Nazwa abonenta / Name  
Np. Jan Kowalski
 
Miejscowość / City  
Np. Kraków
 
Ulica / Street  
Np. Piłsudskiego 26