W Plusie mamy dla Ciebie nowe taryfy Do Usług bis, a w nich:

  • duża liczbę minut wliczonych i SMS-ów;
  • niskie stawki za połączenia;
  • stała opłata za rozmowę do wszystkich w Plusie;
  • usługa tanich połączeń z wybranymi numerami.

Oferta ważna od 03.10.2011 r.

Opłaty podstawowe w taryfach Do Usług bis

 

Do Usług bis 29,90 39,90 59,90 79,90 99,90 199,90
Abonament 29,90 zł 39,90 zł 59,90 zł 79,90 zł 99,90 zł 199,90 zł
Liczba minut/SMS-ów do wymiennego korzystania w ramach abonamentu
Liczba minut
wliczonych w
abonament
lub
liczba SMS-ów
wliczonych w
abonament

50
 
100 200 300 400 800
50 100 200 300 400 800
Opłata za minutę połączenia
Nowość! Stała opłata za rozmowę do wszystkich w Plusie (bez względu na długość połączenia) 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do dużych sieci (Plus, T-Mobile, Orange) 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do Cyfrowego
Polsatu S.A.
0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do Play 0,73 zł
Opłata za minutę połączenia do CenterNet oraz pozostałych sieci 0,81 zł
Opłata za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 0,19 zł
Opłata za krajową wiadomość MMS 0,40 zł
Opłata za minutę połączenia międzynarodowego Opłata wg
tabeli opłat
za
połączenia
między-
narodowe
+ 0,49 zł
Opłata wg
tabeli opłat
za
połączenia
między
-narodowe
+ 0,39 zł
Opłata wg
tabeli opłat
za
połączenia
między
-narodowe
+ 0,29 zł
Opłata wg
tabeli opłat za
połączenia
między
-narodowe

Opłaty za minutę połączenia dotyczą połączeń głosowych, komutowanej transmisji danych i wysyłania faksów.

Minuty/SMS-y wliczone w abonament mogą być wykorzystywane w ten sposób, że:

  • każda wykorzystana minuta pomniejsza o 1 liczbę SMS-ów wliczonych w abonament,
  • każdy wysłany 1 SMS pomniejsza o 1 minutę liczbę minut wliczonych w abonament.

Opłata za jeden MMS naliczana jest za każde rozpoczęte 100 KB.

Niewykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym, wliczone w abonament minuty/SMS-y Abonent może wykorzystać w kolejnym okresie rozliczeniowym (są one wykorzystywane w pierwszej kolejności).

W przypadku:

  • zmiany taryfy,
  • transferu numeru na inne konto Abonenta,
  • przeniesienia na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  • lub rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,

niewykorzystane minuty/SMS-y wliczone w abonament zostaną anulowane.