W ramach usługi możesz wybrać łącznie 5 różnych numerów w sieci Plus1 (w tym do 36.6)  oraz krajowych sieci stacjonarnych i wykonywać na te numery połączenia bez ponoszenia opłat za rozmowę2.

Jak aktywować?

Aby aktywować pakiet wybierz kod *104*11* 48numer_telefonu# i naciśnij

Opłaty

Opłata za pakiet - 10 zł3/30dni4

1 Jako Wybrany Numer nie można wybrać numerów w sieci Sami Swoi,  numerów specjalnych w sieci Plus, numerów Premium Rate, numerów dostępowych do Internetu (numery 123, 321, +48 601 100 123, +48 601 100 321) oraz WAP (numery 234, + 48 601 100 234), numerów dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych
2 z wyłączeniem połączeń w roamingu
3 Cena za korzystanie z usługi bez względu na liczbę ustawionych numerów, maksymalnie 5 numerów. Każdy kolejna zmiana listy numerów wiąże się z opłatą 1zł. Zmiana musi być dokonana w ramach 5 numerów i odbywa się przez usunięcie jednego z wcześniej ustawionych numerów.
4 Usługa z okresem ważności 30 dni (720 godzin) odnawialna jest cyklicznie po upływie okresu ważności usług, o ile na koncie jest wystarczająca kwota.