Plan cenowy dla taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix

Cennik ważny od 01.07.2013 roku.

Opłaty podstawowe

Krajowe połączenia głosowe
Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,49 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
Opłata za minutę połączenia do abonentów T-Mobile Polska S.A. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
Opłata za minutę połączenia do abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
Opłata za minutę połączenia do abonentów krajowych sieci stacjonarnych
Opłata za minutę połączenia do abonentów P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,73 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów CenterNet S.A. oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora
Opłata za minutę połączenia do abonentów nie wymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów 0,81 zł
Krajowe wiadomości SMS i MMS
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci komórkowych
0,19 zł
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci stacjonarnych 0,62 zł
Stawka za wysłanie krajowej wiadomości MMS do sieci komórkowych 0,40 zł
Transmisja Danych
Opłata za korzystanie z Pakietowej Transmisji Danych poprzez Punkty Dostępu (APN): WAP (wap, wap.plusgsm.pl); Internet (Internet, www.plusgsm.pl) za każde rozpoczęte 100 kB odebranych i wysłanych danych naliczane oddzielnie 0,49 zł
Opłata za minutę komutowanego krajowego połączenia z Internetem - połączenie z numerami 123, 601100123 0,24 zł
Opłata za minutę komutowanego krajowego połączenia z WAP - połączenie z numerami 234, 601100234

Opłaty za krajowe połączenia głosowe naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia. Opłata za każde wykonane połączenie zaokrąglana jest do pełnego grosza w górę.
Opłata za wysłanie MMS do jednego adresata za każde rozpoczęte 100 kB wysłanych danych naliczana jest oddzielnie. APN (Access Point Name) - nazwa punktu dostępu umożliwiającego korzystanie z danej usługi.

Uwaga: Dostęp do niektórych serwisów w ramach stron WAP jest dodatkowo płatny. Informacja o wysokości dodatkowej opłaty pojawi się na wyświetlaczu telefonu. Wejście do płatnego serwisu WAP jest możliwe po akceptacji przez Abonenta wysokości dodatkowej opłaty. W przypadku braku akceptacji dostęp do serwisu jest zablokowany, a dodatkowa opłata nie jest naliczana.

Wszystkie ceny i zasady ich naliczania zawarte są w cenniku