Plan cenowy w taryfach MixPlus4 duo (dostępny od dnia 14.04.2010, w wersji od dnia 1.01.2011)

NAZWA CZYNNOŚCI KWOTA
STAWKI KRAJOWE
STAWKI PODSTAWOWE
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,58 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników T-Mobile Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,58 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,58 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,73 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,73 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników CenterNet S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,81 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 0,81 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 0,58 zł
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci komórkowych 0,18 zł
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci stacjonarnych 0,62 zł
Stawka za wysłanie krajowej wiadomość MMS 0,38 zł
Stawka za korzystanie z GPRS:
 1. WAP (za każde rozpoczęte 10 kB odebranych i wysłanych danych
  naliczane oddzielnie)
 2. Internet (za każde rozpoczęte 100 kB odebranych i wysłanych danych
  naliczane oddzielnie)
0,20 zł
Stawka za minutę krajowego połączenia z własną pocztą głosową 0,24 zł
Stawka za minutę krajowego połączenia z numerem 4444 0,30 zł
Połączenie z numerem 2601 (za całe połączenie) 7 dni w tygodniu
w godzinach 7.00 - 23.003
1,97 zł
Sprawdzenie ilości pozostałych zasileń (wysłanie wiadomości
SMS o treści PZ na numer 2585)
0,29 zł
STAWKI MIĘDZYNARODOWE
Opłata za minutę połączenia międzynarodowego.1 Strefa międzynarodowa 1 2,02 zł
Strefa międzynarodowa 2 4,03 zł
Strefa międzynarodowa 3 6,05 zł
Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS międzynarodowy
(bez względu na strefę międzynarodową)
0,62 zł
Opłata za wysłanie jednej wiadomości MMS międzynarodowy (bez względu na strefę
międzynarodową) - za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczane oddzielnie
2,46 zł
STAWKI ROAMINGOWE
Stawka za wysłanie
wiadomości SMS
w ramach roamingu
SMS wysłany z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (w tym do Polski) 0,40 zł
SMS wysłany spoza krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Polski 1,41 zł
1,23 zł + 0,18 zł
(opłata naliczana wg stawki obowiązującej za wysłanie 1 krajowej wiadomości SMS)
wysłany SMS w pozostałych przypadkach 1,85 zł
1,23 zł + 0,62 zł
(opłata naliczana wg stawki obowiązującej za wysłanie 1 międzynarodowej wiadomości SMS)
Użytkownik MixPlus dzwoni
do strefy roamingowej2
Użytkownik MIXPLUS
jest w strefie roamingowej
0
(Eurostrefa)
1 2 3
do Polski 1,22 zł 4,03 zł 6,05 zł 8,07 zł
0 1,22 zł 4,03 zł 6,05 zł 8,07 zł
1 4,03 zł 4,03 zł 6,05 zł 8,07 zł
2 6,05 zł 6,05 zł 6,05 zł 8,07 zł
3 8,07 zł 8,07 zł 8,07 zł 8,07 zł
 1. Opłaty za połączenia krajowe naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę od początku połączenia. Opłata za każde wykonane połączenie zaokrąglana jest do pełnego grosza w górę.
 2. Opłaty za połączenia międzynarodowe i połączenia w roamingu naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.
 3. Opłaty za pozostałe usługi nie wymienione powyżej będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem SIMPLUS dla "Nowej taryfy Simplus".
 4. Opłata za wysłanie MMS do jednego adresata za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczana jest oddzielnie
 5. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

1 Strefy międzynarodowe są zgodne z Cennikiem SIMPLUS dla "Nowej taryfy Simplus"
2 Strefy roamingową są zgodne z Cennikiem SIMPLUS dla "Nowej Taryfy Simplus"
3 Koszt za całe połączenie - niezależnie od jego długości.

Krótkie kody dostępne w ramach oferty

NAZWA USŁUGI KOD USŁUGI
Sprawdzenie posiadanej taryfy *147#
Sprawdzenie stanu konta *100#
"Na raz, dwa, trzy"
Zasilenie konta MIXPLUS, TELEKOD oznacza 14 lub 16-cyfrowy numer z karty zasilającej
*123*TELEKOD#
"Do kiedy?" Sprawdzenie okresu ważności konta *125#
Zmień język Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język polski *105*10#
Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język angielski *105*20#
Poczta głosowa Włączenie poczty głosowej *122*11#
Wyłączenie poczty głosowej *122*00#
Sprawdzenie statusu poczty głosowej *122#
Roaming Aktywacja roamingu *101*11*01#
Deaktywacja roamingu *101*00*01#
Inicjowanie połączeń w roamingu *111*nr_telefonu#
GPRS/MMS Aktywacja usługi *101*11*02#
Deaktywacja usługi *101*00*02#
Aktywne usługi na koncie Sprawdzenie aktywnych usług *101#
Videorozmowa Aktywacja usługi *101*11*03#
Infoblokada - usługa blokowania powiadamiania SMS o koszcie i czasie połączeń Aktywacja usługi (włączenie blokady) *101*11*06#
Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) *101*00*06#
Sprawdzenie statusu usługi *101#

 • Zobacz, z jakich promocji obniżających koszty możesz korzystać mając taryfę Mix4 duo
 • Zobacz, jak włączyć roaming, jak płacić telefonem, sprawdzić stan konta, wysłać pocztówkę z telefonu etc
 • Masz starszą taryfę? Zobacz, jak przejść na Mix4 duo
 • Zobacz, jakie mamy dostępne promocje z taryfą Mix4 duo w sprzedaży

Wszystkie ceny i zasady ich naliczania zawarte są w cenniku

Regulamin promocji "Plan Cenowy Mix4 duo" od 01.07.2013 r.
Regulamin promocji "Plan Cenowy Mix4 duo" do 30.06.2013r.