 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88560003 Bank Spółdzielczy Bartoszyce
 • 88570002 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571012 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571025 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571038 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571041 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571054 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88571067 Warmiński Bank Spółdzielczy
 • 88580001 Spółdzielczy Bank Ludowy Olsztyn
 • 88581011 Spółdzielczy Bank Ludowy
 • 88630009 Bank Spółdzielczy Brzeg
 • 88631019 Bank Spółdzielczy Brzeg
 • 88640008 Bank Spółdzielczy Łosiów
 • 88641018 BPSSA O. w Opolu
 • 88650007 BPSSA O. w Opolu
 • 88660006 Bank Spółdzielczy Baborów
 • 88670005 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88680004 Bank Spółdzielczy Głubczyce
 • 88690003 BPSSA O. w Opolu
 • 88700005 Bank Spółdzielczy Grodków
 • 88720003 Bank Spółdzielczy Otmuchów
 • 88721013 BPSSA O. w Opolu
 • 88721026 Bank Spółdzielczy Otmuchów
 • 88721039 Bank Spółdzielczy Otmuchów
 • 88721042 BPSSA O. w Opolu
 • 88740001 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88760009 Bank Spółdzielczy Wołczyn
 • 88761019 Bank Spółdzielczy Wołczyn
 • 88761022 BPSSA O. w Opolu
 • 88770008 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88780007 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 88800008 Powiatowy Bank Sp. Kędzierzyn Koźle
 • 88821016 Powiatowy Bank Sp. Kędzierzyn Koźle
 • 88821032 Powiatowy Bank Sp. Kędzierzyn Koźle
 • 88830005 Bank Spółdzielczy Gogolin
 • 88831015 Bank Spółdzielczy Gogolin
 • 88831028 Bank Spółdzielczy Gogolin
 • 88831031 Bank Spółdzielczy Gogolin
 • 88840004 Bank Spółdzielczy Krapkowice
 • 88841014 BS Krapkowice
 • 88841027 Bank Spółdzielczy Krapkowice
 • 88841030 Bank Spółdzielczy Krapkowice
 • 88850003 BPSSA O. w Opolu
 • 88880000 Bank Spółdzielczy Prudnik
 • 88881010 Bank Spółdzielczy Prudnik
 • 88890009 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88900001 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88901011 BS Namysłów
 • 88901024 BS Namysłów
 • 88901037 BS Namysłów
 • 88901040 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88901053 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88901066 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88901079 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 88910000 Bank Spółdzielczy Głuchołazy
 • 88950006 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki
 • 88951016 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki
 • 88951029 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki
 • 88970004 Bank Spółdzielczy Łubniany
 • 88980003 Bank Spółdzielczy Opole
 • 88990002 BPSSA O. w Opolu
 • 88991012 BPSSA O. w Opolu
 • 89000005 Bank Spółdzielczy Namysłów
 • 89010004 BPSSA O. w Opolu
 • 89030002 Bank Spółdzielczy Biała
 • 89040001 Bank Spółdzielczy Głogówek
 • 89050000 Bank Spółdzielczy Prudnik
 • 89051010 Bank Spółdzielczy Prudnik
 • 89051023 Bank Spółdzielczy Prudnik
 • 89060009 BPSSA O. w Opolu
 • 89070008 Bank Spółdzielczy w Leśnicy
 • 89071018 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071021 BS Leśnica
 • 89071034 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071047 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071050 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071063 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071076 Bank Spółdzielczy w Leśnicy
 • 89071089 Bank Spółdzielczy Leśnica
 • 89071092 Bank Spółdzielczy w Leśnicy
 • 89080007 BPSSA O. w Opolu
 • 89090006 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89091016 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89091029 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89091032 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89091045 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89091058 Bank Spółdzielczy Zawadzkie
 • 89110007 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89120006 Bank Spółdzielczy Ostrołęka
 • 89130005 Bank Spółdzielczy Chorzele
 • 89150003 Bank Spółdzielczy Goworowo
 • 89151013 Bank Spółdzielczy Goworowo
 • 89160002 Bank Spółdzielczy Kadzidło
 • 89170001 Bank Spółdzielczy Krasnosielc
 • 89171011 Bank Spółdzielczy Krasnosielc
 • 89171024 Bank Spółdzielczy Krasnosielc
 • 89171037 Bank Spółdzielczy Krasnosielc
 • 89180000 Kurpiowski Bank Spółdzielczy
 • 89190009 KBSA O. w Ostrołęce
 • 89200001 Kurpiowski Bank Spółdzielczy
 • 89201011 Kurpiowski Bank Spółdzielczy
 • 89201024 Kurpiowski Bank Spółdzielczy
 • 89210000 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 89220009 Bank Spółdzielczy Ostrołęka
 • 89221019 Bank Spółdzielczy Ostrołęka
 • 89230008 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231018 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231021 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231034 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231047 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231050 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231063 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89231076 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89240007 Bank Spółdzielczy Przasnysz
 • 89250006 Bank Spółdzielczy Różan
 • 89260005 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka
 • 89270004 Bank Spółdzielczy Krasnosielc
 • 89280003 Spółdzielczy Bank Rzemiosła
 • 89290002 Bank Spółdzielczy Goworowo
 • 89300004 Bank Spółdzielczy Wąsewo
 • 89310003 Polski Bank Spółdzielczy
 • 89320002 Bank Spółdzielczy Pułtusk
 • 89340000 Bank Spółdzielczy Wieleń
 • 89350009 Bank Spółdzielczy Jastrowie
 • 89351019 Bank Spółdzielczy Jastrowie
 • 89360008 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89370007 Nadnotecki Bank Spółdzielczy
 • 89380006 Bank Spółdzielczy Łobżenica
 • 89390005 Bank Spółdzielczy Więcbork
 • 89400007 Bank Spółdzielczy Wysoka
 • 89410006 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89411016 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89411029 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89411032 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89420005 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89430004 Bank Spółdzielczy Lipka
 • 89440003 Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo
 • 89441013 Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo
 • 89450002 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89451012 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89451025 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89451038 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89451041 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89460001 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89470000 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89490008 Bank Spółdzielczy Chodzież
 • 89510009 Bank Spółdzielczy Czarnków
 • 89511019 Bank Spółdzielczy Czarnków
 • 89511022 Bank Spółdzielczy Czarnków
 • 89520008 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89530007 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89560004 Bank Spółdzielczy Czarnków
 • 89570003 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 89590001 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89591011 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89591024 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89591037 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec
 • 89600003 Bank Spółdzielczy Wieleń
 • 89601013 Bank Spółdzielczy Wieleń
 • 89610002 Bank Spółdzielczy Wronki
 • 89611012 Bank Spółdzielczy Wronki
 • 89611025 Bank Spółdzielczy Wronki
 • 89620001 Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
 • 89630000 Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo
 • 89650008 Bank Spółdzielczy Bełchatów
 • 89651018 Bank Spółdzielczy Bełchatów
 • 89660007 SGB-BANK O. Piotrków Trybunalski
 • 89670006 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89680005 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89690004 Bank Spółdzielczy Kleszczów
 • 89710005 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89730003 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731013 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731026 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731039 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731042 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731055 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731068 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731071 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731084 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731097 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731101 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89731114 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89760000 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89780008 Bank Spółdzielczy Kleszczów
 • 89781018 Bank Spółdzielczy Kleszczów
 • 89781021 Bank Spółdzielczy Kleszczów
 • 89790007 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89800009 ESBANK Bank Spółdzielczy
 • 89810008 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89820007 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89840005 Bank Spółdzielczy Kleszczów
 • 89850004 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89851014 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89851027 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89851030 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89851043 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89860003 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89870002 Bank Spółdzielczy Pabianice
 • 89880001 Bank Spółdzielczy Przedbórz
 • 89900002 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89910001 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89920000 Bank Spółdzielczy Opoczno
 • 89930009 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89940008 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89950007 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 89960006 Bank Spółdzielczy Bełchatów
 • 89970005 Bank Spółdzielczy Żytno
 • 89980004 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 89990003 BPSSA O. w Kielcach
 • 90000003 SGB-BANK O. Piotrków Trybunalski
 • 90020001 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90030000 Polski Bank Spółdzielczy
 • 90040009 Bank Spółdzielczy 'Mazowsze' Płock
 • 90050008 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90060007 Bank Spółdzielczy Mała Wieś
 • 90070006 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90080005 Bank Spółdzielczy Staroźreby
 • 90100006 Bank Spółdzielczy Iłów
 • 90110005 Nadwiślański Bank Spółdz. Czerwińsk
 • 90120004 Bank Spółdzielczy Gostynin
 • 90121014 Bank Spółdzielczy Gostynin
 • 90130003 Bank Spółdzielczy Gąbin
 • 90131013 Bank Spółdzielczy Gąbin
 • 90140002 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90141012 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90150001 Bank Spółdzielczy Sierpc
 • 90151011 Bank Spółdzielczy Sierpc
 • 90160000 Bank Spółdzielczy Sierpc
 • 90170009 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 90180008 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 90190007 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90200009 Bank Spółdzielczy Gostynin
 • 90210008 Bank Spółdzielczy Wspólna Praca
 • 90211018 Bank Spółdzielczy Wspólna Praca
 • 90211021 Bank Spółdzielczy Wspólna Praca
 • 90220007 Bank Spółdzielczy Żychlin
 • 90230006 Bank Spółdzielczy Krośniewice
 • 90240005 Bank Spółdzielczy Krośniewice
 • 90260003 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90270002 Bank Spółdzielczy Gąbin
 • 90280001 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90290000 Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej
 • 90291010 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90291023 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90291036 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90300002 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90310001 BPSSA O. w Sieradzu
 • 90320000 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90340008 Bank Spół. Ziemi Łęczyckiej Łęczyca
 • 90350007 Bank Spółdzielczy Strzelce
 • 90370005 SGB-BANK O. w Płocku
 • 90380004 Bank Spółdzielczy w Starej Białej
 • 90381014 Bank Spółdzielczy Stara Biała
 • 90390003 Bank Spółdzielczy Stara Biała
 • 90400005 Bank Spółdzielczy Wspólna Praca
 • 90410004 Bank Spółdzielczy Wspólna Praca
 • 90420003 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421013 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421026 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421039 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421042 Bank Spółdzielczy 'Mazowsze' Płock
 • 90421055 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421068 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421071 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90421084 Bank Spółdzielczy Mazowsze Płock
 • 90430002 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431012 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431025 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431038 Poznański Bank Spółdzielczy Oddział
 • 90431041 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431054 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431067 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431070 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90431083 Poznański Bank Spółdzielczy
 • 90440001 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdz.
 • 90441011 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdz.
 • 90460009 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 90480007 Gospodarczy Bank Spółdz. Mosina
 • 90500008 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 90520006 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 90530005 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90550003 Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki
 • 90551013 Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki
 • 90560002 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdz.
 • 90570001 Bank Spółdzielczy w Środzie
 • 90580000 Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 • 90581010 Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 • 90581023 Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 • 90610000 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 90630008 Bank Spółdzielczy w Grodzisku
 • 90631018 Bank Spółdzielczy Grodzisk Wlkp.
 • 90631021 Bank Spółdzielczy w Grodzisku
 • 90640007 SGB-BANK I O. w Poznaniu
 • 90650006 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651016 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651029 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651032 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651045 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651058 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90651061 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90660005 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90680003 Wielkopolski Bank Spółdzielczy
 • 90681013 Wielkopolski Bank Spółdzielczy
 • 90690002 Bank Spółdzielczy Gniezno
 • 90700004 Bank Spółdzielczy Poniec
 • 90710003 Spółdzielczy Bank Ludowy Śrem
 • 90720002 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90721012 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90721025 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90740000 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90750009 Bank Spółdzielczy Kostrzyn Wlkp.
 • 90760008 Bank Spółdzielczy Kórnik
 • 90761018 Bank Spółdzielczy Kórnik
 • 90770007 Spółdzielczy Bank Ludowy Śrem
 • 90780006 BS Pojezierza Międzychodzko-
 • 90790005 Bank Spółdzielczy Wronki
 • 90800007 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90810006 Nadobrzański Bank Spółdzielczy
 • 90811016 Nadobrzański Bank Spółdzielczy
 • 90811029 Nadobrzański Bank Spółdzielczy
 • 90820005 BS Pojezierza Międzychodzko-
 • 90821015 BS Pojezierza Międzychodzko-
 • 90821028 BS Pojezierza Międzychodzko-
 • 90830004 Bank Spółdzielczy Duszniki
 • 90840003 Spółdzielczy Bank Ludowy Śrem
 • 90841013 Spółdzielczy Bank Ludowy Śrem
 • 90841026 Spółdzielczy Bank Ludowy Śrem
 • 90850002 Bank Spółdzielczy w Środzie
 • 90851012 Bank Spółdzielczy w Środzie
 • 90870000 Bank Spółdzielczy Kórnik
 • 90880009 BPSSA O. w Przemyślu
 • 90881019 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 90890008 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 90900000 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 90910009 Bank Spółdzielczy Chłopice
 • 90920008 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 90930007 Bank Spółdzielczy Dynów
 • 90931017 Bank Spółdzielczy Dynów
 • 90931020 Bank Spółdzielczy Dynów
 • 90931033 Bank Spółdzielczy Dynów
 • 90931046 Bank Spółdzielczy Dynów
 • 90940006 Bank Spółdzielczy Stary Dzików
 • 90950005 Bank Spółdzielczy Łańcut
 • 90960004 Bank Spółdzielczy Jarosław
 • 90961014 Bank Spółdzielczy Jarosław
 • 90970003 Bank Spółdzielczy Przeworsk
 • 90980002 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 90990001 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 91000004 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91010003 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 91011013 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 91011026 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 91011039 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 91011042 Bank Spółdzielczy Lubaczów
 • 91030001 Bank Spółdzielczy Narol
 • 91040000 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91050009 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 91060008 Bank Spółdzielczy Przeworsk
 • 91061018 Bank Spółdzielczy Przeworsk
 • 91070007 Bank Spółdzielczy Radymno
 • 91080006 Bank Spółdzielczy Roźwienica
 • 91090005 Bank Spółdzielczy Rzeszów
 • 91100007 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 91110006 Bank Spółdzielczy Jarosław
 • 91120005 BPSSA I Oddział w Rzeszowie
 • 91130004 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91131014 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91131027 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91131030 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91131043 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91140003 Bank Spółdzielczy Żurawica
 • 91150002 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151012 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151025 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151038 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151041 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151054 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151067 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91151070 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91160001 Bank Spółdzielczy im.Stefczyka
 • 91170000 Bank Spółdzielczy Białobrzegi
 • 91171010 Bank Spółdzielczy Białobrzegi
 • 91190008 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 91210009 Bank Spółdzielczy Chynów
 • 91220008 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91221018 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91230007 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91240006 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91250005 Bank Spółdzielczy Głowaczów
 • 91251015 Bank Spółdzielczy Głowaczów
 • 91260004 Nadwiślański Bank Spółdzielczy
 • 91270003 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 91280002 Bank Spółdzielczy Grójec
 • 91281012 Bank Spółdzielczy Grójec
 • 91290001 Bank Spółdzielczy Iłża
 • 91291011 Bank Spółdzielczy Iłża
 • 91300003 Bank Spółdzielczy Jasieniec
 • 91320001 Południowo-Mazowiecki Bank
 • 91330000 Bank Spółdzielczy Iłża
 • 91350008 Bank Spółdzielczy Lipsko
 • 91351018 Bank Spółdzielczy Lipsko
 • 91360007 Bank Spółdzielczy Piaseczno
 • 91370006 Bank Spółdzielczy Radom
 • 91390004 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91400006 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91410005 Bank Spółdzielczy Pionki
 • 91411015 Bank Spółdzielczy Pionki
 • 91411028 Bank Spółdzielczy Pionki
 • 91420004 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91430003 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91450001 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451011 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451024 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451037 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451040 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451053 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451066 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451079 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451082 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451095 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91451109 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91460000 Bank Spółdzielczy Białobrzegi
 • 91470009 Bank Spółdzielczy Radom
 • 91471019 Bank Spółdzielczy Radom
 • 91480008 Bank Spółdzielczy Iłża
 • 91490007 Bank Spółdzielczy Iłża
 • 91500009 Bank Spółdzielczy Skaryszew
 • 91510008 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91520007 Południowo-Mazowiecki Bank
 • 91521017 Południowo-Mazowiecki Bank
 • 91530006 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91540005 Bank Spółdzielczy Warka
 • 91550004 Bank Spółdzielczy Przysucha
 • 91560003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Radom
 • 91570002 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91571012 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91571025 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91571038 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91571041 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91571054 Bank Spółdzielczy Zwoleń
 • 91580001 Bank Spółdzielczy Błażowa
 • 91581011 Bank Spółdzielczy Błażowa
 • 91590000 Bank Spółdzielczy Głogów Małopolsk
 • 91591010 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91591023 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91591036 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91591049 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91600002 Bank Spółdzielczy Błażowa
 • 91610001 Bank Spółdzielczy Lubenia
 • 91611011 Bank Spółdzielczy Lubenia
 • 91620000 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
 • 91621010 Bank Spółdzielczy Rzeszów
 • 91630009 Bank Spółdzielczy Niechobrz
 • 91640008 Bank Spółdzielczy Tyczyn
 • 91641018 Bank Spółdzielczy Tyczyn
 • 91650007 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91660006 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91670005 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91680004 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91681014 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91681027 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91681030 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • 91681043 Bank Spółdzielczy Strzyżów
 • 91690003 Bank Spółdzielczy Strzyżów
 • 91700005 Bank Spółdzielczy Kamień
 • 91710004 Bank Spółdzielczy Ropczyce
 • 91720003 BS Sędziszów Małopolski
 • 91721013 Bank Spółdzielczy Sędziszów Młp.
 • 91730002 BS Wielopole Skrzyńskie
 • 91740001 Bank Spółdzielczy Sędziszów Młp.
 • 91750000 Bank Spółdzielczy Żołynia
 • 91760009 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91761019 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91761022 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91761035 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91761048 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91761051 EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY
 • 91770008 Bank Spółdzielczy Łańcut
 • 91771018 Bank Spółdzielczy Łańcut
 • 91771021 Bank Spółdzielczy Łańcut
 • 91780007 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91790006 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91800008 Bank Spółdzielczy Kolbuszowa
 • 91801018 Bank Spółdzielczy Kolbuszowa
 • 91801021 Bank Spółdzielczy Kolbuszowa
 • 91801034 Bank Spółdzielczy Kolbuszowa
 • 91810007 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91820006 BS Sokołów Małopolski
 • 91830005 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91831015 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91831028 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91831031 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91831044 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91840004 Bank Spółdzielczy Przecław
 • 91850003 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 91860002 Bank Spółdzielczy Leżajsk
 • 91870001 Bank Spółdzielczy Leżajsk
 • 91871011 Bank Spółdzielczy Leżajsk
 • 91871024 Bank Spółdzielczy Leżajsk
 • 91880000 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 91890009 Bank Spółdzielczy Łańcut
 • 91900001 Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
 • 91910000 Bank Spółdzielczy Jasionka
 • 91920009 BPSSA Oddział w Białej Podlaskiej
 • 91930008 Bank Spółdzielczy Mokobody
 • 91940007 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91941017 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91941020 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91941033 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91950006 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91960005 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 91970004 Bank Spółdzielczy Sobienie Jeziory
 • 91980003 Międzygminny Bank Spółdz. Zbuczyn
 • 91981013 Międzygminny Bank Spółdz. Zbuczyn
 • 91990002 Bank Spółdzielczy Kałuszyn
 • 92000005 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92010004 Bank Spółdzielczy Siedlce
 • 92020003 Bank Spółdzielczy Adamów
 • 92030002 Bank Spółdzielczy Krzywda
 • 92031012 Bank Spółdzielczy Krzywda
 • 92040001 Bank Spółdzielczy Łuków
 • 92041011 Bank Spółdzielczy Łuków
 • 92050000 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92060009 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92061019 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92061022 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92061035 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92061048 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92070008 Bank Spółdzielczy Trzebieszów
 • 92080007 Bank Spółdzielczy Krzywda
 • 92090006 Bank Spółdzielczy Łuków
 • 92100008 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101018 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101021 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101034 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101047 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101050 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92101063 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92110007 Bank Spółdzielczy Ryki
 • 92120006 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92140004 Bank Spółdzielczy Łaskarzew
 • 92150003 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92160002 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92170001 Bank Spółdzielczy Łaskarzew
 • 92171011 Bank Spółdzielczy Łaskarzew
 • 92171024 Bank Spółdzielczy Łaskarzew
 • 92180000 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92190009 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92200001 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92210000 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211010 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211023 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211036 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211049 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211052 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211065 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211078 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92211081 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92220009 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92230008 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92240007 Bank Spółdzielczy Kałuszyn
 • 92241017 Bank Spółdzielczy Kałuszyn
 • 92250006 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92260005 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261015 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261028 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261031 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261044 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261057 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92261060 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92270004 Bank Spółdzielczy Mrozy
 • 92280003 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92290002 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92300004 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92310003 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92320002 Bank Spółdzielczy Łochów
 • 92330001 Bank Spółdzielczy Łochów
 • 92331011 Bank Spółdzielczy Łochów
 • 92331024 Bank Spółdzielczy Łochów
 • 92340000 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 92350009 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92360008 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92361018 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92361021 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92361034 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92361047 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92370007 Powiatowy Bank Spółdzielczy Węgrów
 • 92380006 Bank Spółdzielczy Łochów
 • 92390005 Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • 92400007 Bank Spółdzielczy Garwolin
 • 92410006 Międzygminny Bank Spółdz. Zbuczyn
 • 92420005 Bank Spółdzielczy Łaskarzew
 • 92430004 Bank Spółdzielczy Krzywda
 • 92440003 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
 • 92441013 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
 • 92441026 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
 • 92441039 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej
 • 92460001 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92470000 Bank Spółdzielczy Warta
 • 92480009 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92510009 Nadwarciański Bank Spółdzielczy
 • 92511019 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w
 • 92520008 Bank Spółdzielczy Szadek
 • 92530007 Bank Spółdzielczy Rusiec
 • 92540006 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 92550005 BPSSA O. w Sieradzu
 • 92560004 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561014 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561027 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561030 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561043 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561056 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561069 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561072 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561085 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561098 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561102 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561115 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92561128 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92570003 BPSSA O. w Sieradzu
 • 92580002 Bank Spółdzielczy Rusiec
 • 92590001 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w
 • 92591011 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w
 • 92600003 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92620001 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 92630000 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631010 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631023 BPSSA O. w Sieradzu
 • 92631036 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631049 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631052 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631065 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631078 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631081 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92631094 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92640009 Bank Spółdzielczy Rusiec
 • 92641019 Bank Spół. Ziemi Piotrkowskiej
 • 92641022 Bank Spółdzielczy Rusiec
 • 92641035 Bank Spółdzielczy Rusiec
 • 92650008 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 92660007 Bank Spółdzielczy Warta
 • 92670006 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92671016 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92671029 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92671032 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92690004 Bank Spółdzielczy Szadek
 • 92691014 Bank Spółdzielczy Szadek
 • 92691027 Bank Spółdzielczy Szadek
 • 92700006 Bank Spółdzielczy Warta
 • 92701016 Bank Spółdzielczy Warta
 • 92701029 Bank Spółdzielczy Warta
 • 92710005 Bank Spółdzielczy Wartkowice
 • 92720004 Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska
 • 92730003 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 92750001 Bank Spółdzielczy Szadek
 • 92760000 Bank Spółdzielczy Sieradz
 • 92770009 Bank Spółdzielczy Poddębice
 • 92780008 BPSSA O. w Sieradzu
 • 92790007 Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska
 • 92791017 Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska
 • 92800009 SGB-BANK O. w Sieradzu
 • 92810008 Rejonowy Bank Spółdzielczy Lututów
 • 92820007 BPSSA O. w Sieradzu
 • 92830006 Bank Spółdzielczy Sochaczew
 • 92840005 Bank Spółdzielczy Teresin
 • 92850004 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92870002 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92880001 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
 • 92881011 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881024 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881037 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881040 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881053 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881066 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881079 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881082 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881095 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881109 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881112 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92881125 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92890000 Bank Spółdzielczy Skierniewice
 • 92900002 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92901012 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92910001 Bank Spółdzielczy Biała Rawska
 • 92920000 Bank Spółdzielczy Mszczonów
 • 92930009 Bank Spółdzielczy Biała Rawska
 • 92950007 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 92970005 Bank Spółdzielczy Skierniewice
 • 92971015 Bank Spółdzielczy Skierniewice
 • 92980004 Bank Spółdzielczy Skierniewice
 • 93000006 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93010005 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93020004 Bank Spółdzielczy Mszczonów
 • 93021014 Bank Spółdzielczy Mszczonów
 • 93021027 Bank Spółdzielczy Mszczonów
 • 93030003 Bank Spółdzielczy Nadarzyn
 • 93040002 Bank Spółdzielczy Wiskitki
 • 93041012 Bank Spółdzielczy Wiskitki
 • 93050001 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93060000 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93070009 SGB-BANK O. w Łowiczu
 • 93080008 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93090007 BS Ziemi Łowickiej Łowicz
 • 93100009 BPSSA O. w Łodzi
 • 93150004 Bank Spółdzielczy Ustka
 • 93151030 Bank Spółdzielczy Ustka
 • 93151043 Bank Spółdzielczy Ustka
 • 93151056 Bank Spółdzielczy Ustka
 • 93170002 Bank Spółdzielczy Sławno
 • 93171012 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 93171025 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 93171038 Bank Spółdzielczy w Sławnie
 • 93200002 Bank Spółdzielczy Bytów
 • 93210001 Bank Spółdzielczy Bytów
 • 93211011 Bank Spółdzielczy Bytów
 • 93211024 Bank Spółdzielczy Bytów
 • 93211037 Bank Spółdzielczy Bytów
 • 93240008 Bank Spółdzielczy Łeba
 • 93241018 Bank Spółdzielczy Łeba
 • 93260006 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93261016 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93261029 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93261032 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93270005 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93280004 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93290003 Bank Spółdzielczy Człuchów
 • 93310004 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93311014 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93311027 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93311030 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93330002 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93340001 Bank Spółdzielczy Bargłów Kościelny
 • 93341011 Bank Spółdzielczy Bargłów Kościelny
 • 93341024 Bank Spółdzielczy Bargłów Kościelny
 • 93350000 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93360009 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93370008 Bank Spółdzielczy Ełk
 • 93390006 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93391016 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93391029 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93391032 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93391045 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93391058 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93400008 Bank Spółdzielczy Olecko
 • 93410007 Bank Spółdzielczy Mikołajki
 • 93420006 Warmińsko - Mazurski
 • 93430005 Mazurski Bank Spółdzielczy Giżycko
 • 93431015 Mazurski Bank Spółdzielczy Giżycko
 • 93431028 Mazurski Bank Spółdzielczy Giżycko
 • 93440004 Mazurski Bank Spółdzielczy Giżycko
 • 93450003 Warmińsko - Mazurski
 • 93460002 Warmińsko - Mazurski
 • 93470001 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93480000 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93481010 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93481023 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93481036 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93481049 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93490009 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93500001 Bank Spółdzielczy Mikołajki
 • 93501011 Bank Spółdzielczy Mikołajki
 • 93510000 Bank Spółdzielczy Augustów
 • 93520009 Bank Spółdzielczy Suwałki
 • 93530008 Bank Spółdzielczy Węgorzewo
 • 93540007 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93541017 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93541020 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93541033 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93550006 Bank Spółdzielczy Augustów
 • 93560005 Bank Spółdzielczy Suwałki
 • 93570004 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93580003 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93590002 Bank Spółdzielczy Suwałki
 • 93591012 Bank Spółdzielczy Suwałki
 • 93600004 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93610003 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93620002 Bank Spółdzielczy Sejny
 • 93640000 Warmińsko - Mazurski
 • 93641010 Warmińsko - Mazurski
 • 93641023 Warmińsko - Mazurski
 • 93641036 Warmińsko - Mazurski
 • 93641049 Warmińsko - Mazurski
 • 93641052 Warmińsko - Mazurski
 • 93641065 Warmińsko - Mazurski
 • 93670007 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93671017 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93671020 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93671033 Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 • 93690005 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93700007 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93701017 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93701020 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93701033 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93701046 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93701059 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93730004 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93740003 Bank Spółdzielczy Gryfice
 • 93750002 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93751012 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93751025 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93751038 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93751041 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93751054 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93760001 Bank Spółdzielczy Gryfice
 • 93761011 Bank Spółdzielczy Gryfice
 • 93770000 Bank Spółdzielczy Gryfino
 • 93771010 Bank Spółdzielczy Gryfino
 • 93771023 Bank Spółdzielczy Gryfino
 • 93790008 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93791018 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93810009 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93820008 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93821018 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93830007 Bank Spółdzielczy Międzyzdroje
 • 93840006 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93850005 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93870003 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93871013 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93871026 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93871039 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93871042 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93890001 Bank Spółdzielczy Chojna
 • 93900003 PYRZYCKO-STARGARDZKI BANK
 • 93910002 Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo
 • 93920001 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93921011 Bank Spółdzielczy Goleniów
 • 93930000 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93931010 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93931023 Bank Spółdzielczy Wolin
 • 93940009 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 93950008 Powiatowy Bank Spółdzielczy Police
 • 93960007 Bank Spół. Rzemiosła Szczecin
 • 93970006 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 93990004 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94000007 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94010006 Bank Spółdzielczy Staszów
 • 94020005 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 94040003 Bank Spółdzielczy Ożarów
 • 94050002 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 94060001 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 94070000 Bank Spółdzielczy Grębów
 • 94090008 Bank Spółdzielczy Staszów
 • 94100000 Powiatowy Bank Spół. Janów Lubelski
 • 94101010 Powiatowy Bank Spół. Janów Lubelski
 • 94101023 Powiatowy Bank Spół. Janów Lubelski
 • 94101036 Powiatowy Bank Spół. Janów Lubelski
 • 94101049 Powiatowy Bank Spół. Janów Lubelski
 • 94110009 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 94120008 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 94130007 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 94150005 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 94160004 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94170003 BPSSA O. w Kielcach
 • 94180002 Bank Spółdzielczy Kolbuszowa
 • 94190001 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94200003 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94210002 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 94211012 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 94220001 Nadwiślański Bank Spół. Solec-Zdrój
 • 94230000 Bank Spółdzielczy Ożarów
 • 94231010 Bank Spółdzielczy Ożarów
 • 94231023 Bank Spółdzielczy Ożarów
 • 94240009 Bank Spółdzielczy Mielec
 • 94250008 Bank Spółdzielczy Połaniec
 • 94260007 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 94270006 Bank Spółdzielczy Zaleszany
 • 94280005 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94290004 Bank Spółdzielczy Sandomierz
 • 94300006 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301016 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301029 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301032 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301045 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301058 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94301061 Nadsański Bank Spółdzielczy
 • 94310005 Bank Spółdzielczy Staszów
 • 94311015 Bank Spółdzielczy Staszów
 • 94320004 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 94330003 Bank Spółdzielczy Ożarów
 • 94340002 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94340015 Bank Spółdzielczy - Centrala
 • 94341012 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341025 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341038 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341041 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341054 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341067 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341070 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341083 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94341096 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
 • 94350001 Bank Spół.Ziemi Kraśnickiej Kraśnik
 • 94360000 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 94361010 BPSSA O. w Stalowej Woli
 • 94370009 BPSSA O. w Tarnobrzegu
 • 94380008 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94381018 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94381021 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94381034 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
 • 94390007 Bank Spółdzielczy w Zaleszanach
 • 94391017 Bank Spółdzielczy Zaleszany
 • 94400009 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94420007 Bank Spółdzielczy Kielce
 • 94430006 Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg
 • 94440005 BPSSA I O. w Krakowie
 • 94470002 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94480001 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94490000 BPSSA I O. w Krakowie
 • 94520000 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94530009 Bank Spółdzielczy Brzesko
 • 94531019 Bank Spółdzielczy Brzesko
 • 94531022 Bank Spółdzielczy Brzesko
 • 94570005 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94580004 BPSSA I O. w Krakowie
 • 94590003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94600005 Bank Spółdzielczy Szczucin
 • 94610004 Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
 • 94620003 Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
 • 94621013 Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
 • 94621026 Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
 • 94640001 Bank Spółdzielczy Szczucin
 • 94641011 Bank Spółdzielczy Szczucin
 • 94650000 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94660009 Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska
 • 94670008 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94680007 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94700008 Bank Spółdzielczy Pilzno
 • 94710007 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94730005 BPSSA I O. w Krakowie
 • 94740004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94760002 BPSSA I O. w Krakowie
 • 94770001 Bank Spółdzielczy Pilzno
 • 94771011 Bank Spółdzielczy Pilzno
 • 94780000 Bank Spółdzielczy Żyraków
 • 94790009 Bank Spółdzielczy Radomyśl Wielki
 • 94800001 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94810000 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków
 • 94820009 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 94830008 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94840007 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841017 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841020 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841033 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841046 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841059 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841062 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841075 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841091 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841105 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841118 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841121 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841134 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841147 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841150 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841163 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841176 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 94841189 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • 94841192 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • 94841206 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • 94841219 Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • 94850006 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 94860005 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94861015 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94861028 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94861031 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94861044 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94861057 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94880003 Bank Spółdzielczy Grębocin
 • 94890002 Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń
 • 94891012 Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń
 • 94891025 Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń
 • 94900004 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 94910003 Bank Spółdzielczy Grębocin
 • 94911013 SGB-BANK Centrala
 • 94920002 Bank Spółdzielczy Iława
 • 94960008 Bank Spółdz. Kowalewo Pomorskie
 • 94961018 Bank Spółdz. Kowalewo Pomorskie
 • 94961021 Bank Spółdz. Kowalewo Pomorskie
 • 94971017 SGB-BANK Centrala
 • 94980006 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 94990005 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 94991015 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 95000008 Bank Spółdzielczy Łasin
 • 95001018 Bank Spółdzielczy Łasin
 • 95010007 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95020006 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95030005 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 95040004 BPSSA Zespół Rozliczeń
 • 95050003 Bank Spółdzielczy Chełmno
 • 95060002 Bank Spółdz. Kowalewo Pomorskie
 • 95070001 Bank Spółdz. Kowalewo Pomorskie
 • 95100001 Bank Spółdzielczy Brodnica
 • 95110000 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95111010 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95111023 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95111036 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95111049 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95120009 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95140007 Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • 95150006 SGB-BANK Centrala
 • 95190002 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95210003 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95230001 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95231011 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95231024 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95231037 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95231040 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95231053 Bank Spółdzielczy Kłodzko
 • 95240000 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95250009 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95270007 Bank Spółdzielczy Dzierżoniów
 • 95271017 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95280006 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 95290005 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95300007 BPSSA O. w Legnicy
 • 95310006 Bank Spółdzielczy Świdnica
 • 95311016 Bank Spółdzielczy Świdnica
 • 95311029 Bank Spółdzielczy Świdnica
 • 95311032 Bank Spółdzielczy Świdnica
 • 95320005 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 95330004 Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie
 • 95331014 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331027 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331030 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331043 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331056 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331069 BS Ząbkowice Śląskie
 • 95331072 Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie
 • 95340003 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95350002 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95351012 BPSSA O. w Ząbkowicach Śląskich
 • 95360001 Gospodarczy Bank Spółdz. Radków
 • 95361011 Gospodarczy Bank Spółdz. Radków
 • 95370000 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95371010 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95371023 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95371036 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95371049 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95371052 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95380009 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95390008 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95400000 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95410009 Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski
 • 95420008 Bank Spółdzielczy Lipno
 • 95430007 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95440006 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95450005 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95480002 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95490001 Bank Spółdzielczy Radziejów
 • 95491011 Bank Spółdzielczy Radziejów
 • 95500003 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95501013 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95501039 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95501042 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95501055 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95501068 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95510002 Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski
 • 95511012 Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski
 • 95511025 Bank Spółdzielczy Piotrków Kujawski
 • 95530000 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95550008 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95560007 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95570006 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95571016 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95571029 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95571032 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95580005 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95590004 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95591014 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95591027 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95591030 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95600006 Bank Spółdzielczy Kowal
 • 95610005 Bank Spółdzielczy Lubraniec
 • 95660000 Kujawski Bank Spółdzielczy
 • 95670009 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdz.
 • 95680008 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95690007 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95700009 Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie
 • 95710008 Bank Spółdzielczy Milicz
 • 95720007 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95730006 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95740005 Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie
 • 95741015 Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie
 • 95741028 Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie
 • 95750004 Bank Spółdzielczy Kobierzyce
 • 95751014 Bank Spółdzielczy Kobierzyce
 • 95751027 Bank Spółdzielczy Kobierzyce
 • 95760003 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95761013 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95770002 Bank Spółdzielczy Milicz
 • 95780001 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95790000 Bank Spółdzielczy Kobierzyce
 • 95810001 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 95820000 Bank Spółdzielczy Milicz
 • 95821010 Bank Spółdzielczy Milicz
 • 95821023 Bank Spółdzielczy Milicz
 • 95830009 Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie
 • 95831019 Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie
 • 95831022 Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie
 • 95840008 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841018 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841021 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841034 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841047 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841050 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841063 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841076 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841089 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841092 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841106 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95841119 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95850007 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95851017 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95851020 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95851033 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95860006 BPSSA O/Reg. we Wrocławiu
 • 95870005 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 95880004 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 95881014 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 95881027 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 95890003 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 95891013 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 95891026 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 95891039 Bank Spółdzielczy Środa Śląska
 • 95900005 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95910004 Bank Spółdzielczy Trzebnica
 • 95920003 Bank Spółdzielczy Oleśnica
 • 95930002 Bank Spółdzielczy Oława
 • 95940001 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 95950000 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 95960009 Bank Spółdzielczy Kobierzyce
 • 95970008 BPSSA II O. we Wrocławiu
 • 95980007 Bank Spółdzielczy Żmigród
 • 95981017 Bank Spółdzielczy Żmigród
 • 95981020 Bank Spółdzielczy Żmigród
 • 95990006 BPSSA I Oddział we Wrocławiu
 • 96000009 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 96010008 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96020007 Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
 • 96021017 Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
 • 96021020 Bank Spółdzielczy w Biłgoraju
 • 96021033 Bank Spółdzielczy Biszcza
 • 96030006 Bank Spółdzielczy Dołhobyczów
 • 96031016 Bank Spółdzielczy Dołhobyczów
 • 96031029 Bank Spółdzielczy Dołhobyczów
 • 96040005 Bank Spółdzielczy Frampol
 • 96050004 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96060003 BPSSA O. w Zamościu
 • 96070002 BPSSA O./Regionalny w Lublinie
 • 96080001 Bank Spółdzielczy Werbkowice
 • 96090000 BPSSA O. w Zamościu
 • 96100002 Bank Spółdzielczy Izbica
 • 96101012 Bank Spółdzielczy Izbica
 • 96110001 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96120000 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96130009 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96140008 Bank Spółdzielczy Księżpol
 • 96160006 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96170005 Bank Spółdzielczy Lubycza Królewska
 • 96171015 Bank Spółdzielczy w Lubyczy
 • 96180004 BPSSA O. w Zamościu
 • 96190003 Bank Spółdzielczy Łukowa
 • 96200005 Bank Spółdzielczy Łaszczów
 • 96201015 Bank Spółdzielczy Łaszczów
 • 96220003 Bank Spółdzielczy Dołhobyczów
 • 96230002 Bank Spółdzielczy Obsza
 • 96240001 Bank Spółdzielczy Tarnogród
 • 96250000 Bank Spółdzielczy Szczebrzeszyn
 • 96260009 BPSSA O. w Zamościu
 • 96270008 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96280007 Bank Spółdzielczy w Nieliszu
 • 96290006 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96300008 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96310007 Bank Spółdzielczy Izbica
 • 96320006 Bank Spółdzielczy Szczebrzeszyn
 • 96321016 Bank Spółdzielczy Szczebrzeszyn
 • 96321029 Bank Spółdzielczy Szczebrzeszyn
 • 96330005 Bank Spółdzielczy Szczebrzeszyn
 • 96340004 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96350003 Bank Spółdzielczy Dołhobyczów
 • 96360002 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 96370001 Bank Spółdzielczy Tarnogród
 • 96371011 Bank Spółdzielczy Tarnogród
 • 96380000 Bank Spółdzielczy Łaszczów
 • 96390009 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391019 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391022 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391035 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391048 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391051 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96391064 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96400001 BPSSA O. w Zamościu
 • 96420009 Bank Spółdzielczy Werbkowice
 • 96421019 Bank Spółdzielczy Werbkowice
 • 96430008 Spółdzielczy Bank Powiatowy Piaski
 • 96440007 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441017 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441020 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441033 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441046 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441059 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441062 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96441075 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96450006 Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
 • 96470004 Bank Spółdzielczy Krasnystaw
 • 96480003 Bank Spółdzielczy w Lubyczy
 • 96490002 Bank Spółdzielczy Biszcza
 • 96500004 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski
 • 96520002 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96540000 Bank Spółdzielczy Siedlec
 • 96550009 Nadobrzański Bank Spółdzielczy
 • 96560008 Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie
 • 96561018 Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie
 • 96561021 Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie
 • 96570007 Bank Spółdzielczy Żagań
 • 96571017 Bank Spółdzielczy Żagań
 • 96571020 Bank Spółdzielczy Żagań
 • 96580006 Bank Spółdzielczy Iłowa
 • 96581016 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96590005 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96600007 Bank Spółdzielczy Siedlec
 • 96601017 Bank Spółdzielczy Siedlec
 • 96610006 Nadobrzański Bank Spółdzielczy
 • 96620005 Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie
 • 96621015 Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie
 • 96640003 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96641013 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96641026 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96650002 Bank Spółdzielczy Żagań
 • 96651012 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96651025 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96660001 BPSSA O. w Zielonej Górze
 • 96680009 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 96681019 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 96681022 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 96681035 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 96681048 BZWBK 2 O. w Zielonej Górze
 • 96690008 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 96700000 Bank Spółdzielczy Żagań
 • 96710009 Bank Spółdzielczy Trzebiel
 • 96720008 Bank Spółdzielczy Trzebiel
 • 96721018 Bank Spółdzielczy Trzebiel
 • 96730007 Bank Spółdzielczy Kożuchów
 • 96731017 Bank Spółdzielczy Kożuchów
 • 96731020 Bank Spółdzielczy Kożuchów
 • 96740006 Bank Spółdzielczy Nowa Sól
 • 96741016 Bank Spółdzielczy Nowa Sól
 • 96750005 Bank Spółdzielczy Nowa Sól
 • 96760004 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 96761014 Bank Spółdzielczy Rzepin
 • 96770003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy
 • 96780002 BS Grodzisk Mazowiecki
 • 96790001 Bank Spółdzielczy Konin
 • 96800003 Bank Spółdzielczy Jastrowie
 • 96810002 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 96811012 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 96811025 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 96811038 Powiatowy Bank Spółdzielczy
 • 96830000 BPSSA O. w Opolu

 

Druki

Druki

a Zgoda na obciążanie rachunku w formacie doc
a Zgoda na obciążanie rachunku w formacie pdf
a Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku w formacie doc
a Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku w formacie pdf

Druki Zgody na obciążanie rachunku dla PŁATNIKA - osoby regulującej płatność ze swojego konta bankowego za abonenta sieci Plus.

a Zgoda na obciążanie rachunku w formacie doc
a Zgoda na obciążanie rachunku w formacie pdf

Druki Cofnięcia zgody na obciążanie rachunku dla PŁATNIKA - osoby regulującej płatność ze swojego konta bankowego za abonenta sieci Plus.

a Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku w formacie doc
a Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku w formacie pdf